Möte två

Möte två

Varje dag överröses barn och ungdomar av bilder och budskap från media. Särskilt tv-program, reklam och tidningar fokuserar på utseendemyten, och bidrar till pressen vi känner att efterfölja den.

Att exponeras för ”det perfekta utseendet” som visas i tidningar har visat sig1 minska kroppsligt självförtroende. Det här mötet ger deltagarna en möjlighet att ta visa vägen och utmana detta genom att producera ett tv-program för att avslöja sanningen bakom utseendemyten, och skapa deras egen tidning som är utformad för att förbättra det kroppsliga självförtroendet!

1 Stice, E., & Shaw, H. (1994). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women, and linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 288-308.

Mötesschema

Aktivitet Tid Material Förmågor
Deltagandelöftet

 

2 min Inget material behövs Tala inför andra,
Genomgång mediadetektiverna 5 min Utdelade och färdiga kopior av mediadetektiverna personlig utmaning. Dela med sig av idéer

Presentera information

Gör din egen media

– Senaste nytt om kroppsligt självförtroende

– Tidningsframsida

 

30 min

 

 

30 min

 

Bilaga 2.1 – en liten per grupp

 

1 papper var, färgpennor och eventuellt annat dekoreringsmaterial du har tillgång till

Samarbete, Kreativitet,

Uppträda/prata inför andra

Persolig utmaning:

Vänskapslapp

5 min Bilaga 2.2 – en var Kreativitet,

Förklara ett budskap.

 

2 min

Deltagandelöftet

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det gör en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.   

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i andra mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under andra mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

 

5 min

Dela med sig: Mediadetektiver

Personlig utmaning

Mål

Deltagarna förstår att utseendemyten finns överallt i deras samhälle, men att de kan utmana den genom att prata om varför den är omöjlig och varför det inte är värt att försöka att se ut som den.

Att göra

Tack alla för ert fantastiska detektivarbete – ni har avslöjat massor av exempel på utseendemyten! Nu kommer ni ha chansen att dela med er om vad ni tycker om utseendemyten med varandra.

Be alla att röra sig fritt runt i rummet. När du ropar ”DELA!” stannar de och pratar med den första personen de ser. Varje person ska:

Hålla upp bilderna och läsa upp vad de har skrivit på baksidan:

”Det är inte värt att försöka att se ut som utseendemyten eftersom….”

”Utseendemyten är omöjlig eftersom…”

Skrik ”BYT!” efter två minuter igen. Paren ska då byta sina bilder med varandra och gå och hitta någon ny att prata med, hålla upp sin nya bild och läsa upp påståendena som står skrivna på baksidan. Det bör bli massor av energi och prat i rummet!

Tacka deltagarna för att de delar med sig av sina exempel.

Vi har sett att media ofta sprider budskap om utseendemyten, men det behöver inte vara så. I nästa aktivitet kommer du att få möjlighet att säga vad du tycker och förändra media till att förespråka kroppsligt självförtroende istället för utseendemyten!

I korthet

Dela med sig till varandra av exemplen i supersnabba dialoger om utseendemyten och deras utmaningar med den samt byta bilder under aktiviteten.

Material

Exempel på utseendemyten insamlade av deltagarna.

Utseendemyten….

Skapa din egen media

30 min

1) Senaste nytt om kroppsligt självförtroende

Mål

Deltagarna utmanar utseendemyten och kommer på positiva alternativ med egna ord.

Att göra

1) Skapa ett pressmeddelande (15 min)

Den här aktiviteten ger er möjlighet att arbeta tillsammans och låter er kreativitetet flöda fritt. Kom ihåg att ni under förra mötet bestämde er för att lämna tidningen Glamour. Ni ska nu göra ett pressmeddelande (ett meddelande som skickas ut till media) för att berätta för världen varför ni beslutade er för att lämna tidningen Glamour och varför det är slöseri med tid att försöka att se ut som utseendemyten!

Här är de tre saker som ert pressmeddelande ska innehålla:

 • Berätta för andra flickor eller pojkar vad utseendemyten är och hur den marknadsförs till oss.
 • Prata om de nackdelar som kommer från att försöka se ut precis som utseendemyten och varför ni bestämde er för att lämna tidningen Glamour.
 • Ge flickor eller pojkar råd om vad de kan säga eller göra för att stå emot pressen att se ut som utseendemyten.

När människor som arbetar inom media behöver få fram sin poäng behöver de tekniker att kommunicera deras budskap med på ett starkt och tydligt sätt. Se till att ni är riktigt tydliga med vad ni säger när ni skapar ert pressmeddelande. Se till att ni använder tydliga uttalanden för att visa för er publik varför ni inte håller med utseendemyten. Ni kanske vill tänka tillbaka på aktiviteten Insidan/Utsidan för idéer som ni kan använda er av.

Vi ger er lite tid att förbereda ert pressmeddelande och sedan kommer ni att vara värdar för en presskonferens för att leverera meddelandet till världen.

I korthet

Genom att genomföra en presskonferens om varför de bestämde sig för att sluta på tidningen Glamour har deltagarna kul och utvecklar ledarskapsförmågor genom att berätta för världen om varför de inte ska följa utseendemyten.

Material

Bilaga 2.1 – en per grupp

Ge deltagarna 15 minuter att förbereda deras pressmeddelande i mindre grupper. Dela ut bilaga 2.1 –den ska inte användas för att kopieras av ord för ord utan för att hjälpa dem med idéer.

2) Håll er presskonferens (15 min)

Be varje grupp att läsa/spela upp deras pressmeddelande för resten av grupperna. De som läser upp meddelandet ska bilda en panel som sitter längst fram i rummet. Be åhörarna att spela reportrar och skriva ner huvudbudskapen som når dem för att få alla delaktiga under tiden de tittar på presskonferensen. Se till att varje grupp får en applåd efter sin presskonferens.

Bra gjort med så kreativa och roliga pressmeddelanden! Kan någon dela med sig av något av de budskap ni skrev ner under presskonferensen? Vilka var era favoritutmaningar mot utseendemyten?

Tips:

 • Prova idéerna i bilaga 2.1 om din grupp behöver rekvisita för att komma igång.
 • Om ni har en stor grupp när ni ska spela upp kan ni dela gruppen i hälften så att alla spelar upp för hälften av den stora gruppen.

30 min

Gör din egen media

2) Tidningsomslag

Mål

Flickor förstår att det finns ett fantastiskt alternativ till att följa utseendemyten.

Att göra

Nu har du lämnat Glamour och bestämt dig för att starta din egen tidning, en som hjälper flickor att må bra över sitt utseende. Din utmaning är att tillsammans komma på idéer för framsidan till tidningen.

1) Designmöte (10 min)

Ert tidningsteams tid för att komma på en design för tidningsomslaget innan deadline håller på att ta slut! Arbeta tillsammans för att komma på en plan. 

Be grupperna att fundera på tre saker:

 1. Bilder: Vilka bilder ska ni välja för att visa att det finns oändligt med olika sätt som riktiga människor ser ut på?
 2. Rubriker: Vilka ska era huvudnyheter vara? Det ska finnas två (eller fler) avsnitt som ger råd till flickor eller pojkar om hur de kan verka för kroppsligt självförtroende.
 3. Tidningsnamn: Hur ska ert tidningsnamn kunna vara inspirerande, spännande och marknadsföra kroppsligt självförtroende?

2) Individuella omslagsidéer (10 min)

Redaktören har bestämt att alla individer ska komma på sin egen design för ert tidningsomslag, för att hjälpa till med vad som ska vara med på det och hur det ska se ut.

Be varje deltagare att skapa sin egen design för tidningsomslaget som passar in på deras grupps designriktlinjer genom att vara hur kreativa de vill. Se till att de får med alla tre delarna (bilder, rubriker och tidningsnamn) som de kom överens om på deras designmöte.

I korthet

Deltagrana skapar sina egna tidningsomslag för att marknadsföra ett alternativ till utseendemyten.

Material

Ett papper per deltagare, färgpennor och annat dekoreringsmaterial som du ha tillgång till.

3) Redovisning (10 min)

Be designteamen att sätta upp sina idéer för deras tidningsomslag på en vägg.

Be varje grupp att redovisa sina idéer i tur och ordning – antingen för hela den stora gruppen om det finns tid, eller enbart för en annan liten grupp. Påminn deltagarna att prata om de tre punkter som de kom överens om på deras designmöte (bilder, rubriker och tidningsnamn).

Fråga lite mer om deras idéer efter att varje grupp har redovisat:

Tack för alla era idéer, de var fantastiska!

Frågor

? Varför valde ni de bilderna? Hur hjälper de er att visa ett alternativ till utseendemyten? Hur tror du att huvudreportagen kommer att hjälpa flickor eller pojkar att inse att utseendemyten är omöjlig, eller att se nackdelarna med att försöka att se ut som den?

? Hur hjälper ert tidningsnamn flickor eller pojkar att inse att de inte behöver bry sig om pressen att se ut som utseendemyten?

Uppmuntra deltagarna att ta med sig omslagen hem om de vill ägna mer tid åt dem.

5 min

Personlig utmaning:

Vänskapslapp

Mål

Deltagarna förstärker deras förståelse för utseendemyten, varför den är omöjlig och varför det inte är värt att försöka se ut som den, samt övar på att dela budskapet med en vän.

Att göra

Dela ut bilaga 2.2.

Under tiden från detta till nästa möte är din utmaning att skriva ett brev till en verklig vän som finns i ditt liv. Lappen ska uppmuntra henne eller honom att inte försöka att se ut som utseendemyten. Förklara i ditt brev:

 • Varför du tycker att det finns en massa nackdelar med att försöka att se ut som utseendemyten.
 • Varför du tycker att det är omöjligt att se ut som utseendemyten – ingen kan se ut så!
 • Vad din vän kan säga eller göra för att stå emot pressen att se ut som utseendemyten.

Kom ihåg att fokusera på budskapet, och inte att prata om hur din vän ser ut. Kom ihåg att ditt mål är att hjälpa din vän att känna sig fri att vara sig själv.

Kontrollera att alla förstår vad de behöver göra. Be deltagarna att ta med sig deras brev till näst möte.

Tips:

Dina deltagare ska skriva deras brev till en verklig person som finns i deras liv. Det kan vara en vän, en yngre flicka, en annan medlem i scoutgruppen, eller vem som helst så länge det är en vän som finns på riktigt.

I korthet

Par skriver vänskapsbrev till varandra mellan möten för att uppmuntra varandra att inte försöka att se ut som utseendemyten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *