Dove och the World Association of Girl Guides and Girl Scouts arbetar tillsammans för att stärka unga människor

Vad är Dove?

Dove är ett ledande märke inom personlig omvårdnad med ett mångårigt engagemang för att förbättra kvinnors kroppsliga självförtroende och självkänsla. Doves projekt kring självkänsla har utvecklats för att göra en verklig skillnad i sättet som flickor – nästa generations kvinnor – uppfattar och omfamnar skönhet, och därmed höjer sin självkänsla för att hjälpa dem att inse sin fulla potential i livet. Projektet har genomfört omfattande forskning kring självkänsla och har redan nått 13 miljoner unga människor med utbildning i självkänsla.

Vad är the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)?

Med tio miljoner medlemmar i över 145 länder är WAGGGS den största frivilligorganisationen inriktade på flickor och unga kvinnor. Vårt mål är att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utveckla sin fulla potential som ansvarsfulla världsmedborgare. Genom våra medlemsorganisationer och genom att arbeta direkt med ungdomar levererar vi högkvalitativ, icke-formell utbildning och internationella möjligheter som erbjuder dynamisk värde-baserad träning i livskunskap, ledarskap och medborgarskap.

Vårt sammarbete

WAGGGS och Dove arbetar tillsammans för att vi delar visionen om en värld fri från utseenderelaterad oro för flickor. Vi vill stärka flickor och pojkar att nå deras fulla potential, och inte hindras av lågt kroppsligt självförtroende. Detta är inte nytt! Dove och nationella flickscoutorganisationer har arbetat tillsammans i över ett decennium för att hjälpa till att bygga flickors självförtroende. Detta samarbete hjälper oss att ta detta arbete till nästa nivå.

Free Being Me har skapats för att hjälpa oss att förverkliga vår vision. Det är baserat på den senaste forskningen kring hur unga personers kroppsliga självförtroende ska öka genom roliga, icke-formella, aktiviteter. Vi siktar på att nå 3,5 miljoner flickor fram till år 2016. Programmet är skapat både för flickgrupper och för blandade flick- och pojkgrupper. Genom att genomföra detta program med din grupp och nå ut till andra med Göra Skillnad-projekt, kommer du att vara en del av en världsomfattande rörelse för att skapa en positiv och varaktig förändring av en hel generations kroppsliga självförtroende och självkänsla.

Det finns ett märke tillgängligt för deltagarna i din grupp när de har genomfört aktiviteterna och deras Göra Skillnad-projekt. Att dela ut ett märke är ett utmärkt sätt att erkänna prestationer, och kommer att hjälpa till att visa hur många personer som har tagit del i Free Being Me över hela världen! Märkena finns tillgängliga på www.wagggs-shop.org.

Glöm inte!

Berätta för oss om din Free Being Me upplevelse via enkäten på www.free-being-me.com.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *