Praktiska tips

Tidsåtgång

Det här programmet består av fem möten som varar 60-75 minuter/möte, plus tiden som ägnas åt Göra Skillnad projekten och den tiden är flexibel. Free Being Me kommer att ha störst inverkan på din grupps kroppsliga självförtroende om du använder alla aktiviteter i den ordningen som de beskrivs. Glöm inte att även planera in lite tid för förberedelser med dina ledarkollegor innan ni genomför programmet.

Informera och involvera föräldrar

För att få med föräldrarna på Free Being Me resan med deras barn så är det en bra idé att låta dem veta vad ni kommer att göra, och varför ni gör det. Föräldrar kan stödja de personliga utmaningarna mellan träffarna och de kan även stödja en av era träffar. Att hålla igång diskussionerna hemma kan verkligen hjälpa till i framgången för Free Being Me. Det finns ett exempelbrev på sidan 20 som du kan anpassa för att posta som brev eller skicka som e-post till föräldrar.

Utrustning och utrymmen

Free Being Me har utvecklats för att kunna användas i en stor variation av miljöer, inklusive vanliga veckomöten och läger, och i en stor variation av länder. De flesta av aktiviteterna kräver väldigt enkelt material – papper, pennor och liknande – eller inget material alls. En del valbara aktiviteter har tagits med som kräver att ni använder en dator eller internetanslutning, för att visa videor och liknande. Dessa övningar är användbara tillägg, men de är inte nödvändiga.

Flickgrupper och grupper med flickor och pojkar tillsammans

Free Being Me har utvecklats för att användas både i grupper med endast flickor och i grupper med både flickor och pojkar.  Problem med kroppsligt självförtroende är erkänt på en bredare skala hos flickor, men många pojkar kämpar också med deras utseende och har svårt att acceptera sig själva för den de är. Många aktiviteter kan genomföras tillsammans, och i några har vi föreslagit att du delar in gruppen i enkönade grupper. Att ha möjligheten att diskutera frågor kring kroppar och utseende i enkönade grupper kan hjälpa deltagarna att känna sig mer trygga med att öppna upp sig, dela med sig och prata om sin oro.