Hur Free Being Me använder sig av flickscoutmetoden

Lärande i små grupper

Lärande är ofta roligare och mer engagerande när det sker i små grupper. Många unga personer känner sig mer bekväma med att uttrycka sig själva i en miljö med små grupper. Små grupper med deltagare i blandade åldrar uppmuntrar äldre deltagare att vara positiva förebilder och utmanar deltagare att ta ansvar för aktiviteter, stödja varandra och att ta sina egna beslut. Det uppmuntrar deltagare att öva på att arbeta i olika grupper; en nyttig livserfarenhet. Lärande i små grupper är både en del av flickscoutmetoden och förbättrar inverkan Free Being Me har.

Min väg, min takt

Vi lär alla på olika sätt. WAGGGS program använder olika aktiviteter för att tillgodose olika inlärningsstilar. Omtanke för individen är centralt för att möjliggöra att varje flicksocut gör sitt bästa för att delta i aktiviteter. Genom att uppmuntra alla att stödja varandra, och skapa utrymme för individer att bidra till aktiviteter på olika sätt, ska varje flickscout som deltar i Free Being Me ha möjlighet att lära på deras egna sätt, och varje enskild prestation hyllas.

Learning by doing (lära genom att göra)

Personer lär sig bäst när de känner sig motiverade. Att lära genom att göra möjliggör för deltagarna att binda samman deras upplevelser med deras egna liv och det stärker dem att agera. Det är därför WAGGGS förespråkar lärande på ett praktiskt sätt genom utmaningar, erfarenheter, lekar, projekt och experiment. Free Being Me har ett lära-genom-att-göra perspektiv, och erbjuder deltagarna möjligheten att interagera direkt med materialet genom att skapa deras egna hjälpmedel, diskutera deras egna frågor och idéer och utveckla riktiga projekt och handlingar för att hjälpa dem själva och deras vänner att känna att de har mer kroppsligt självförtroende.

Nå ut till andra

Free Being Me uppmuntrar deltagare att interagera med varandra och med deras vänner för att utforska hur de kan göra en positiv inverkan på det kroppsliga självförtroendet och självkänslan hos andra. Under programmet gör deltagarna detta främst med varandras stöd, men de blir också vägledda av en äldre vän eller en vuxen ledare. Free Being Me är utvecklat för att använda potentialen hos förebilder för att ytterligare stödja utvecklingen av ledarskap. Det gör detta genom att koppla ihop personer i olika åldrar, med olika kön samt olika kulturell och social bakgrund för att arbeta tillsammans för att bygga upp deltagarnas förmågor.

Nå ut till min omvärld

Vi lär oss massor från världen omkring oss, och WAGGGS program förespråkar lärandeupplevelser som tar detta i beaktning. WAGGGS aktiviteter uppmuntrar deltagare att reflektera över vad de betyder att vara en världsmedborgare genom att ta ställning i frågor som de bryr sig om och genom att översätta den motivationen till samhällsbaserade projekt. Free Being Me tar itu med det faktum att folk av alla dess slag över hela världen känner sig pressade att se ut på ett speciellt sätt eftersom samhället säger att det är viktigt. Genom att förstå detta och protestera mot det, tar deltagarna ansvar för deras liv och den påverkan de kan ha på andra omkring dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *