Aktivitetspaketen

Vi har designat aktivitetspaketet för Free Being Me för åldrarna 7-10 år och 11-14 år på ett sätt som kommer att göra din upplevelse av att genomföra programmet inspirerande, roligt och enkelt. Vi har arbetat med experter för att integrera de mest beprövade och testade tillvägagångssätten för att förbättra kroppsligt självförtroende i Free Being Me-materialet. Tack vare detta kan du, om du använder de verktyg som vi har tillhandahållit i aktivitetspaketen och följer tipsen i den här guiden, vara säker på att du kommer att göra en verklig skillnad för din grupps kroppsliga självförtroende.

Små grupper

Huvudingrediensen till framgången med Free Being Me är att ge varje deltagare massor av möjligheter att protestera mot utseendemyten. Detta är mycket enklare att klara av och mer bekvämt för deltagarna om de är i mindre grupper. För att stödja de små grupperna på bästa sätt och säkerställa att varje deltagare har möjlighet att få säga sin åsikt, bör det finnas en vuxen ledare som stöd för varje liten grupp (upp till ungefär åtta deltagare). Vi uppmanar dig därför att be andra ledare, ledarkollegor och assistenter att hjälpa dig. Se till att alla som ska hjälpa dig läser guiden och aktivitetspaketen så att de är förberedda.

Free Being Me-resan

Free Being Me är en resa på fem möten. De första fyra mötena utrustar deltagarna med kunskapen och färdigheterna de behöver för att utmana utseendemyten. Det femte mötet praktiserar teorin genom att planera ett Göra Skillnad-projekt som gruppen gör till verklighet och genomför efter det mötet. Eftersom kunskapen utvecklas under aktiviteterna och från ett möte till nästa, är det viktigt att alla fem mötena genomförs i rätt ordning. Att ta pauser mellan träffarna skapar utrymme för att kunskaper ska sjunka in, och för att engagera sig i de mer reflekterande personliga utmaningarna.

Om du har ont om tid och inte kan göra alla aktiviteter, har vi märkt ut de viktigaste aktiviteterna med en stjärnsymbol i aktivitetspaketen. Du bör åtminstone genomföra de märkta aktiviteterna för att få den bästa möjligheten att öka det kroppsliga självförtroendet i din grupp.

Mötesupplägg

Varje möte med Free Being Me innehåller tre grundstenar:

1) Deltagandelöftet

I början av varje möte ombeds deltagarna att säga vad de tycker för att visa att de är engagerade i att ta del av och ha roligt med Free Being Me. Det här är ett utmärkt sätt att få deltagarna fokuserade på att engagera sig i hela mötet. Var kreativ och ha roligt med detta, så länge som deltagarna har en chans att säga sin mening!

2) Utmana utseendemyten och värdesätta oss själva.

Den största delen av varje möte innehåller aktiviteter som tillhandahåller deltagarna med det utrymme de behöver för att utmana utseendemyten med sina egna ord och egna agerande. För att hjälpa dem att inse sin fulla potential innehåller mötena också aktiviteter som riktar deltagarna mot att värdesätta och acceptera deras kroppar och deras unika egenskaper.

3) Personliga utmaningar

I slutet av varje möte får deltagarna en personlig utmaning som de ska genomföra innan nästa möte. Dessa är en bra möjlighet för deltagare att reflektera över vad de har lärt sig, och att använda deras kunskaper i en annan miljö. Förklarar varje personlig utmaning noga, och låt föräldrarna veta hur de kan stödja deras barn att slutföra de personliga utmaningarna.

Stjärna: visar att detta är en viktig aktivitet att göra för att säkerställa att Free Being Me har en positiv inverkan på din grupps kroppsliga självförtroende.

Timglas: en uppfattning om hur många minuter du behöver avsätta för aktiviteten. Beroende på din gruppstorlek och antalet ledare som finns tillgängliga kan du behöva mer eller mindre tid.

Mål: vad deltagarna kommer att lära sig genom att slutföra aktiviteten

Stödmanus: exempel på hur du kan kommunicera huvudbudskapet i varje aktivitet

I korthet: en snabb sammanfattning av vad som händer i aktiviteten.

Material: utrustning och resurser som du behöver ha klart för att genomföra aktiviteteten.

Prata om: frågor för att hjälpa deltagarna att reflektera över deras upplevelser och inse vad de har lärt sig.

Tips: några tips för att hjälpa dig att nå målet med aktiviteteten.

Stödmanus

För att ge dig stöd och de rätta verktygen för att hjälpa din grupp att utmana utseendemyten och bryta sig fria från dess inflytande, och på så vis stärka deras kroppsliga självförtroende, kommer du att se att många aktiviteter innehåller ”stödmanus”. Dessa visas i fetstilt, blå text i aktivitetspaketen.

Stödmanuset visar dig vad du kan säga för att kommunicera huvudbudskapet i Free Being Me. Det kommer att hjälpa dig att förstå vad som behöver kommuniceras, och föreslår hur du kan göra budskapet tydligt för din grupp. Du kan läsa stödmanuset högt så som det står, eller omformulera det när du förstått budskapet som levereras.

Erfarenhet visar att träffarna flyter på mest smidigt om du har ett förberedelsemöte med dina ledarkollegor och assistenter för att prova några av aktiviteterna och öva på att omformulera huvudbudskapen.

Göra Skillnad projekt

I slutet av Free Being Me har din grupp möjlighet att dela Free Being Me budskapet genom att planera och genomföra ett Göra Skillnad-projekt. Vi vill sprida budskapet om kroppsligt självförtroende så långt som vi kan! För att få Free Being Me-märket, och få en verklig effekt, ska varje deltagares Göra Skillnad-projekt:

  • Nå ut till två andra personer som inte har tagit del av Free Being Me
  • Ge en meningsfull insikt i vad din grupp har lärt sig. Uppmuntra deltagarna att bli förebilder för kroppsligt självförtroende, dela vad de har upptäckt om utseendemyten och utmana den tillsammans med sina vänner och samhälle.
  • Gör saker praktiskt och ha roligt!

Uppmuntra deltagarna att vara kreativa och ta makten över deras Göra Skillnad-projekt. De kan använda och anpassa idéerna från femte mötet, eller komma på deras egen idé för att testa deras färdigheter! Deltagare kan utveckla både individuella och grupprojekt med Göra Skillnad-projekt. Med ett Göra Skillnad-grupprojekt ska gruppen fortfarande sikta mot att nå ut till två eller fler personer per gruppmedlem.

Dela ditt Göra Skillnad-Projekt för att skapa en världsomfattande revolution i kroppsligt självförtroende.

Besök www.free-being-me.com för att dela din grupps fantastiska handlingar och bli inspirerad av andra över hela världen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *