Möte tre

Möte tre

Som scouter är vi del av en rörelse som baseras på vänskap, som börjat växa i våra samhällen och delats runt om i världen! Deltagarna kommer under detta möte upptäcka att de inte enbart kan utmana utseendemyten för att göra sig själva fria från den, utan de kan även utmana den för deras vänner också, och göra en verklig skillnad.

Mötesschema

Aktivitet Tid Material Förmågor
Deltagandelöftet

 

2 min Inget material behövs Säga sin åsikt

 

Genomgång vänskapsbrev 20 min Färdiga vänskapsbrev. Prata inför andra
Vänskapsuppdrag 40 min

 

 

 

Bilaga 3.1 – vikta och ituklippta

Stora bitar av tjockt papper eller kartong, saxar, tjocka pennor

Bilaga 3.2 – ituklippt

Tjockt papper/kartong, cirkelmallar (ex ett glas), säkerhetsnålar, pennor eller färg och annat dekorationsmaterial, stark tejp.

Små bitar av papper och pennor.

 

Samarbete,

Tänka snabbt,

Säga sin åsikt, Kreativitet.

Vänskapsuppdrag Persolig utmaning genomgång:

Spegel spegel

5 min Bilaga 3.3 – en kopia var Självförtroende, Positiv attityd.

 

2 min

Deltagandelöftet

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det gör en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.   

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i tredje mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under tredje mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

 

20 min

Dela med sig: Vänskapsbrev

personlig utmaning

Mål

Deltagarna förstärker deras förståelse kring varför det finns nackdelar med att följa utseendemyten, och övar på att tala om inför andra att de inte håller med utseendemyten.

Att göra

Tack alla för att ni har skrivit era vänskapsbrev! Nu kommer ni att få möjlighet att dela med er av era brev och läsa upp dem högt i en mindre grupp.

Be deltagarna att sätta sig i mindre grupper.

All ska i tur och ordning läsa upp sitt brev. Kom ihåg att alla har tänkt mycket på hur de ska formulera sina brev, så vi kommer alla att visa vårt stöd och ge en stor applåd efter varje brev. Berätta för den som läser brevet vilken del av brevet som var din favorit när de har läst färdigt!

 

Det är väldigt viktigt att grupperna:

 • Lyssnar noga på personen som läser sitt brev.
 • Visar uppskattning för brevet genom att ge varje uppläsare applåder och prata om vad de gillade med brevet.
 • Under tiden detta pågår bör ledarna besöka varje grupp och gratulera och tacka dem för att ha gjort ett så bra jobb med detta.

 

I korthet

Använd vänskapsbreven som skrevs för förra mötets personliga utmaning. Deltagarna läser upp dem högt inför en liten grupp för att stödja och uppmuntra varandra att undvika att försöka att se ut som utseendemyten.

Du behöver

Vänskapsbrev.

När breven har lästs upp samlas ni i hela gruppen och frågar:

 

Frågor

? Hur kändes det att skriva brevet?

? Kom du på några nya idéer kring nackdelar med utseendemyten?

? Hjälpte det dig att komma på nya idéer för att hjälpa dina vänner att må bättre över sitt utseende?

Samla in breven –behåll dem och visa upp dem under er tid med Free Being Me om ni har möjlighet till det.

 

40 min

Vänskapsuppdrag

Mål

Flickor tar en ledande roll i att öva på att utmana utseendemyten, utvecklar förmågan att säga sin åsikt så att de kan bli kroppsligt självförtroende-förebilder i samhället.

Att göra

Förra mötet fick vi veta mer om hur utseendemyten uppmuntras i media som tidningar och reklam. Visste du att vardagskonversationer med vänner och familj kan hålla utseendemyten levande också? Det här mötet handlar helt om att öva på hur du kan gå i täten för att hjälpa personer du känner att bli fri från utseendemyten.  Du kommer att få olika uppdrag där du behöver samarbeta för att använda era ledarskapsförmågor och kunskap för att öva på att övertyga dina vänner och din familj och människor i ditt samhälle att det är en dålig idé att försöka att se ut som utseendemyten.

Ställ iordning uppdragsområden som separata aktivitetsområden i er möteslokal, eller se det som ett tillfälle att vara utomhus om ni har tillgång till ett större utomhusområde!

Det ska finnas minst en ledare per uppdragsområde som förklarar vad gruppen ska göra och som stöttar gruppen när de ägnar tio minuter åt att göra utmaningen.

Dela in gruppen i tre till fem mindre grupper (så att det finns en grupp på varje uppdragsområde).  Observera: Det finns tre ”huvuduppdrag” som varje deltagare ska genomföra: koppla upp, skönhetsbubblor och snabba svar. Om du har en stor grupp och tillräckligt med tid kan du använda de två extra uppdragsförslagen: Märk det och Förebilder.

Visa varje grupp deras första uppdragsområde. Be varje grupp att minst besöka de tre huvuduppdragen (markerade med en stjärna) och förflytta sig var tionde minut. Det kommer att finnas ett uppdrag att genomföra i varje område. Instruktionerna för varje uppdragsområde finns på följande sidor, använd bilaga 3.1 och 3.2 som stöd för dessa uppdrag.

När alla har slutfört minst de tre huvuduppdragen samlar du ihop grupperna till en grupp igen.

I korthet

Genomför aktiviteter lokaliserade på uppdragsområden på olika ställen i er möteslokal, deltagarna har roligt med att öva på hur de verbalt kan utmana utseendemyten för att hjälpa dem själva och deras vänner att må bättre över sig själva!

Material

Titta på varje uppdrag för materialbehov. Varje uppdragsbeskrivning finns på ett separat papper att dela ut till ledarna som ansvarar för respektive uppdragsområde.

Bra gjort! Ni har alla övat massor på olika sätt att hjälpa era vänner och ert samhälle att inse att de inte behöver följa utseendemyten och att de är underbara precis så som de är!

Frågor

? Vilket var ditt favorit svar när ni gjorde snabba svar-uppdraget?

? Vad skulle hjälpa dig att ta med dig argumenten som du har övat på ut till den verkliga världen?

Tips:

Det är väldigt viktigt att varje person deltar i varje aktivitet och får göra sin röst hörd så att alla får möjlighet att argumentera emot utseendemyten för sig själva, och för att öva på ledarskap bland sina vänner och sitt samhälle.

 

10 min

Uppdrag 1 – Koppla upp!

Att göra

Ert uppdrag är att turas om att hjälpa en vän genom att övertyga denne om att det är en dålig idé att försöka se ut som utseendemyten och att det är omöjligt!

Var och en av er kommer att få ett sms eller en e-post från en vän. Din vän kommer att tala om för dig att deras utseende får dem att må dåligt eftersom de inte ser ut som utseendemyten – du behöver svara genom att utmana utseendemyten och idén att de ska försöka att se ut på ett annat sätt.

Exempelvis kan din vän skicka sms till dig där det står ”Jag känner mig så fet idag, jag funderar på att inte gå på min danslektion idag.” Vad skulle du kunna säga till din vän för att visa att du inte håller med utseendemyten. Vad skulle du kunna säga för att berätta för din vän att du tycker att vännen är fantastisk precis så som vännen är och att det viktigaste med dansektionen är att ha roligt och att lära sig att dansa?

Samla in ett par svar från dina deltagare.

Exempel på svar kan vara: ”Jag tycker att du är fantastisk precis så som du är”, ”Dansektionen handlar om att ha roligt och lära sig dansa, inte om hur du ser ut”, ”Det är slöseri med tid att oroa sig över hur du ser ut för du kommer att gå miste om att ha roligt”

Jag vill att var och en av er väljer ut ett meddelande och ger det till mig. Jag kommer läsa upp det högt för gruppen och sedan är ert uppdrag att komma på ett svar till er väns meddelande som visar att du inte håller med om utseendemyten. 

Varje deltagare ska:

 • Välja ett meddelande och ge det till ledaren som läser upp det för gruppen.

I korthet

Deltagrana svarar på textmeddelanden eller e-post som de får från en bekymrad vän – deras uppdrag är att stödja vännen genom att övertyga denne om att inte följa utseendemyten.

Material

Utklippta meddelande, ihopvikta och placerad i en hatt eller på ett bord

 • Svara genom att berätta för gruppen vad de skulle säga i sitt svar till meddelandet för att hjälpa deras vän att förkasta utseendemyten.
 • När deltagaren har gett ett svar låter ni resten av gruppen att komma på idéer om vad de kan säga innan ni går vidare till nästa person.

Tips:

 • Att säga sina svar på meddelandet muntligt gör att deltagarna får visa vägen, och är bra för deras kroppsliga självförtroende.
 • Om ni har möjlighet att använda mobiltelefoner kan det vara roligt att skicka och ta emot meddelanden som verkliga sms eller e-post!
 • Du kan tycka att det är passande att påminna deltagarna om att om de eller någon som de känner någonsin skulle få ett meddelande om sig själva eller andra som är negativt eller oanständigt/opassande ska de alltid berätta det för en vuxen, och om det är på en websida ska de även anmäla det till webtjänsten också.

 

10 min

Uppdrag 2 – Skönhetsbubblor

 

Att göra

Det här uppdraget är din chans att stå upp emot utseendemyten och att visa vägen för andra genom att dela era budskap med världen! Du har möjligheten att skapa ditt alldeles egna kortfattade budskap som du vill dela med andra unga människor runt om i världen om varför utseendemyten är bortkastad tid och om varför livet inte enbart handlar om utseende.

 

Be alla att rita och klippa ut en egen stor pratbubbla, och med stora bokstäver skriva deras utmaning till utseendemyten som de vill sprida till andra människor runt om i världen.

 

När de är klara ska varje person hålla upp sin pratbubbla och läsa upp vd det står på den för resten av gruppen. Varför inte ta foto på eller spela in en video på varje deltagare med sin bubbla?

 

Dela!

 

Ni kan dela med er av era pratbubblor på www.free-being-me.com så att du verkligen kan ge ditt råd till flickor och pojkar runt om i världen. Ta med ditt bubbelbudskap hem och dela det på så många sätt/så många gånger som du kan.

 

I korthet

Deltagarna skriver ner deras egna budskap på stora pratbubblor för att övertyga andra barn och ungdomar runt om i världen att de inte ska fokusera på utseendemyten.

Material

Stora bitar av tjockt papper eller kartong, saxar, tjocka pennor.

Uppdrag 3 –

Snabba svar

Att göra

Att prata med andra personer om våra tankar och känslor är väldigt viktigt. Ibland fokuserar vi dock på utseende snarare ön på människors kvalitéer och vem de verkligen är. Detta håller utseendemyten levande. Det här uppdraget är en möjlighet för oss att öva på vad vi bör säga och göra för att stoppa utseendemyten från att spridas.

 

Sprid ut korten med påståendena liggandes mot marken.

 

Ditt uppdrag är att utmana påståendena med ett snabbt svar som kan stoppa någon som pratar på ett sätt som stödjer utseendemyten och får dem att tänka på vad det var de sa.

 

Exempelvis om någon sa ”Tycker inte du att den där flickan ser för tjock ut för att ha på sig en baddräkt?” vad skulle du säga till henne för att visa att du inte håller med utseendemyten? Vad skulle du kunna säga till henne för att berätta att du tycker att hon är bra precis så som hon är och att det inte är snällt att kritisera hur andra människor ser ut?”

 

Samla in några svar från dina deltagara.

 

Exempel på svar kan vara:

”Jag tycker att hon är bra precis som hon är”, ”Simning handlar om att ha roligt och njuta av vattnet, inte om hur du ser ut”, ”det är bara slöseri med tid att oroa sig över hur andra människor ser ut och jag tycker inte det är okej att trycka ner andra”.

 

Nu vill vi att ni övar på det här, så ni kommer alla att få turas om att kasta en markör på en utav uttalandena. Jag kommer att läsa upp uttalandet som markören hamnar på. Personen som kastade markören ska försöka att ge ett snabbt svar på uttalandet. Efter det kan resten av gruppen hjälpa till med att komma på ytterligare idéer på vad ni kan säga.

 

Varje svar du ger ska innehålla något som visar att du inte håller med om utseendemyten! 

I korthet

När deltagarna träffar ett uttalande med markören är deras utmaning att tänka ut ett snabbt svar för

att utmana uttalandet – för att öva på idéer till snabba svar på saker som de hör i verkliga konversationer i livet!

Material

Påståendet, markör att kasta, exempelvis en ärtpåse, ett plastmynt, liten sten eller liknande.

 Deltagarna turas om att slänga markören på någon av lapparna med uttalandena. Ledaren ska läsa upp uttalandet som deltagarens markör landade på

Uppmuntra alla att hjälpa varandra – förklara att målet som grupp är att försöka att träffa alla nummer på tavlan och svara på så många uttalande som möjligt på tiden de har.

 

10 min

Extra Uppdrag 4 –

Märk det!

Att göra

En av nackdelarna med att följa utseendemyten är att alla känner att de måste se likadana ut, vilket hindrar dem från att inse och njuta av att de är unika och speciella precis så som de är! Hjälp din vän att bli påmind om detta genom att göra en ”Jag är unik”-knapp till dem – eller kom på en egen idé för att hjälpa dina vänner att komma ihåg hur speciella de är.

 Be deltagarna att rita runt cirkelmallen och klippa ut en cirkel i kartong. Måla eller rita ”Jag är unik”-sloganen på märkesknappen och dekorera det och tejpa sedan på säkerhetsnålen.

Ge din märkesknapp till någon som du känner behöver detta budskap. Kom ihåg att berätta för dem varför du ger dem den – därför att det är en dålig idé att anstränga sig för att följa utseendemyten! Det är omöjligt och din vän är fantastisk precis som den är! 

Tips:

Säg åt deltagarna att de kan ta med sig märkesknappen från mötet om de inte har hunnit göra färdigt den för att slutföra deras design.

I korthet

Deltagarna skapar en märkesknapp åt en vän för att påminna vännen hur speciell och unik denne person är.

Material

Tjock kartong, cirkelmallar (ex glas), säkerhetsnålar, pennor eller färg och annat dekorativt material, stark tejp.

 

 

Extra uppdrag 5 –

Förebildsspelen

Att göra

Vem i ditt liv respekterar du och vill försöka vara mer som? Det kan vara din vän, din mamma eller syster, en lärare, någon i vårt samhälle, eller kanske någon känd person. Du kanske respekterar dem för att de gör livet bättre för andra människor, eller för att de har gjort det bästa av de möjligheter de har haft i livet. 

 • När alla har tänkt ut någon delar du ut pappret. Be deltagarna att skriva ner de tre bästa sakerna med den personen. Påminn alla att de ska tänka på vem personen är och vad de gör, inte hur de ser ut. De ska hålla sitt papper hemligt.

Idéer till listan: Modig, roliga, bryr sig om andra, är duktig på att sjunga, ler alltid…

 • Välj sedan ett av dessa spel att spela:

Förebildskull

Spela tafatt/kull. Utse en person som är ”tagare”, som springer efter resten av gruppen och försöker ta dem genom att nudda deras axel. När någon blir tagen skriker de ”FRYS!” och alla står då stilla. Personen som blev tagen läser sedan upp ett av karaktärsdragen på sin förebildslista. Alla andra som har en förebild med samma karaktärsdrag ska tävla mot varandra och försöka komma först till att nudda väggen (eller något annat föremål som ni bestämmer). Den som kommer sist till väggen blir den nya tagaren! Om ingen annans förebild delar karaktärsdraget är det den som blev tagen som blir tagare. Sedan startar leken om med den nya tagaren.

I korthet

Lek en kul grupplek för att tänka på de karaktärsdrag som förebilder har, och vikten av att ha en förebild för vem de är, inte för hur de ser ut.

Material

Små papperlappar och en penna per deltagare.

Förebildscirkeln:

Alla står i en cirkel med ganska stort avstånd emellan sig. Be alla att i tur och ordning säga en sak från deras lista. Så snart någon hör ett karaktärsdrag bli uppläst som även de har på sin lista ska de skrika ”JAG OCKSÅ!” Den som pratade och de personer som hade matchningen ska då genast lämna sina platser och springa runt utsidan av cirkeln tills de hittar en tom plats att ställa dig på. Den sista personen som hittar en tom plats blir näst i tur för att läsa upp en sak från sin lista.

Tack för att ni delar med er av era idéer om vad en god förebild är – kom ihåg att förebilder är viktiga och fantastiska, inte för att de följer utseendemodellen, utan för vilka de är på insidan!

 5 min

Personlig utmaning

genomgång: Spegel spegel

Mål

Deltagarna övar på att säga positiva saker om sig själva och lär sig att det kan vara en positiv upplevelse istället för en negativ att använda en spegel.

Att göra

Enligt utseendemyten är spegeln din fiende, platsen där du tittar på alla de delar som är fel med ditt utseende. Men vi vet att utseendemyten faktiskt är omöjlig, och att det finns otaliga skäl till varför det är en dålig idé att försöka att se ut som den. Så, mellan detta och nästa möte ska vi öva på att göra spegeln till vår vän. 

 Ge varje deltagare en kopia av bilaga 3.3. Mallen ber dem att komma på minst…

Tre saker som du gillar med sättet du är på

Tre delar av din kropp som du gillar på grund av vad de kan göra

Tre delar av din kropp som du tycker om utseendet på.

Till exempel gillar du kanske formen på dina armar, styrkan i dina ben, ditt lockiga mörka hår, ljudet av ditt skratt, eller det faktum att du är en bra vän. Det här är ett bra sätt att förbättra ditt eget självfortroende!

 Bilagan ber sedan deltagarna att gå till en spegel, för att le åt dem själva och säga ”Jag älskar min XXX” högt genom att använda listan med utseendedrag som de kom på.

I korthet

Deltagarna utmanas att skriva ner en lista med drag som de gillar hos sig själva och att säga dem högt till sig själva under tiden de står framför en spegel.

Material

Bilaga 3.3 – en kopia per deltagare.

Uppmuntra deltagarna att lägga till fler saker till sin lista medan de tittar i spegeln och i synnerhet att öva på att säga saker som de gillar med hur deras kropp ser ut och vad den kan göra!

Se till att alla förstår deras personliga utmaning och påminn dem att ta med sina listor till nästa möte.

Tips:

Vi får inte många tillfällen i dagens samhälle att vara positiva över våra kroppar och det stärker verkligen det kroppsliga självförtroendet att öva på detta – uppmuntra din grupp att ägna lite tid åt denna utmaning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *