Möte fyra

Möte fyra handlar helt om dig, och skillnaden du kan göra för att förbättra unga människors kroppsliga självförtroende. Från att hylla din identitet med en spännande dans från Burundi, till att hjälpa vänner må bättre över vilka de själva är, kommer du att praktisera några av de budskap och förmågor som du har lärt dig under Free Being Me.

 

Mötesschema

 

Aktivitet Tid Material Förmågor
Välkommen 5 minuter Inget material behövs  
Ringa ringa 10 minuter Öva in text och melodi på förhand Musik

Rytm

Minnen

Kulturell medvetenhet

Dela med sig av personlig utmaning: Du är min stjärna 10 minuter 1 garnnystan/grupp

 

Koordination Självförtroende

Säga sina åsikter

Må bra 25 minuter Bilaga 4.1 på sidan 49 Empati

Säga sina åsikter

Free Being Me löftet 10 minuter Bilaga 4.2 på sidan 50 Reflektion, ansvar.  

 

5 min

Välkommen till möte fyra

Deltagandelöftet

 

Samla gruppen

 

Det här Free Being Me mötet handlar om dig. Vi kommer att öva på att protestera emot idén att utseendet betyder mer än allt annat. Vi kommer också att fundera på skillnaden vi kan göra om vi agerar för att dela med oss av budskapen vi har lärt oss till världen runt omkring oss.

 

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det får en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

 

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i fjärde mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under fjärde mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

 

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

 

10 min

Ringa Ringa – en sång från Burundi

Mål

Deltagarna tycker om att hylla sina styrkor och identiteter och övar på att vara självsäkra gällande sin kropp.

Att göra

I en del länder i Afrika använder kvinnor sånger och berättelser för att lära flickor att vara självsäkra och stolta över hur de ser ut. Detta är en populär sång från flickscoutförbundet i Burundi i Afrika. Varje rad har samma melodi.

 

Människor i Burundi älskar att dansa och sjunga! Få med din grupp i sångens positiva stämning genom att uppmuntra dem att klappa, gunga med och dansa. Öva på att sjunga Ringa Ringa både på Kirundi (språket som talas i Burundi) och på ditt eget språk.

 

Ledaren sjunger eller ropar taktfast en rad, och gruppen upprepar den. Ledaren byter ut ”Lucy” mot namnet på någon i gruppen, och ”le” mot någonting bra med den personen, och ändrar varje vers till dess att alla har hyllats. Uppmuntra personen att dansa om de vill när de nämns i sången.

 

Orden uttalas fonetiskt.

I korthet

Lära och sjunga en inspirerande sång från Burundi som stärker självförtroendet.

Material

Öva in text och melodi i förväg.

 

Tips:

 • Dela gruppen i två om du har en väldigt stor grupp för att säkerställa att alla blir hyllade i sången.
 • Försök att lära er de kirundiska orden. Prova att sjunga enbart på ert egna språk om kirundiskan blir för svår.
 • Uppmuntra deltagarna att komma på idéer om vad de kan hylla med deras vänner – eller sig själva när gruppen väl kan sången.
Be proud, Lucy, be proud! Be proud!

Be proud of your beauty! Be proud!

It was a gift when you were born!

Be proud Lucy be proud! Be proud!

Be proud of your smile! Be proud!

It was a gift when you were born!

 

 

 

RINGA WE LUCY RINGA! RINGA!

RINGA COO BWEEZA BWAWAY! RINGA!

WABOO-HAWAY IMANA YAWAY!

RINGA WE LUCY RINGA! RINGA!

RINGA COO SMILE YAWAY! RINGA!

WABOO-HAWAY IMANA YAWAY!

 

Var stolt Lucy, var stolt! Var stolt!

Var stolt över din skönhet! Var stolt!

Det var en gåva när du föddes!

Var stolt Lucy, var stolt! Var stolt!

Var stolt över din skönhet! Var stolt!

Det var en gåva när du föddes!

5 min

Dela med sig: Du är min stjärna

Personlig Utmaning

Mål

Deltagarna delar med sig och hyllar hur de har spridit ett positivt budskap om kroppsligt självförtroende.

Att göra

Varje liten grupp bildar en cirkel. Den första deltagaren håller fast i änden på garnnystanet och kastar sedan nystanet till någon annan.

 

Personen som fångar nystanet berättar för gruppen

 • vilket budskap denne persons stjärna hade
 • hur budskapet delades
 • varför budskapet var viktigt.

 

Personen håller sedan i den lösa biten av snöret och kastar vidare nystanet till nästa person.

 

Upprepa tills dess att alla har berättat om deras stjärnas budskap och tagit tag i en del av garnet. Sluta med att kasta tillbaka nystanet till personen som kastade iväg nystanet först.

 

Detta skapar ett nät av samband mellan deltagarna. Förklara att:

 

I korthet

Deltagarna turas om att i små grupper dela med sig av sin historia om hur de spred budskapet i sin stjärna.

Material

Ett garnnystan per grupp

 

När vi gör något positivt i världen omkring oss, som att dela med oss av vårt stjärnbudskap så agerar vi inte ensamma. Över hela världen agerar miljontals scouter i sina samhällen och hjälper andra att må bra själva. Liksom detta nät binder samman alla er, finns det ett osynligt nät som binder samman alla oss med de miljontals scouterna. Alla de små insatserna läggs samman och skapar en stor förändring i världen. 

 

 

 

25 min

Må bra-skattjakt

Mål

Deltagarna övar på att muntligt utmana idén att det bara finns ett sätt att vara vacker på.

Att göra

Välj ut åtta till tio av de meddelanden som finns i bilaga 4.1 och göm var och ett på olika ställen i er möteslokal. Be deltagarna att bilda små grupper med en ledare som följer med varje grupp.

 

Runt om i vår möteslokal gömmer sig några hemliga tankar som kommer från barn som er. Det är ert jobb att hitta så många som ni kan, och varje gång tänka på något ni kan säga som kommer hjälpa dem att förstå att det inte finns någon sådant som ett enda sätt att vara vacker på. 

 

Berätta för alla hur många meddelande som totalt har gömts, så att de vet när de har hittat alla!

 

Varje grupp letar efter meddelanden. När en grupp hittar ett meddelande läser ledaren upp det.

 

Gruppen tänker ut ett positivt svar som visar att det inte bara finns ett enda sätt att vara vacker på, så att oroa sig för att försöka passa in i ett speciellt utseende inte är värt det. De skriker ut sitt budskap.

 

Exempelvis, som svar till ”Min vän gillar inte mig om jag inte är söt” kan en grupp säga, ”Oro dig inte, vi håller inte med! Människor tycker om dig för den du är, inte för ditt utseende!”

 

Ledarna skriver ner de positiva svar som de hör. Gruppen lägger tillbaka meddelandet så att en annan grupp kan hitta det.

I korthet

Arbeta i små grupper, deltagarna letar meddelanden som representerar någon som känner osäkerhet över sitt utseende, och kommer på en positiv utmaning till idén att det är viktigt att se ut på ett visst sätt.

Material

Må bra-budskap från bilaga 4.1, pennor, papper.

 

När gruppen har svarat på alla meddelandet, prova nästa del av aktiviteten:

 

Låt oss själva uppleva hur positiva meddelanden kan ändra hur vi känner oss.

 

Be deltagarna att låtsas att de känner sig ledsna på grund av att de oroar sig över sitt utseende, så som flickorna som lämnade de där meddelandena.

 

Deltagarna formar sig på ett sätt som visar hur ledsna de känner sig.

 

Förklara att du kommer att läsa upp varje positivt svar som gruppen skapade under skattjakten. När de hör varje meddelande ska deltagarna ändra form för att visa hur det förändrar deras känslor.

 

Förhoppningsvis kommer deltagarna att hoppa, sträcka på sig och le för att visa hur bra dessa meddelanden får dem att känna sig!

 

 

25 min

Må bra-skattjakt

(fortsättning)

Frågor

 • Finns det stunder när du är orolig över saker, på samma sätt som personerna i de där meddelandena var?
 • Vilket budskap tror du kommer att hjälp dig att inte oroa dig i framtiden?
 • Vilket var ditt favoritbudskap av de som din grupp kom på i den här aktiviteten?

 

Tips:

 • Ställ frågor till gruppen för att få dem att diskutera sina idéer om gruppen tycker att det är svårt att komma på sina positiva svar. Du kan också påminna dem om huvudbudskapet i Free Being Me:
 • Det finns inte bara ett sätt att vara vacker på.
 • Det är insidan som räknas mest.
 • Det är bra att uppskatta vad våra kroppar kan göra, lika väl som hur de ser ut.
 • Det är viktigt att du är dig själv. Vi är alla olika, och det är det som gör oss speciella.
 • Andra bestämmer sig inte för om de gillar dig eller inte enbart baserat på hur du ser ut.

 

10 min

Free Being Me

Löfteskort

 

Mål

Deltagarna sammanfattar vad de har lärt sig av Free Being Me, och förbinder sig att hålla lärdomarna levande.

Att göra

Ge varje deltagare tio minuter att skapa och dekorera deras Free Being Me-löfteskort.

 

Förklara att löftet som de ombeds att avlägga handlar om små saker de kan göra för att hjälpa sig själva, och andra, att känna sig mer självsäkra på sina kroppar. Till exempel:

 

”Jag lovar att inte säga något elakt till mina vänner som kan få dem att oroa sig över sitt utseende.”

 

”Jag lovar att påminna människor om att det inte bara finns ett enda sätt att se vacker ut på.”

 

”Jag lovar att dela med mig av vad jag har lärt mig till min familj.”

 

Gratulera gruppen till att de har skapat sina löfteskort och uppmuntra dem att visa korten för sin familj och sina vänner.

 

I korthet

Deltagarna kommer fram till deras bästa lärdommar, och två sätt som de ska försöka att dela med sig av budskapen som de har lärt sig av Free Being Me.

Material

Kopia av bilaga 4.2 till varje deltagare, pennor, papper.

 

 

Genom att vara med i Free Being Me har jag lärt mig

1)

2)

Jag lovar att göra mitt bästa för att dela med mig av dessa

1)

2)   

(texten på bilden)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *