Ordlista

Kroppsligt självförtroende:

Kroppsligt självförtroende hänvisar till hur någon känner över sitt utseende. När vi har kroppsligt självförtroende accepterar vi, och är nöjda med, vårt utseende och vad våra kroppar kan göra. Att ha ett starkt kroppsligt självförtroende är en faktor som kan höja självkänslan.

Självkänsla:

En känsla av självrespekt och egenvärde. En person med stark självkänsla tror på sig själv, och på deras värde som en person. Att ha stark självkänsla hjälper personer att nå sin fulla potential och att inte hindras av att de saknar en tro på sig själva eller deras förmågor. Som flickscouter utvecklar vi självkänsla hos flickor och pojkar, och stärker dem till att följa deras drömmar, att bidra till deras samhälle och göra skillnad i världen.

Utseendemyt:

Den smala definitionen av samhällets ideal av vad som är vackert eller attraktivt. Utseendemyten är uppmuntrad och omtalad i media och av vänner och familj runtomkring oss. Det är en myt eftersom det är ett så smalt koncept, med en så lång lista av kännetecken, att det är omöjligt för någon att uppnå. Även modeller som uppfattas som ”perfekta” är oftast digitalt retuscherade för att få dem att se ännu mer ”perfekta” ut!

Aktivitetspaket:

Detta är en samling aktiviteter som är en del av Free Being Me. Det finns två aktivitetspaket; ett för 11-14åringar och ett för 7-10åringar.

Stödmanus:

Detta är en stödfunktion som finns i aktivitetspaketen där texten är tryckt i fet, blå, kursiv stil. Det hjälper ledare att leverera de viktigaste budskapen i aktiviteterna. Det är en bra idé att läsa dessa, och sedan uttrycka dem med dina egna ord när du har förstått meddelandet, för att göra det relevant för din grupp.

Tack

Tack till alla er som har bidragit till författandet av Free Being Me.

Dr. Phillippa Diedrichs – Dove Self Esteem Global Advisory Board

Professor Carolyn Becker – The Body Project Collaborative

Dr Eric Stice – The Body Project Collaborative

Andii Verhoeven – World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Jennifer Giangrande – World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Paul Bigmore – World Association of Girl Guides and Girl Scouts

Girlguiding (UK)

Girl Scouts of the USA

Meaghan Ramsey – Senior Social Mission Manager, Global Dove

Global Advisory Board of the Dove Self Esteem Project

Bastian Küntzel – Incontro Training

Yael O‘Hanah – Frankly Speaking

Gå till www.free-being-me.com för mer stöd, idéer och inspiration för dig och din grupp, och för att ge feedback med dina tankar om Free Being Me i vår globala undersökning.