Möte två

Möte två

Free Being Me

Möte två

 

Att känna att det bara finns ett sätt att se vacker ut på och oroa sig för att försöka se ut på det sättet sätter en massa press på oss, och det gör det svårare för oss att nå vår fulla potential och njuta av livet till fullo. Det här mötet hjälper scouter att förstå den här pressen, och upptäcka några sätt som de kan bygga upp deras motståndskraft på och bemästra idén att olikhet är vackert och att utseendet inte är allt.

 

Mötesschema

 

 

Aktivitet Tid Material Förmågor
Välkommen 5 minuter Inget material behövs  
Pelele 10 minuter En filt och en mjuk leksak/boll per grupp Samarbete Koordination
Dela med sig av personlig utmaning: Förebildsvägg 10 minuter Färdigställd förebildsmall, tomt väggutrymme, häftstift/tejp/häftmassa

 

Säga sina åsikter

Stötta andra

Det var en gång 15 minuter Bilaga 2.1, pennor och papper, tärning, ett stort papper per grupp med 8 personer, lim Lyssna

Empati

Kreativitet

Samarbete

Ett lyckligt slut 15 minuter Bilder av Gilly från förra aktiviteten, pennor och papper, tärning Samarbete

Kreativitet

Personlig utmaning: Jag gillar mig pappersloppan 5 minuter Bilaga 2.2 Reflektera Självförtroende

 

 

 

Möte två

5 min

Välkommen till möte två

Deltagandelöftet

 

Samla gruppen

 

Under det här mötet kommer vi att lära oss mer om vad som kan hända om personer försöker alldeles för mycket för att ändra sitt utseende för att efterlikna prinsessutseendet som vi pratade om under förra mötet. Att tro att det bara finns ett sätt att se vacker ut på kan göra personer olyckliga. Vi kommer att öva på att hjälpa andra att uppskatta deras bra egenskaper och njuta av livet utan att fastna i att försöka att se ut på ett speciellt sätt.

 

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det får en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

 

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i andra mötet med Free Being Me.

 

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under andra mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

 

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

 

 

Material

Inget material behövs.

M!”

“YES I AM!”


 

Möte två

10 min

Pelele – en lek från Spanien

 

Mål

Deltagarna får uppleva att det är roligt att hylla deras vänners goda egenskaper och att erkänna sina egna.

 

Att göra

 • Dela in er i grupper med en filt/ett lakan/en fallskärm och tillräckligt med utrymme för alla att hålla i kanten. Lägg en nalle eller mjuk docka (det är Pelele!) i mitten av varje filt.
 • Förklara att den här leken leks av barn i Spanien i början av våren. Lär er den här enkla ramsan:

 

Pelele, Pelele, vi gillar dig,

Vi gillar dig precis som du är

Pelele, Pelele, vi gillar dig,

Och vi gillar (namn) också!

(Pelele uttalas ‘Pe-lel-aj’)

 

Ropa versen taktfast och använd filten för att kasta upp Pelele högt upp i luften.

I sista meningen säger ni namnet på en person i gruppen och slutar att röra på filten. Personen som har fått sitt namn uppropat repeterar sitt eget namn och säger något som de gillar, en förmåga eller något med deras personlighet.

 

Exempel: Om den sista meningen är “Och vi gillar Ava också!”, så säger Ava: ”Jag är Ava och jag är bra på att simma”. Ava släpper sedan filten och springer medsols längs cirkeln, bakom ryggen på de andra deltagarna och tillbaka till sin plats och tar tag i filten igen.

 

Nu kommer den roliga delen; alla andra som tycker att de är bra på att simma ska härma Ava och springa runt cirkeln samtidigt som Ava!

När alla håller i filten igen upprepar ni ramsan men byter ut Avas namn mot personen till vänster om henne.

 

Uppmuntra varje deltagare att säga något som de tycker om med sig själva som inte redan har sagts, och uppmuntra de andra deltagarna att springa med runt filten.

I korthet

Lek en bearbetad version av en spansk lek för att uppmuntra att tänka positivt om dig själv och om andra.

Material

En filt och en mjuk leksak/boll per grupp.

 

Det är bra att vara stolt över vem du är, och vad du är bra på! Var inte rädd för att springa och uppmuntra dina vänner att springa de också!

 

Upprepa tills alla har blivit uppropade i ramsan.

Tips:

 • Uppmuntra deltagarna att hjälpa varandra att komma på komplimanger, och ge dem tid att göra det innan ni börjar sjunga om ramsan.
 • Visa förståelse för att det kan vara en utmaning att berömma sig själv, men klargör att det är en bra sak att göra. Du kan förklara att deltagarna kommer att tycka att det är lättare att berömma sig själva i slutet av Free Being Me.

Frågor

 • Hur kändes det att säga något trevligt om dig själv?
 • Var det lätt att bestämma om du skulle springa med runt cirkeln eller inte?
 • Är det vanligare att ge komplimanger till andra om hur de ser ut än om deras inre egenskaper?

 


 

Möte två

10 min

Dela med dig: Förebilder

Personlig Utmaning

 

Mål

Genom att dela med sig av sina förebilder inser deltagare att utseendet inte är en viktig aspekt när det gäller att få vänner eller att uppskatta andra.

 

Att göra

Samla deltagarna kring en väggyta där ni kan sätta upp deras bilder. Låt deltagarna turas om att:

 • Visa upp sin bild/målning av sin förebild.
 • Läsa upp vad de skrivit under bilden
 • Sätta upp sin förebild på väggen.

 

Tacka alla för deras bidrag när alla har delat med sig av sina förebilder.

 

I korthet

Deltagarna skapar en gemensam utställning med inspirerande förebilder och delar med sig av varför de valde sin förebild.

Material

Färdigställd förebildsmall, tomt väggutrymme, häftstift/tejp/häftmassa

Frågor

 • Vad är viktigast för oss när vi väljer våra vänner? (Deras personlighet)
 • Är det bra att tycka om folk baserat på deras utseende? (Nej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Möte två

15 min

Det var en gång

Mål

Deltagarna inser nackdelen med att försöka se ut så som samhället säger åt dem att de ut.

Att göra

Lyssna på historien och lär er mer om de två karaktärerna.

 

 • Läs historien (5 minuter). Be alla att sätta sig bekvämt och tyst för en sagoläsning. Läs historien högt för hela gruppen. Du kan interagera mer med deltagarna mer genom att be dem att läsa ett stycke av historien eller genom att använda rörelser under tiden, som när Gilly borstar sin päls eller när Mille gör bomben i vattnet.

 

 • Måla karaktärerna (5 min). Dela sedan ut papper och pennor och be att deltagarna i par målar de två huvudkaraktärerna Millie mus och Gilly mus.

 

 • Diskutera karaktärerna (5 min). Be paren att samlas i grupper om cirka åtta personer. Varje grupp ska ha med en ledare.

 

Lägg ut bilderna av Millie på golvet. Kan ni alla berätta en sak om Millies karaktär; hur hon är som person eller vad hon tycker om att göra? Be varje deltagare att i tur och ordning säga något som hjälper till att bygga upp en bild av karaktären Millie.

 

Lägg ut bilderna av Gilly på golvet. Kan ni alla berätta en sak om Gillys karaktär; hur hon är som person eller vad hon tycker om att göra? Be varje deltagare att i tur och ordning säga något som hjälper till att bygga upp en bild av karaktären Gilly.

 

Prata om:

Behåll smågrupperna och diskutera:

I korthet

Berätta en berättelse som visar på vikten av att inte fokusera för mycket på utseende.

Material

Bilaga 2.1, papper och färgpennor, tärning, ett stort papper per grupp med åtta deltagare, lim.

Frågor

 • Vad går Gilly miste om i berättelsen på grund av att hon var bekymrad över sitt utseende?
 • Varför anstränger sig Gilly så mycket för att ändra sitt utseende?
 • Hur tror du att det här får Gilly att känna sig?
 • Vad tror du att berättelsen försöker säga oss?
 • Får det dig att tänka annorlunda på hur du ser på dig själv när du hör om Gilly och Millie?

 

Ni bör ha nått steget där deltagarna förstår

 • Skillnaderna mellan karaktärerna.
 • Att Gilly känner sig pressad av det hon ser i media.
 • Att känslan att hon behöver se ut på ett visst sätt inte gör Gilly lycklig, och har en massa nackdelar. Exempelvis: Gilly tycker inte om att vara med i det som görs, behöver arbeta hårt för och ägna lång tid åt att bli klar, kan inte spendera tid med kompisar, får inte göra roliga saker, önskar att hon vore någon som hon inte är, går miste om hur vacker hon redan är, har en ansträngd relation med sina föräldrar och oroar sig konstant.

 

 

Möte två

15 min

Ett lyckligt slut

Mål

Deltagarna lär sig ett annat sätt att vara positiva till sitt utseende genom att erkänna värdet av vad de kan göra med sina kroppar.

Att göra

Arbeta i grupper om fyra. Välj en av bilderna av Gilly som deltagarna målade tidigare och klistra fast den på ett stort papper. Be varje grupp att skriva ner en siffra på motsvarande del av Gilly:

1 öra                                    4 päls

2 näsa                                  5 ögon

3 svans                                6 tassar

Vi ska hjälpa Millie att visa Gilly att hennes utseende inte är den enda viktiga saken med henne. Till exempel oroar sig Gilly över att hennes morrhår är raka. Millie skulle kunna säga att Gillys morrhår är perfekta precis så som de är, eftersom de hjälper henne att hitta vägen genom skogen.

Låt oss hitta på några bra exempel på vad Gilly kan gör med sin kropp, istället för att fokusera på hur den ser ut.

Deltagarna turas om att slå tärningen och komma på något bra med den del av Gillys kropp som motsvarar siffran på tärningen.

Försök att fokusera på vad Gilly kan göra på grund av just den delen av hennes kropp. Om en siffra kommer upp mer än en gång så slår ni bara tärningen igen. Den grupp som först har slagit alla sex siffror vinner.

I korthet

Hjälp Gilly att hylla den hon är genom att visa henne alla bra saker hon kan göra med sin kropp.

Material

Bilder av Gilly från förra aktiviteten, papper, tärning, penna och färgpennor.

 

 

 

Möte två

15 min

Ett lyckligt slut

(fortsättning)

 

 

Du kan använda exemplen nedan som inspiration, men uppmuntra deltagarna att komma på sina egna:

 

 

Skarpa ögon för att hjälpa henne att leka hennes favoritlek kurragömma

 

Stora öron för att hjälpa henne att höra sina vänner när de behöver hennes hjälp.

 

Känslig näsa för att hjälpa henne att uppskatta sin favoritmat.

 

Lång svans för att hjälpa henne att hålla balansen när hon klättrar i träd

 

Tjock päls som håller henne varm på vintern och som är rolig att borsta för att hålla ren och fin.

 

Starka tassar för att hjälpa henne att simma.

 

 

Ge varje grupp möjlighet att visa upp deras nya Gilly.

 

Vi vet att det inte finns ett enda enskilt sätt att se vacker ut på. Kanske behöver Gilly förstå det också. Så vad mer skulle du vilja säga till Gilly? Arbeta tillsammans med en vän och turas om att låtsas att ni pratar med Gilly. Berätta något för henne som du har lärt dig för att hjälpa henne att sluta oroa sig över sitt utseende.

 

Om du har tid, gör om den här leken men få deltagarna att snabbt rita en skiss av en person på baksidan av pappret.

 

Deltagarna turas om att slå tärningen. När en ny siffra kommer upp den här gången får deltagaren välja en del av sin kropp som deltagaren gillar eftersom den är användbar.

 

Skriv numret bredvid den matchande kroppsdelen på personskissen. I fortsättningen när de slår ett nummer delar deltagarna med sig av något bra som de kan göra tack vare den kroppsdel som motsvarar tärningssiffran. Upprepa fram till dess att alla siffror har skrivits ner på personskissen.

 

Tips:

Uppmuntra alla hjälpas åt att komma på idéer kring vad Gilly kan göra med sin kropp även om deltagarna turas om att slå med tärningen.

 

 

Möte två

5 min

Personlig utmaning:

Jag tycker om mig pappersloppan

Mål

Deltagarna använder det de har lärt sig genom att erkänna sina egna positiva kvaliteter och stärker då sitt självförtroende.

Att göra

Ge varje deltagare mallen med pappersloppan. Förklara att de före nästa möte ska skapa sin egen loppa genom att följa instruktionerna i bilaga 2.2.

I korthet

Skapa en pappersloppa som stödjer deltagarna att identifiera vad de tycker om med sig själv och att prata om det.

 

Material

Bilaga 2.2

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *