Möte ett

Runt om i världen uppskattas personer av många olika orsaker och skönhet definieras på olika sätt. Så varför förespråkar vårt samhälle ett så begränsat sätt att se ut på som det enda sättet att vara vacker på? Deltagare kommer att få veta hur de kan få syn på utseendet som förespråkas i samhället, och uppleva alternativ från runt om i världen och deras eget samhälle. Det här mötet förbereder deltagare att utmana idén att alla ska försöka att se ut på ett speciellt sätt och uppmuntrar dem att erkänna sina styrkor som inte är kopplade till utseende.

Mötesschema

Aktivitet Tid Material Förmågor
Välkommen till Free Being Me

– Deltagandelöftet

– Komma överens om gruppens riktlinjer

15 minuter Papper för att skriva ner riktlinjerna på Förhandling

Samarbete

En kruka med guld 10 minuter Gula eller guldfärgade papperscirklar, pennor, låda eller kärl Självförtroende

Dela med sig

Prinsessan och superhjälte-listan 15 minuter Pennor och papper. Bilaga 1.1

 

Analysförmåga

Visualisering

Skönhet runt om i världen 10 minuter Bilaga 1.2 Kulturell medvetenhet
Free Being Me galleri 10 minuter Pennor och papper Kreativitet
Personlig utmaning: Verkliga förebilder 5 minuter Bilaga 1.3 Reflektion

 

Möte ett
2 minuter

Välkommen till Free Being Me

Introducera Free Being Me för din grupp.

Förklara att

 • Under de kommande fem mötena kommer vi att prova några aktiviteter för att lära oss hur vi kan känna oss med självsäkra på vårt utseende. Att känna dig stolt och nöjd med ditt utseende kallas för kroppsligt självförtroende.
 • Free Being Me handlar om dig. Du kommer att få komma på dina egna idéer kring hur du kan hjälpa andra personer att känna att de har kroppsligt självförtroende.
 • Scouter över hela världen tar del i Free Being Me. Alla kommer att dela budskapet de har lärt sig med andra för att starta en revolution för kroppsligt självförtroende – om alla flickscouter i världen tog del skulle det vara 10 miljoner röster som förändrar världen!
 • Genom att genomföra aktiviteterna och agera för att sprida vårt budskap kommer vi att få Free Being Me-märket.

Free Being Me-märket

VÄLKOMMEN

Möte ett
15 min

Deltagandelöftet

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det får en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i första mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under första mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

M!”

Tips:

 • Kom ihåg att stödmanuset (meningarna i kursiv stil) finns som hjälp för att du ska kunna framföra huvudbudskapet på ett effektivt sätt. Det är okej att formulera om dessa så länge som budskapet förblir detsamma.
 • Uppmuntra varje deltagare att ta del i löftet; se sidan 9 I ledarguiden för mer information.
 • För att göra detta roligare kan du be alla att göra en rörelse när de skriker “JA DET ÄR JAG”. Be exempelvis alla att hoppa eller hoppa in i cirkeln samtidigt, göra high-five med personen de står bredvid eller prova en ’Mexikansk våg’, där varje person höjer sina händer en i taget efter varandra. Eftersom deltagandelöftet startar varje möte så kan du prova olika rörelser varje gång.

Möte ett
10 min

Gruppens riktlinjer

Skapa riktlinjer för gruppen innan ni börjar så att alla kan känna sig bekväma och lita på de som är med. Be gruppen, inklusive ledarna, att föreslå och komma överens om reglerna tillsammans. När alla är nöjda med riktlinjerna skriver ni upp dem och sätter upp dem i er möteslokal.

Några exempel

 • Vi ska göra vårt bästa för att ta en aktiv del och bidra.
 • Vi lyssnar på andra.
 • Vi lyssnar på ledarna.
 • Vi är snälla mot varandra hela tiden.
 • Vi respekterar varandras åsikter.
 • Vi ber en ledare om hjälp om det är något vi är bekymrade över.

Tips:

 • Det här är en bra möjlighet för deltagarna att öva sina ledarskapsfärdigheter genom att förhandla med varandra. Uppmuntra alla att ta del i konversationerna.
 • Påminn gruppen om riktlinjerna I början av varje Free Being Me möte.
 • Om ni redan har riktlinjer för gruppen som ni vill använda, ta tid att diskutera dem med gruppen för att se om det är något som behöver uppdateras eller läggas till. Om ni inte har riktlinjer för gruppen kan de även vara ett bra verktyg under andra scout aktiviteter.

Möte ett

10 min

En kruka med guld – en lek från Irland

Mål

Deltagarna lär sig att alla är speciella av olika orsaker, och att det är deras insida som betyder mest.

Att göra

Få gruppen att sätta sig bekvämt i en cirkel, med ledare utspridda mellan deltagarna.

På Irland finns det en välkänd legend om en leprechaun (en elak irländsk älva). Han hade en stor skatt som han höll inlåst inuti en gammal kruka, gömd i slutet av regnbågen.

Vi är alla speciella, lite som leprechaunens skatt. Skillnaden är att det som gör oss verkligt speciella är det som kommer från vår insida. Vi kan vara snälla och modiga, kärleksfulla och smarta. Ibland håller vi det som är speciellt med oss gömt djupt inom oss. Låt oss försöka dela detta med varandra!

Alla tar en bit guldfärgat papper. De ska skriva sitt namn på ena sidan, och på den andra sidan ska de skriva något som de tycker är speciellt med dem själva.

 • Något de är bra på; som att klättra, måla eller vetenskap.
 • Karaktärsegenskaper så som att vara tålmodig eller nyfiken, hjälpsam eller äventyrlig.

Ledare kan behöva hjälpa yngre deltagare individuellt för att de ska förstå vad de ska skriva.

Samla in bitarna av guld i krukan/kärlet och skaka om dem. Varje deltagare tar ut en bit guld ur krukan, läser upp båda sidor av myntet och ger tillbaka det till dess författare, och delar ut en kram eller gör en high-five.

I korthet

Varje deltagare delar något speciellt om sig själv och fyller gruppens ”kruka med guld” med deras inre skatt.

Material

En bit gult eller guldfärgat cirkelformat papper per deltagare, pennor, en låda eller ett kärl som representerar krukan med guld.

När alla har fått tillbaka sitt guld ber du alla att högt skrika tillsammans: ”Vi är alla fantastiska!”

Vi är alla speciella av olika orsaker, och våra olikheter gör oss bara mer speciella. Håll din skatt i säkert förvar för att påminna dig om en av orsakerna till att du är så speciell.

Tips:

Detta är första gången som din grupp delar med sig till varandra och en del deltagare kan känna sig blyga. Hjälp alla att vara med och delta och skapa en varm, stödjande miljö.

Möte ett

10 min

Prinsess-* och superhjältelistan

Mål

Deltagarna förstår att deras samhälle presenterar en begränsad definition av skönhet.

*Om du även arbetar med pojkar, följ instruktionerna men gör en extra separat lista om den ”perfekta” prinsen, eller actionhjälten.

Att göra

Anteckningar för ledare: I den här aktiviteten används en bild av en populär sagoprinsessa för att hjälpa deltagarna att identifiera den begränsade definitionen av skönhet som förespråkas i deras samhälle. Eftersom yngre deltagare kanske har utsatts för mindre exponering av massmedia fokuserar aktiviteten på den generella idén att flickor blir tillsagda att de behöver se ut på ett visst sätt för att vara vackra, men att det inte är sant. Till en början utforskar det inte konceptet på djupet eller ägnar för lång tid åt att bryta ner kännetecknen hos flickan med det ”perfekta utseendet”.

Organisera deltagarna i små grupper med blandade åldrar. Ge varje grupp ett stort papper och ritmaterial.

Be varje grupp att välja en populär sagoprinsessa som de alla känner till och ge dem fem minuter att rita en bild för att visa hur deras karaktär ser ut. Uppmuntra gruppens medlemmar att diskutera karaktärens specifika utseendedrag (exempelvis långt hår, blå ögon) under tiden de målar. Fokusera på hur karaktären ser ut, snarare än vad hon har på sig.

Samla ihop smågrupperna i en stor cirkel och lägg alla teckningar i mitten. På ett annat papper skriver du längst upp Prinsessan med det ”perfekta utseendet”?

I korthet

Deltagarna arbetar i små grupper med att måla en populär princesskaraktär och identifierar de vanliga kännetecknen för att hjälpa dem att känna igen den begränsade synen av skönhet som oftast framhålls i deras samhälle.

Material

Ritmaterial, ett stort papper till varje grupp plus ett extra, bilaga 1.1

Titta på alla dessa fantastiska teckningar! Tycker ni att prinsessorna har liknande kännetecken i deras utseenden? Låt oss undersöka hur många likheter de har som vi kan se.

Om gruppen kör fast kan du hjälpa dem med frågor. Exempelvis:

“Är de korta eller långa?”

“Hur ser hennes kropp ut?”

Läs upp listan högt för gruppen när de har gjort färdigt den.

Så prinsessan med ”det perfekta utseendet” har….

(läs upp alla kännetecknen på listan).

Prata igenom följande frågor, och uppmana deltagarna att ropa ut sina svar.

Möte ett
10 min

Fråga efteråt

 • Är det inte konstigt hur lika alla dessa prinsessor se rut? (Jo!)
 • Kan ni komma på något annat ställe där vi kan se det här prinsessutseendet? (Tidningar, TV, leksaker, kändisar osv)
 • Finns det massor av flickor som har alla de här kännetecknen i verkligheten? (Nej)

Ibland känns det som att världen runtomkring oss säger att det bara finns ett sätt att vara vacker på, och att vi alla ska försöka att efterlikna det utseendet. Sättet som prinsessor visas på i film och på tv är ett sätt som vi får budskapet att flickor och kvinnor ska se ut på ett speciellt sätt.

 • Så tror ni att det verkligen bara finns ett sätt att vara vacker på? (Nej)

Ni har helt rätt. Vi får dock faktiskt ofta höra att det bara finns ett sätt att vara vacker på.

Listan som ni har skrivit beskriver ett utseende som visas väldigt mycket i vårt samhälle; men det är inte sant – det finns många sätt att vara vacker på. Det ”perfekta utseendet” finns inte!

Kryssa över orden Prinsessan med det ”perfekta utseendet” som ni skrev överst på er lista.

Vi vet att det inte kan finnas endast ett sätt att se vacker ut på, eftersom vi alla även i den här gruppen ser olika ut, och det är ännu mer sant om du reser runt i världen. Så låt oss utforska några av de många sätt som människor kan ses som vackra på i olika delar av världen.

! Ta bort prinsessbilderna mot slutet av den här aktiviteten. De representerar ett orealistiskt utseende förväntat av samhället och bör därför inte visas utanför den här aktivitetens kontext.

Tips:

 • Om gruppen kämpar med sina teckningar kan du dela ut bilaga 1.1 som hjälp för dem.
 • Hjälp gruppen med frågor under tiden de skapar sina teckningar så att de kan komma på de kännetecken de vill visa i sina teckningar, exempelvis ”Hur lång är hon?” eller ”Hur stora är hennes ögon?”, ”Vilken form har hennes kropp?” Uppmuntra dem att märka ut dessa kännetecken om de vill.
 • Uppmuntra gruppen att fokusera på fysiska kännetecken när ni skapar den gemensamma listan och använd frågor för att hjälpa dem att vara specifika med vad de ser, exempelvis: ”Deras ögon ser lika ut”… ”På vilket sätt? Är deras ögon små eller stora?”

Prinsessa med perfekt utseende

Möte ett
10 min

Skönhet runt om i världen

Mål

Deltagarna möter olika uppfattningar om skönhet från runt om i världen och genom historien och inser att det finns mer än ett sätt att se vacker ut på.

Att göra

Förklara för gruppen att de kommer att leka en lek för att upptäcka hur samhällets uppfattningar om skönhet är olika runt om i världen och har förändrats över tid.

 • Märk ut ena sidan av möteslokalen med en ”sant”-skylt och den andra sidan med en ”falskt”-skylt.
 • Samla deltagarna i mitten och säg åt dem att ”stelna” – stå helt stilla.
 • Läs upp dina favoritfakta (delen markerad i fetstilt) från bilaga 1.2 högt. Deltagarna ska lyssna till hela påstående utan att röra sig och bestämma sig individuellt huruvida de tror att påståendet är sant eller falskt.
 • Ge deltagarna några sekunder att tyst bestämma sig och skrik sedan ”GÅ!”
 • Då ska deltagarna springa till den skylt som motsvarar det svar de valt och stå helt stilla igen.
 • När alla har valt sida, läs upp informationen under fakta-påståendet högt.
 • Samla sedan deltagarna i mitten igen och gör samma sak med nästa påstående.
 • Påminn dem att inte härma vad andra gör – de ska bestämma sig på egen hand! Om du tror att din grupp kommer att tycka att detta är svårt kan du be alla att blunda så att de inte kan se varandra, och gå framåt för ”sant” eller bakåt för ”falskt”.

I verkligheten är alla fakta sanna – men behåll det hemligt!

I korthet

Lek en sant eller falskt lek för att lära hur olika kulturer runt om i världen och genom historien har definierat skönhet.

Material

Faktabladet bilaga 1.2 Skönhet runt om i världen, skyltar där det står SANT och FALSKT

Fråga

? Blev du förvånad att alla påståenden är sanna? Vilka var de mest förvånande?

Vi har nyss fått veta att samhällen runt om i världen, förr i tiden och idag, har haft massor med olika uppfattningar om vad som är vackert.

Tänk tillbaka på listan vi gjorde om hur prinsessor visas upp i filmer och på tv. Kan vi verkligen tro att den listan säger oss sanningen – att det är det enda sättet att se vacker ut på, när skönhet ses på så annorlunda runt om i världen?

Vad tror du?

(uppmuntra deltagarna att skrika “NEJ!”)

Möte ett
10 min

Free Being Me galleriet

Mål

Deltagarna hyllar ett mer omfattande sätt att se personer på genom att dela med sig av vad som gör dem unika, och hyllar vad deras kroppar kan göra.

Vi har lärt oss att budskapet om hur personer ska se ut är olika i olika länder. Vi kan alltså konstatera att det inte finns ett enskilt sätt att se vacker ut på.

Låt oss nu hylla hur unika vi alla är – det handlar inte bara om hur vi ser ut! Det är insidan som betyder mest. Det finns massor av olika sätt som vi alla är fantastiska på!

Dela ut papper och ritmaterial.

Förklara för gruppen att de kommer att få ägna fem minuter åt att skapa en teckning av sig själva där de gör något som de tycker om. Bilden ska visa dem när de gör något som de tycker om där de använder sin kropp, som exempelvis sin favoritlek eller sport, tillverka saker, krama sina vänner och så vidare.

Hjälp dem att skriva ett positivt budskap på bilden när de har skapat klart sina teckningar som talar om:

 • Vad de gör
 • Vad som är speciellt med deras kropp eftersom den möjliggör för dem att göra någonting.

Exempelvis:

“Jag cyklar. Jag tycker om hur starka mina ben är eftersom jag kan cykla på min cykel väldigt fort.”

“Jag leker med min syster. Jag tycker om mina armar eftersom de låter mig krama henne, och visar då att jag är en snäll person.”

Be varje barn att visa sin teckning för gruppen och högt läsa upp det positiva budskap som de har skrivit om sina kroppar. Sätt upp bilderna i möteslokalen med en rubrik som förslagsvis ”Fantastiska jag”.

I korthet

Skapa en alternativ utställning av inspirerade bilder som uppmuntrar deltagarna att hylla deras unika identitet.

Material

Ritmaterial och ett papper per barn.

Tacka alla för att de delat med sig av sina bilder och dela in gruppen i par.

Om det finns så många olika sätt som vi kan vara speciella på, och så många fantastiska saker som vår kropp låter oss göra, kan det inte bara finnas ett enda sätt som alla ska se ut på! Det här är ett väldigt bra budskap att dela med andra, så att de kan känna sig mer självsäkra att vara sig själva. Öva nu på det genom att berätta för din parkamrat att det inte bara finns ett sätt att vara vacker på och att det är insidan som betyder mest.

Låt teckningarna sitta uppsatta under hela Free Being Me perioden om det är möjligt.

Tips:

Försök att skapa en “levande utställnig” istället. Ge deltagarna ett par minuter att komma på hur de kan visa deras aktivitet genom en pantomim, och att komma på deras positiva budskap. Skapa en cirkel när alla har kommit på sin pantomim. Knacka en deltagare på axeln för att bjuda in dem att visa upp deras pantomim, och ge de andra möjlighet att gissa vad det är som visas. Efter några gissningar förklarar deltagaren vad den gör och delar med sig av sitt positiva budskap.

Möte ett
5 min

Personlig utmaning: Verkliga förebilder

Mål

Deltagarna lär sig att en persons utseende endast är en aspekt av deras identitet, och att andra aspekter räknas precis lika mycket när de skaffar vänner eller blir inspirerade av förebilder.

Att göra

Be deltagarna att tänka på någon som de känner i verkligheten, så som en vän eller familjemedlem, som de verkligen tycker om och som är inspirerande för dem. Be dem att:

 • Ta med ett foto eller en målad bild av personen till nästa möte.
 • Tänka ut en anledning till varför de verkligen tycker om den personen och skriva ner det på fotot eller bilden.

Påminn deltagarna att de ska välja en förebild som de tycker om på grund av vem den är och vad den gör, inte på grund av hur den ser ut.

Tips:

Eftersom detta är den första personliga utmaningen är detta ett bra tillfälle att påminna föräldrarna om Free Being Me och hur de kan hjälpa deras barn att genomföra programmet. Glöm inte att dela ut föräldrabrevet som finns på sidan 21 i Ledarguiden. Påminn föräldrarna att deras barn ska välja en förebild baserat på vem den personen är och vad den personen gör, och inte baserat på personens utseende.

I korthet

Deltagarna väljer en bild på en inspirerande förebild som de känner i verkligheten, så som en vän eller familjemedlem. De delar med sig av sin förebild under nästa möte.

Material

Bilaga 1.3 Verkliga förebilder.

Min förebild

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *