Om Free Being Me

Det här utbildningsmaterialet, skrivet särskilt för 7-10-åringar, engagerar deltagare över hela världen att utforska uppfattningar kring kroppsligt självförtroende och skönhet som kommer att påverka dem under deras uppväxt. Free Being Me visar deltagarna att det inte enbart finns ett enda sätt att vara vacker, och att det är insidan som betyder mest.

I 7-10-års materialet introducerar Free Being Me idén att samhället främjar en snäv och orealistisk definition av skönhet, och hjälper sedan deltagarna att avslöja sanningen; de kan välja att förkasta denna idé eftersom det inte existerar något sådant som ett enda sätt som alla ske se ut som, och för att hur människor ser ut är endast en sida av vem de är. Detta stärker deltagare att utmana idén att det endast finns ett sätt att vara vacker på, bygger deras förmåga att stå emot samt förmåga att ifrågasätta och avfärda det begränsade skönhetsbudskap som de kommer att möta under sin uppväxt.

Free Being Me använder positiva och bekräftande aktiviteter för att stärka kroppsligt självförtroende och självkänsla. Det skapar utrymme för deltagarna att komma på sina egna idéer, att få öva på att vara mer självsäkra, och att dela sina åsikter med sina vänner. Detta stöder deltagarna att uttrycka sin egen identitet och att knyta an till världen runtomkring dem. Slutligen utmanar Free Being Me deltagarna att visa vägen genom att vara aktiva i samhället och dela med sig av det de lärt sig till sina vänner.

Dessa aktiviteter kan genomföras både med samkönade och olikkönade grupper. En del aktiviteter föreslår att pojkar och flickor jobbar i samkönade grupper, men många kan göras i blandade grupper. Alla exempel går att anpassa till en olikkönad grupp.

7-10-åringar kommer att lära sig:

* Det är insidan som är viktigast.

* Det finns inte enbart ett sätt att se vacker ut på.

* Det finns en stor skillnad på skönhetsideal runt om i världen.

* Media använder sig av en snäv föreställning av skönhet för att sälja saker till oss.

* Bilder av skönhet i media visar ofta inte personer så som de verkligen är.

* Genom att lära oss att uppskatta oss själva och våra förmågor skapas kroppsligt självförtroende.

* Genom att dela budskap om kroppsligt självförtroende med vänner kan vi och våra samhällen känna oss mer stärkta.

Använda Free Being Me

Innan du börjar bör du, de andra ledarna och medhjälparna läsa igenom Ledarguiden. På sidan 10 i Ledarguiden visas det hur aktivitetsidorna i detta aktivitetspaket är upplagda för att stödja dig när du leder aktiviteterna, inklusive ”stödmanus” och tips för ledaren.

Eftersom Free Being Me är ett globalt program kommer miljoner scouter över hela världen ta del av samma aktiviteter som din grupp. Genom att dela med er av de budskap din grupp skapar genom

Free Being Me kan ni vara del av en global kroppsligt självförtroende-revolution, som mobiliserar miljontals unga röster som står upp för olikheter och utmanar idén att det bara finns ett sätt att se vacker ut på.

Besök www.free-being-me.com för att dela din grupps berättelse och för att få kontakt med andra Free Being Me grupper från hela världen!

Barn som har deltagit i Free Being Me aktiviteter och som har gjort ett Ta Ställning projekt som når två andra personer ska tilldelas ett Free Being Me märke. Att dela ut märkena är en stor belöning för deltagarna, och hjälper WAGGGS att räkna ut hur många som har deltagit i aktiviteterna världen över.

Innan du börjar:

Hemliga vänner och skattkistor

Överväg att använda idéerna nedan för att göra din grupps Free Being Me upplevelse ännu mer rolig och meningsfull. Ni behöver inte göra dessa för att få ett märke, men de är bra att göra före eller under tiden ni håller på med Free Being Me. Du kan hitta information om hur ni förtjänar ett märke på sidan 7 i ledarguiden.

Free Being Me-vägg

Skapa en Free Being Me-vägg i början av projektet. Det är en plats att samla positiva uttalanden, inspirerande bilder och bra idéer för att hjälpa deltagare att känna sig stärkta att vara sig själva. Några av dessa kommer att utvecklas under programmet. Uppmuntra deltagare att leta efter inspiration hemma och ta med det. Använd väggen i slutet som hjälp för att planera gruppens Göra Skilland-projekt. Dela en bild av din vägg på www.free-being-me.com

Hemlig vän

Deltagare får slumpvis en hemlig vän i gruppen. Under projektet ska deltagarna hitta smarta sätt att få deras hemliga vän att känna att den mår bra, utan att de avslöjar vem de är. Se till att alla förstår att den hemliga vännen inte ska fokusera på utseende.

En skatt inom mig-lådor

Innan ni startar Free Being Me skapar deltagarna skattkistor genom att använda pysselmaterial. Under projektet ska varje deltagare komma på ett positivt meddelande som de ska lägga anonymt i de andra deltagarnas skattkistor, som visar att det är din insida som betyder mest. I slutet av projektet har varje deltagare en samling av positiva meddelanden.

Filmkväll

Tillbringa en kväll med din grupp innan ni börjar med Free Being Me och titta på en film lämplig för deras ålder som de kan identifiera sig med, som visar en kvinnlig karaktär som är sann mot sig själv, tillexempel Disney/Pixars film Modig från 2012. Med den filmen kan ni diskutera hur Merida förväntades att vara, och vad hon gjorde för att fortsätta vara den hon var.

Jag bryr mig-kompishalsband (från Tusenöarna)

Skapa ett halsband åt varje ledare med fem pärlor på; en för varje ord i “Jag är kärleksfull och omtänksam”. Ledarna bär halsbanden under Free Being Me. När de ser en deltagare göra något eftertänksamt och omtänksamt för en annan deltagare, tar de tyst av sig halsbandet och sätter det kring halsen på deltagaren. Deltagaren håller sedan ögonen öppna för ett tillfälle att skicka halsbandet vidare till någon annan som varit kärleksfull och omtänksam. Förklara vad halsbandet betyder i förväg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *