Personliga utmaningar

Personliga utmaningar, versionen för 11-14åringar

Varje möte kommer ditt barn att få en rolig personlig utmaning att genomföra mellan mötena.

Den personliga utmaningen fungerar bäst när ditt barn kommer på sina egna idéer och genomför utmaningen självständigt. De kan dock värdesätta din uppmuntran och ditt stöd. Det är också värdefullt för dem att prata med dig om vad de lär sig av Free Being Me. Uppmana dem gärna att diskutera sina personliga utmaningar med dig efter varje möte.

Påminn ditt barn att ta med sig deras personliga utmaning till deras nästa Free Being Me möte, eftersom den kommer att användas i en av aktiviteterna.

Den personliga utmaningen uppmuntrar ofta ditt barn att på något sätt utmana ”utseendemyten”.

Utseendemyten är det samhället säger till oss är hur flickan eller kvinnan med det ”perfekta utseendet” ska se ut. Det är en myt eftersom det faktiskt är omöjligt för någon att se ut så i verkligheten, eftersom även hyllade kändisar och modeller blir digitalt retuscherade innan de syns på många mediebilder. Att öva på att utmana utseendemyten kommer att bygga ditt barns självförtroende och motståndskraft, vilket möjliggör att de kan hindra ut Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det får en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

seendemyten från att fortsätta påverka deras liv. Istället kan de koncentrera sig på att njuta av ett hälsosamt och lyckligt liv där de trivs med sitt utseende och tar väl han om sina kroppar.

De fyra personliga utmaningarna ditt barn kommer att ta med hem är:

1 Mediadetektiverna 

Ditt barn har fått i uppdrag att hitta ett exempel på utseendemyten. Den här aktiviteten ber ditt barn att ”avslöja” utseendemyten genom att bifoga deras exempel på pappret de har fått, och skriva några meningar om varför de inte håller med utseendemyten.

2 Vänskapslappen  

Den här personliga utmaningen ber ditt barn att skriva ett litet meddelade till en vän på flickscouterna, som förklarar varför det finns baksidor med att försöka se ut som utseendemyten och hur de kan stå emot pressen att se ut som utseendemyten.

3 Spegel spegel

Den här personliga utmaningen uppmuntrar ditt barn att se sig själv i spegeln för att hylla de positive sakerna som de tycker om med sig själva, istället för att kritisera sig själva. De ska skriva en lista på saker som de tycker om med sig själva, och sedan öva på att upprepa dem när de står framför en spegel.

4 Sprid ordet

Ditt barn har blivit ombett att dela med sig av en eller flera positiva budskap med andra som utmanar utseendemyten. Det kan vara familj, vänner eller någon i deras omgivning. Ju fler personer de delar budskapet med, ju mer inspirerade kommer de att känna sig. De kommer att komma hem med ett löfteskort med ”en sak jag kommer att göra för att utmana utseendemyten för egen del” och ”en sak jag kommer att göra för att utmana utseendemyten för andra”

Personliga utmaningar, versionen för 7-10åringar

Varje möte kommer ditt barn att få en rolig personlig utmaning att genomföra mellan mötena.

Den personliga utmaningen fungerar bäst när ditt barn kommer på sina egna idéer och genomför utmaningen självständigt. De kan dock värdesätta din uppmuntran och ditt stöd. Det är också värdefullt för dem att prata med dig om vad de lär sig av Free Being Me. Uppmana dem gärna att diskutera sina personliga utmaningar med dig efter varje möte.

Påminn ditt barn att ta med sig deras personliga utmaning till deras nästa Free Being Me möte, eftersom den kommer att användas i en av aktiviteterna.

De personliga utmaningarna fokuserar på att stärka ditt barn att förstå att det inte finns något sådant som ett enda sätt att vara vacker på, och att det är insidan som betyder mer än utseendet. Dessa aktiviteter utvecklar deras motståndskraft att hjälpa dem att utmana det sociala trycket från samhället när de växer upp.

De fyra personliga utmaningarna som ditt barn kommer att ta med sig hem är:

1 Verkliga förebilder

Den här aktiviteten ber deltagarna att identifiera en verklig förebild; någon som de känner personligen, som de verkligen tycker om och tycker är inspirerande. Det kan vara en vän eller en familjemedlem. De har ombetts att hitta ett foto, eller göra en målning, av den här personen att visa för gruppen på nästa möte. De har fått ett papper med några halvfärdiga meningar att slutföra.

2 Jag gillar mig själv spågumman

Ditt barn kommer att ta med sig en spågummemall hem. De ska skriva åtta saker som de tycker om med sig själva i rutorna som finns på mallen, och de får färglägga och dekorera spågumman så mycket de vill. Varför inte leka med ditt barn och be dem att läsa upp sina ”jag gillar” budskap. Att öva på att säga positiva saker om sig själva hjälper dem att bygga sitt kroppsliga självförtroende.

3 Du är min stjärna

Efter möte tre, kommer ditt barn att komma hem med ett positivt budskap skrivet på en stjärna. De har utmanats att dela sitt budskap så mycket som möjligt. Det skulle vara bra om du har möjlighet att stödja ditt barn att dela sitt budskap på ett säkert och klokt sätt.

Free Being Me Löftet

Ditt barn kommer att ta med sig ett löfteskort hem efter fjärde mötet, där de har förbundit sig att göra två saker; en för att stärka sitt eget kroppsliga självförtroende, och en för att stärka andra att känna att de har mer kroppsligt självförtroende. De kan klara av att göra dessa saker självständigt, eller så uppskattar de lite stöd.