Möte fem

2 min

Välkommen till möte fem

Deltagandelöftet

 

Under det här mötet arbetar ni igenom fyra enkla steg för att planera ett spännande Göra Skillnad-projekt som delar med sig av vad ni har lärt er under Free Being Me. Visa vägen och gör skillnad för era vänner och samhället!

 

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det får en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

 

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i femte och sista mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under femte mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

 

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

 

60 min

Planera ert Göra Skillnad-projekt

Mål

Deltagarna delar med sig av vad de har lärt sig under Free Being Me om kroppsligt självförtroende, genom att ta täten för att visa andra att det inte bara finns ett enda sätt att vara vacker på.

 

Viktigt meddelande

Ett huvudmål med Free Being Me är att sprida budskapet om kroppsligt självförtroende så mycket som vi kan, bortom de som har haft möjligheten att få njuta av hela programmet.

 

Så för att förtjäna sitt Free Being Me-märke ska varje deltagare:

 

 • Nå ut till minst två andra personer i åldern 7-14 år.
 • Ägna minst en timme åt att dela deras budskap med de här personerna.

 

Att göra

Det här är det mest spännande mötet hittills, eftersom vi ska planera hur vi kan agera och sprida budskapen vi har lärt oss av Free Being Me vitt och brett!

 

Förklara de fyra stegen för att få förändring att ske:

 

Inse förändringen: Vi förstår förändringen vi försöker att göra, och vad det kan betyda för andra människor.

 

Planera förändringen: Vi bestämmer oss för vad vi ska säga för att göra skillnad, och planerar vad vi ska göra för att ge människor budskapet.

 

Gör förändringen: Vi sätter vår plan i verket

 

Dela förändringen: Vi slutar inte där – vi funderar över vad vi kan göra för att få budskapet att leva vidare, och delar med oss av vad vi har gjort till andra scouter över hela världen.

I korthet

Planera tillsammans hur er grupp ska agera för att sprida Free Being Me-budskapet på ett spännande och roligt sätt!

Material

Anteckningspapper, stora papper och pennor, planeringsmall i bilaga 5.1.

 

Det här mötet handlar helt om de två första stegen: Att inse förändringen och att planera förändringen. Vi sätter sedan vår plan i verket för att göra förändringen, och tillbringar lite tid efteråt för att fundera över att dela med oss av förändringen.

Inse förändringen – 20 min

Det här är vår chans att tänka stort. Hur skulle det vara om varje flicka och pojke i vårt land, eller till och med i hela världen, förstod precis som du, att det finns mer än ett sätt att vara vacker på och att det är insidan hos en person som betyder mer än utsidan?

 • Led små grupper att diskutera dessa frågor tillsammans:

Frågor

 • Hur tror du varje enskild person skulle känna om de förstod att alla är viktiga och vackra precis så som de är?
 • Vad skulle det betyda för vårt samhälle om alla insåg det budskapet?

60 min

Planera ert Göra Skillnad-projekt

(fortsättning)

 

 • Grupperna ägnar tio minuter åt att skapa en stor teckning eller tankekarta som representerar deras idéer.

 

Här är några idéer som hjälp:

 

Individer:

Känner sig gladare, mer självsäkra, stolta över sitt utseende, kommer att tycka om sig själva mer, oroar sig inte över vad andra personer tycker, älskar sig själva för den de är på insidan och inte bara för sitt utseende.

Samhället och världen:

Människor behandlas lika, respekt, mindre mobbning, människor är bättre vänner med varandra.

 

 • Ge sedan varje grupp en minut att förklara deras idéer för alla deltagare. Se till att varje deltagare har möjlighet att dela med sig av en idé.

 

Bra gjort, det är fantastiska idéer. Om vi arbetar tillsammans, tillsammans med alla andra scouter i världen som är med i Free Being Me kan vi verkligen gör en stor skillnad!

 

Planera förändringen

Nu när vi har en översikt på vad vi vill uppnå, kan vi fundera på hur vi ska få det att ske.

 

Vårt budskap – 5 min

Låt oss först och främst arbeta tillsammans för att komma på de viktigaste sakerna vi har upptäckt under Free Being Me som vi vill dela med andra personer för att förbättra deras kroppsliga självförtroende.

 

Be gruppen att tänka tillbaka till alla Free Being Me möten

 

Frågor

 • Vad gjorde vi?
 • Vad upptäckte vi eller lärde oss mer om?

 

Skriv ner svaren på ett stort papper – använd en färg på pennan för vad de gjorde och en annan färg för vad de lärde sig.

 

60 min

Planera ert Göra Skillnad-projekt

(fortsättning)

 

Tips:

Planeringarna i början av varje möte borde också hjälpa er att minnas, liksom aktivitetsmålen.

 

Grupperna bör börja med att identifiera ett par enkla budskap som de har lärt sig:

 

 • ”Det finns inte bara ett sätt att vara vacker på.”
 • ”Det är insidan som räknas mest. Utseendet är inte det viktigaste med oss.”
 • ”Det är viktigt att vara dig själv. Vi är alla olika, och det är vad som gör oss speciella.”
 • ”Det är viktigt att uppskatta vad våra kroppar kan göra, lika väl som hur de ser ut.”
 • ”Människor bestämmer sig inte för om de tycker om dig eller inte enbart baserat på hur du ser ut.”

 

Gör dessa budskap tydliga för gruppen utifrån alla förslag som har getts.

 

T-shirt budskapet – 10 min

Ett bra sätt att starta en konversation är att dela ditt budskap på en T-shirt som alla kan se! Tänk bara om vi alla gick runt i vår stad tillsammans och bar T-shirts som hade ett budskap på sig, då skulle folk kanske fråga vad det betydde. Om du vill få folks uppmärksamhet och få dem att prata om vad vi har lärt oss från Free Being Me, vad skulle det då stå på din T-shirt? 

 

Be deltagarna att arbeta i par och ägna fem minuter åt att designa deras egna T-shirtbudskap. Det kan vara till hjälp att ledarna arbetar tillsammans med varje grupp för att säkerställa att deltagarna vet vad de gör och för att skapa passande budskap.

 

Här är några idéer som hjälp:

 

”Du är fantastisk precis så som du är.”

”Var dig själv.”

”Jag är vacker och det är du också!”

 

Be sedan varje par att i snabb följd skrika ut sitt budskap till resten av gruppen.

Bra gjort, ni har alla väldigt bra budskap!

 

Sätt upp T-shirtbudskapen på väggen så att alla kan se dem. De kan användas för att hjälpa till med att skapa gruppens plan för hur de ska agera, och kan bli användbara i själva agerande också, kanske som en del av en inbjudan eller en affisch. Varför inte dela med er av ert budskap på www.free-being-me.com, och bli inspirerade av budskap från andra över hela världen?

 

Var dig själv

Jag är vacker…

… och det är du också!

60 min

Planera ert Göra Skillnad-projekt

(fortsättning)

Handlingsplan – 30 min

Nu har vi föreställt oss hur världen skulle vara om alla kände sig fria att vara sig själva, utan att oroa sig för hur de ser ut. Du vet vilket budskap du vill förmedla till andra, och ditt T-shirtbudskap kommer att hjälpa till att få människor att börja prata. Det är dags att bestämma hur vårt Göra Skillnad-projekt ska se ut och vilka vi vill nå i vårt samhälle.

 

Det här är den riktigt roliga biten, där du låter din fantasi sväva iväg!

 

Uppmuntra deltagarna att axla ledarrollen och göra deras Göra Skillnad-projekt till sitt eget.

 

Glöm inte:

 • Du behöver engagera personerna som du når ut till med ert Göra Skillnad-projekt i minst en timme.
 • De som ni når ut till ska vara barn och ungdomar i ungefär samma ålder som deltagarna.
 • Ni ska nå ut till två personer per deltagare.
 • Ni ska sprida vidare budskapen ni har lärt er från Free Being Me.
 • Ni kan alla göra en aktivitet tillsammans, planera olika aktiviteter i grupper eller göra det individuellt.

Börja planera:

 • Om mindre grupper vill arbeta med deras egna Göra Skillnad-projekt kan de börja planera här. Om ni ska planera ett Göra Skillnad-projekt med alla deltagare som en grupp kan mindre grupper komma fram till olika idéer som ni sedan röstar om för att besluta om det slutgiltiga projektet.

 

 • Använd eller anpassa planeringsmallen i bilaga 5.1 för att hjälpa deltagarna att tänka igenom vad de vill uppnå och hur de ska få det att hända.

 

 • Försök att ha planeringsmallen färdigställd i slutet av mötet, tillsammans med en lista över de praktiska detaljerna som behöver lösas.

 

 • Om du har mindre grupper som jobbar individuellt, ta tid att gå igenom deras planer och kontrollera att de har det stöd som de behöver. Be dem att dela sin plan med de andra grupperna innan ni avslutar mötet.

 

 • Uppmuntra så många deltagare som möjligt att öva på sina ledarskapsförmågor genom att ta ansvar för olika delar av projektet om ni arbetar tillsammans som en enda grupp.

 

 

Bra gjort allihop! Vi är väldigt entusiastiska över det här Göra Skillnad-projektet och vi kan inte bärga oss med att starta vår alldeles egna revolution för kroppsligt självförtroende!

 

Nästa steg…

Vad vi gör nu!

 

Gör förändringen

Det är dags att sätta er plan i verket!

Diskutera det:

Du kan vilja diskutera med gruppen i förväg:

Frågor

 • Hur ska ni veta att ert Göra Skillnad-projekt var en framgång?
 • Vad är ni mest ivriga över?
 • Har ni några orosmoment? (Arbeta tillsammans för att lösa dessa innan ni börjar)

 

Dokumentera det:

Ta foton på eller filma er fest. Be personer ni har nått ut till om feedback kring deras upplevelse. Räkna antalet personer som deltog.

 

Berätta allt om ert Göra Skillnad-projekt på www.freebeing-me.com! Låt oss veta vad ni gjorde och hur många människor ni nådde ut till!

 

Dela förändringen

Bra jobbat! Göra Skillnad-projektet(projekten) har genomförts, och ni har nått ut till barn och ungdomar i ert samhälle med ert Free Being Me budskap. Vi är säkra på att er grupp inte kommer att vilja sluta där…

 

Reflektera

Ta lite tid för att utvärdera Free Being Me – aktiviteterna och ert Göra Skillnad-projekt. Här är ett sätt som ni kan göra detta på:

 

Resan på älven: Deltagarna beskriver sin resa från möte ett till möte fem som en resa på älven, där de startar nära källan och reser ut mot havet.

 

Måla upp älven och resan de tog i små grupper, om de vill kan de sätta ut rubriker.

 

Var rann älven snabbt och de gillade det och lärde sig mycket? Fanns det några träd som blockerade deras väg? Kom de till några förgreningar i älven där de var tvungna att göra ett val? Förändrades sättet de såg på världen omkring dem under resans gång?

 

Be deltagarna att dela med sig av sina resor och prata igenom det med hela gruppen, eller i små grupper.

Fira!

Belöna dina gruppmedlemmar med deras Free Being Me-märke! Du kan planera för en fest samtidigt för att gratulera er själva för allt ni har åstadkommit för ert eget, och för andras, kroppsliga självförtroende.

 

Nästa steg… Vad gör vi nu!

(fortsättning)

 

Se framåt… Mitt löfte

 • Hur kan ni fortsätta dela era Free Being Me budskap, och förena er med scouter över hela världen?

 

 • Dela med er av vad ni har gjort: dela planeringarna, bilder och citat från era Göra Skillnad-projekt med andra över hela världen på free-being-me.com. Inspirera andra, och bli inspirerad!

 

 • Använd era löfteskort! Påminn deltagarna om löfteskortet de gjorde på möte fyra, och uppmuntra dem att fortsätta ha dem framme hemma.

 

 • Kom ihåg budskapen din grupp har lärt sig genom Free Being Me, och håll dem levande i framtida scoutaktiviteter.

 

Vi har alla lärt oss mycket av Free Being Mevi vet att det inte enbart finns ett enda sätt att se vacker ut på, och att ha kroppsligt självförtroende och hylla det som gör oss olika och speciella kan hjälpa oss att känna oss nöjda att vara oss själva. Vi har lärt oss att det finns många sätt att vara vacker på, och att det är insidan som räknas mest.

 

Så vad ska vi göra nu när vi har avslutat Free Being Me? Titta tillbaka på ditt löfteskort och dela med dig av ditt löfte med gruppen. 

 

Varför inte påminna gruppen om deras löften efter en månad och ta reda på hur det går för dem?

Bra gjort!

Tack för att du var med i Free Being Me. Vi hoppas att dina gruppmedlemmar har tyckt om det, lärt sig mycket och känner sig stärkta att sprida sitt budskap till alla de möter.

 

Glöm inte att dela med dig av vad ni har gjort på www.free-being-me.com, och bli del av den världsomfattande revolutionen för kroppsligt självförtroende!!

Hur gick det?

Gå till www.free-being-me.com för att fylla i den globala onlineenkäten – din chans att ge feedback kring din grupps upplevelse av Free Being Me. Dina tankar och åsikter kommer att tas i beaktande för framtida versioner av detta utbildningsprogram.


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *