Saker att komma ihåg när Free Being Me används

Ledare och problematik kring kroppsligt självförtroende

Nivån av självförtroende som vi har gällande vårt utseende förändras med åren, och vi vet att problemet med lågt kroppsligt självförtroende inte försvinner när vi växer upp! Du behöver inte ha ett enormt stort kroppsligt självförtroende när du leder och har roligt med Free Being Me med din grupp. Däremot är det väldigt viktigt att du gör ditt bästa för att inte prata om de negativa känslorna som du har, eller kan ha haft, kring ditt utseende eftersom Free Being Me handlar om att ge deltagarna utrymme ifrån utseendemyten så att de kan utveckla självförtroendet att utmana den.

Om du blir verkligt involverad i aktiviteterna för egen del, kan det, liksom det blir för deltagarna, bli rejält givande för dig personligen att leda Free Being Me. Ledare har berättat för oss att de tycker om att leda träffarna, och att de själva upplever ett ökat kroppsligt självförtroende! Stöd varandra som ett ledarteam, dela med er av era tankar och känslor till varandra.

Besök www.free-being-me.com för mer stöd, där du även har möjlighet att vara del i ett utbildningsprogram för kroppsligt självförtroende för vuxna online, som är utvecklat av de experter på kroppsligt självförtroende som hjälpte till att skapa Free Being Me.  

Inkludera alla

Vi vill nå många barn som möjligt över hela världen med det positiva budskapet i Free Being Me. Det är viktigt att tänka igenom de olika behov som finns i din grupp innan ni startar. Detta gäller särskilt om ledarna inte är vana vid att arbeta med den åldersgruppen eller de olika behov som du har i din grupp, här är några saker att beakta:

7-10 åringar…

 • kommer vara på olika nivåer gällande deras medvetenhet och förståelse kring ämnen som kroppsligt självförtroende, självkänsla och media.
 • har ofta en stor spridning i erfarenhet och kunskap mellan de yngsta och de äldsta deltagarna.
 • kommer öka sin medvetenhet om hur andra ser dem, och oroa sig över hur detta påverkar deras förmåga att få vänner och passa in.
 • kommer att börja lära sig om hur deras kroppar kommer att förändras och växa upp, och en del kommer att vara oroliga för huruvida de är ”normala” – detta är ett utmärkt tillfälle att försäkra flickor och pojkar att de duger så som de är!

Free Being Me för 7-10åringar: bygga grunden för kroppsligt självförtroende

Forskning har visat att de allra flesta barn har en viss förståelse för att personer omkring dem försöker att se ut på ett speciellt sätt, och att det utseendet stöds av samhället, vid sju års ålder har. I exempelvis Storbritannien har en av fyra sjuåriga flickor försökt banta för att gå ner i vikt5. Att läsa tidningar om tv-spel får 9-åringar att vilja ha mer muskler6.

De har dock kanske inte börjat koppla den pressen till sina egna liv. Free Being Me har varsamt anpassat sitt budskap för att vara lämpligt för den åldersgruppen. Även om programmets mål är de samma för 11-14åringar, så har huvudbudskapet fokus på att skapa en stark grund för kroppsligt självförtroende som stärker yngre barn att utmana utseendemyten så som de möter den när de växer upp.

5 Reflections on Body Image: Report from the All Party Parliamentary Group on Body Image 2012

6 Prof Kristen Harrison, University of Illinois Study, 2007, 181 Boys, av. age 9

Det förbereder dem också för att uppleva programmet för 11-14åringar som en del av deras kommande flickscoutupplevelser.

Den stora skillnaden du kommer märka är att 7-10års programmet inte nämner utseendemyten. Detta hindrar yngre barn från att lägga för mycket fokus på den socialt skapade idén kring skönhet. Istället är huvudbudskapet för 7-10åringar att:

 • ”Det finns inte bara ett sätt att vara vacker på.”
 • ”Vår insida har minst lika stor betydelse som vårt utseende.”
 • ”Det är viktigt att vara dig själv. Vi är alla olika, och det gör oss speciella.”
 • ”Personer bestämmer sig inte för om de gillar dig eller inte enbart baserat på hur du ser ut.”
 • ”Det är viktigt att uppskatta vad våra kroppar kan göra, likväl som hur de ser ut.”

11-14åringar…

 • Har troligen redan utseendemyten klargjord i sina huvuden, även om det inte är fallet för alla (särskilt för de yngre) – om du är orolig för att aktiviteterna inte passar för alla i din grupp kan du använda några av aktiviteterna från 7-10års programmet med dina yngre deltagare. Du kan även dela in dina yngre och dina äldre deltagare i olika grupper under olika delar av programmet.
 • Har troligen upplevt pressen av utseendemyten själva, och kan ha svårt att vara positiva över vissa delar av sitt utseende. När deltagarna har förstått kostnaderna för att följa utseendemyten, kan de eventuellt döma de som fortsätter att jaga myten. Understryk att Free Being Me utmanar samhällets kampanj för utseendemyten, och att följa den är en fälla många av oss faller i på ett eller annat sätt. Uppmuntra din grupp att inta ett positiv och stödjande angreppssätt genom att förespråka alternativet.

Skapa en säker lärandemiljö

Tillit och en känsla av säkerhet är extremt viktigt för alla flickscoutaktiviteter, vilket inkluderar Free Being Me. En del av de frågor som behandlas under programmet kan vara känsliga för en del deltagare. Flickor behöver också känna sig fria att säga sin åsikt under aktiviteterna för att det ska ha en verklig inverkan på deras kroppsliga självförtroende. De här tipsen kommer att hjälpa dig att skapa en säker miljö för programmet.

 1. Bestämma riktlinjer för gruppen och använda dem

Under det första mötet kommer din grupp att få skapa eller granska några riktlinjer för gruppen. Detta fungerar bäst om idéerna skapas av deltagarna själva och är införstådda av alla medverkande. Några exempel på riktlinjer för gruppen finns i aktivitetspaketen.

 1. Skapa ett time out-område

Gör en plats tillgänglig i er möteslokal dit deltagare kan gå om de behöver avlägsna sig från en aktivitet eller om de behöver ta en paus. Alla ska känna att de deltar av egen vilja. Ha uppsikt över platsen och se till att alla som använder pausområdet får stöttning av en ledare om de behöver det.

Förmåga

Det är viktigt att alla har möjlighet att göra sitt bästa för att delta i Free Being Me. Dina gruppmedlemmar kommer att vara i olika faser av sin utveckling, och du måste ta alla särskilda behov i beaktning.

Många aktiviteter i Free Being Me innebär fysisk aktivitet och kräver koncentration under en kort period, samt att kunna använda kunskaper så som att läsa, skriva och måla. Du vet bäst vad dina gruppmedlemmar kan klara av. När det är möjligt, försök att hitta sätt att stärka alla deltagare att uttrycka sig, så som genom att hjälpa till med att läsa och skriva, underlätta konversationer och uppmuntra äldre deltagare att stödja yngre deltagare och alla med särskilda behov. Anpassa den aktivitet som du känner inte kommer att fungera för din grupp, men försök att behålla huvudpunkterna så lika som du kan.

Kultur och bakgrund

Dina deltagare kanske kommer från varierande kulturella, socio-ekonomiska och religiösa bakgrunder. Detta påverkar hur varje enskild deltagare hanterar vissa problematiska frågor, inklusive deras egna kroppar. För en del barn kommer det att vara en utmaning att prata om deras kroppar inför andra (även med vänner och bekanta).

Att vara medveten om interkulturella skillnader kommer att hjälpa dig att förbereda en anpassning av aktiviteter för att säkerställa att alla barn i din grupp blir inkluderade. Rådfråga deltagarnas familjer om du är osäker, eftersom du kan upptäcka att det du har planerat inte kommer att vara något problem överhuvudtaget!