Vad är Free Being Me?

Unikt och roligt

Free Being Me är ett unikt program! Genom roliga och interagerande aktiviteter, visar Free Being Me ungdomar att kroppsligt självförtroende och självkänsla kommer från att värdesätta deras kroppar, motstå sociala påtryckningar och stödja andra att få större kroppsligt självförtroende! Deltagare som tar del i Free Being Me kommer att få lära sig ledarskapstekniker och känna sig stärkta att göra skillnad i deras lokala och globala samhällen.

Särskilt för flickscouter

För att säkerställa att Free Being Me är omtyckt av ledare och deltagare, och har största möjliga påverkan på kroppsligt självförtroende och självkänsla hos ungdomar över hela världen, har det skapats särskilt för flickscoutrörelsen av WAGGGS, the Dove Self-Esteem Project samt experter på kroppsligt självförtroende.

Det använder icke-formella utbildningsmetoder och återspeglar WAGGGS värderingar om dig själv och andra, att ta ansvar för sig själv, samarbeta med andra och att göra skillnad i ditt samhälle.

Se sidan 19 för mer information kring hur Free Being Me använder sig av flickscoutmetoden.

Baserad på världsledande forskning och expertis.

Vi har arbetat tätt med världsledande experter på utbildning i kroppsligt självförtroende för att säkerställa att Free Being Me har en verklig och varaktig effekt på flickors självförtroende. Detta innefattar arbete med The Body Project Collaborative, ett team av forskare och psykologer lett av Doktor Eric Stice, Professor Carolyn Becker och den ledande kroppsuppfattningsforskaren Doktor Phillippa Diedrichs, som representerar the Global Advisory Board of the Dove Self-Esteem Project. Free Being Me är baserat på mer än ett decennium av forskning och beprövad erfarenhet av att förbättra flickors kroppsliga självförtroende på ett roligt och interagerande sätt.

Baserad på WAGGGS expertkunskap kring hur unga utvecklas, liksom forskning om kroppsligt självförtroende, har vi utvecklat två versioner av programmet; ett för 7-10åringar och ett för 11-14åringar. Läs mer om hur de två versionerna skiljer sig åt på sidan 13. De två programmen samarbetar för att bygga ungdomars kroppsliga självförtroende under tiden de utvecklas genom flickscouting.

Aktiviteter som gör varaktig skillnad

Studier av The Body Project och andra ledande forskare har visat att deltagande i aktiviteter så som de i Free Being Me har en bestående effekt på flickors välbefinnande. I själva verket visade en studie att, upp till tre år senare:

  • har 60 % av flickorna betydligt förbättrat deras kroppsliga självförtroende
  • känner 78 % av flickorna sig mer självsäkra och kapabla i skolan
  • har 71 % av flickorna bättre relationer med sina vänner.
  • kommer 53 % av flickorna bättre överens med sina familjer.

Baserat på förmågor

Genom Free Being Me utvecklar flickor och pojkar de förmågor de behöver för att motstå pressen att

anpassa sig till samhällets påtryckningar kring utseende, och för att komma på kreativa sätt att marknadsföra meddelanden om kroppsligt självförtroende i sina samhällen. I början av varje möte finns en planering som visar de förmågor som deltagarna kommer att utveckla genom mötenas aktiviteter.

Ett märkesprogram

För att förtjäna Free Being Me märket, ska varje medlem i din grupp:

  • Slutföra de fem mötena i programmet, inklusive aktiviteterna ”Personlig Utmaning” mellan mötena.
  • Planera och genomföra ett Göra skillnad-projekt för att göra en verklig skillnad för andra, genom att nå ut till åtminstone två andra flickor eller pojkar med en aktivitet som varar en timme (eller mer!) och som sprider meddelandet om kroppsligt självförtroende och de förmågor de lärt sig.

För att köpa märken, besök www.wagggs-shop.org.

4 An Effectiveness Trial of a Selected Dissonance-Based Eating Disorder Prevention Program for Female High School Students: Long-Term Effects , 2011, Eric Stice, Paul Rohde, Heather Shaw, and Jeff Gau

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *