Välkommen till Free Being Me!

Det är mitt stora nöje att välkomna dig till detta spännande, stora utbildningsprogram.

Starkt kroppsligt självförtroende är ett viktigt steg till att bygga självförtroende och att stärka morgondagens ledare.

I samhällen världen över listar dock barn och ungdomar utseendet som en av de saker de oroar sig mest för. De känner sig pressade att ändra sitt utseende för att passa in i samhällets snäva bild av skönhet, som presenteras i media och idealiseras av deras vänner.

Global forskning visar att lågt kroppsligt självförtroende hindrar ungdomar från att nå sin fulla potential, med över 60% av flickor som avstår från att delta i aktiviteter som de älskar på grund av att de mår dåligt över sitt utseende1. Detta inkluderar viktiga aktiviteter i livet som att delta i uttagningen för lag och klubbar, räcka upp handen i klassrummet, dansa och simma, gå på fester och även att uttrycka sin åsikt. När pojkar och flickor väljer att inte delta fullt ut på detta sätt, så missar de tillfällen att växa och utveckla sina förmågor på andra sätt, och vi som samhälle går miste om mycket.

Free Being Me riktar sig direkt till detta problem, genom att hjälpa dig att stödja din grupp öka deras kroppsliga självförtroende, och genom att inte låta deras oro över sitt utseende hindra dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra världsmedborgare. Kroppsligt självförtroende hjälper barn och ungdomar att bygga grunden de behöver för att bli förebilder och ledare i deras samhällen.

Unga personer över hela världen har sagt till oss att de är entusiastiska över att prata om kroppsligt självförtroende och ivriga att lära och diskutera mer om detta ämne som påverkar dem och deras vänner direkt. Det här programmet har utvecklats särskilt för dem av WAGGGS, tillsammans med the Dove Self-Esteem project och experter på kroppsligt självförtroende. Aktiviteterna har fått sin prägling av världsledande forskare inom kroppsligt självförtroende, så du kan vara säker på att det finns verkliga fördelar med att genomföra detta märkesprogram och fördelarna har lång verkan. I själva verket har det visat sig att i program som använder teknikerna i Free Being Me har 60% av deltagarna känt sig betydligt mer kroppsligt självsäkra åtminstone tre år senare. Den här guiden kommer att ge dig alla de verktyg du behöver för att genomföra programmet.

Genom att guida dig grupp genom Free Being Me-programmet, möjliggör du personligen att flickor och pojkar, både från och utifrån scoutrörelsen, får stärka sitt kroppsliga självförtroende, bygga sitt självförtroende och ta varje tillfälle att inse sin fulla potential i livet.

Med din hjälp kommer Free Being Me att förändra en generation.

Nadine El Achy World Board Chair

Steve Miles Senior Vice President, Dove

1 An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program for Female High School Students: Long-Term Effects, 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather Shaw, and Jeff Gau

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *