Programgruppen hjälper gärna!

Programgruppen hjälper gärna!

Hör gärna av dig om du planerar ett evenemang i Free Being Me- anda och märker att du behöver hjälp!

Maja Löfgren, programgruppens ordförande, maja.lofgren(at)scout.fi

Rasmus Weiss, programgruppens viceordförande, rasmus.weiss(at)scout.fi

Anki Bender, regionkoordinator, anki.bender@scout.fi

 

Beställ aktivitetsmärken!

Har din grupp har redan gjort en gratis Being Me Populära resmål?
Beställ aktivitetsmärken per epost till info@partio.fi! 

1. Meddela hur många märken du vill ha

2. Vart du vill att vi leverar dem

3. Er faktureringsadress

Märkena kostar 1,20 euro styck.