Möte fyra

Utseendemyten är inte bara något som vi hör talas om och ser runtomkring oss – vi pratar också om den, hela tiden, även när vi inte inser att vi gör det! Varje gång vi jämför oss själva eller någon annan med utseendemyten, även när det gäller komplimanger, håller det utseendemyten levande och får personen och de runt omkring oss att känna att de behöver leva upp till myten. Det här mötet hjälper deltagarna att inse det här ”kroppspratet” och lär dem tillvägagångssätt för att sluta använda det själva, och utmana andra människor att också sluta använda det.

 

Mötesschema

Aktivitet Tid Material Förmågor
Deltagandelöftet

 

2 min Inget material behövs Säga sin åsikt
Dela med sig: Spegel spegel personlig utmaning 15 min Spegel spegel-kopior (färdigställda) Samarbete,

Prata inför andra

Inget mer kroppsprat!

–       Introducera kroppsspråk

–       Upptäck kroppsspråk

–       Riktiga komplimanger

 

5 min

 

20 min

 

15 min

Bilaga 4.1 – rollspelsscenarion, ett stort pappersark och en penna, post-it lappar eller små papperslappar

 

Lyssna, säga sin åsikt, Tänka snabbt,

Positiv attityd gentemot andra,

Persolig utmaning Sprid ordet 10 min Bilaga 4.2 – löfteskort Pålitlighet (genomföra ditt löfte),

Säga sin åsikt,

Leda andra – vara en förebild.

 

2 min

Deltagandelöftet

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det gör en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i fjärde mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under fjärde mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

 

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

15 min

Dela med dig: Spegel spegel

personlig utmaning

Mål

Genom att dela med sig av sin spegel spegel utmaning ökar deltagarna sitt kroppsliga självförtroende genom att öva på att säga saker högt inför andra om vad de tycker om med sig själva och genom att skapa en kultur där flickor är stolta över sina kroppar och vem de är.

Att göra

Bra gjort allihop med er spegel spegel utmaning och att tänka på saker som ni tycker om med er själva och era kroppar. Nu ska vi dela detta med varandra!

 

Kom ihåg att det är väldigt viktigt att tänka positivt om era kroppar och vi vill skapa en revolution där flickor känner sig självsäkra att prata om vad de tycker om med sina kroppar och om vem de är. Det kräver träning men att påminna dig själv om saker som du tycker om med dig själv och din kropp är ett bra sätt att hjälpa till att besegra utseendemyten. 

 

Lek en gruppindelningslek. Be alla att röra sig snabbt runtomkring i möteslokalen. Målet för deltagarna är att samlas i grupper så snabbt som möjligt när de hör ledaren ropa ut ett nummer – till exempel så ska alla samlas i grupper om tre om ledaren ropar ut ”tre!”

I de grupperna delar sedan deltagarna med sig utav en av sakerna som de tycker om med sig själv från deras spegel spegel lista. Uppmuntra dem att säga det på följande sätt: ”Jag gillar min…”

Varje gång det bildas en ny grupp ska du berätta för dem vad du vill att de delar med sig av innan de börjar dela med sig – någonting de gillar med…

 • sin personlighet
 • den kroppsdel som låter dem göra saker de gillar
 • den del av sin kropp som de tycker om utseendet på

I korthet

Deltagarna leker en gruppindelningslek för att dela sina spegel spegel idéer.

Material

Deltagarnas färdiga spegel spegel papper.

Genomför åtminstone tre omgångar av denna gruppindelning så att alla kan dela med sig av minst en sak från varje lista. Gruppindelningsleken leder ibland till att det blir några personer kvar när grupperna bildas, och deras jobb blir då att springa till vilken som helst av grupperna och säga sin favoritsak först!

Deltagarna ska bara säga det drag som de tycker om – de behöver inte förklara varför!

Bra gjort, det är härligt att höra så många positiva saker från er! 

Frågor

? Hur kändes det att vara positiv gällande dig själv?

? Varför är det bra att öva på att tänka på och säga vad du tycker om med dig själv?

Tips:

Om du arbetar med en grupp med både flickor och pojkar kan detta fungera bäst om ni gör övningen med enbart flickor respektive enbart pojkar i var sin grupp. Säkerställ att alla är positiva och stödjer varandra då det inte alltid är en helt enkel aktivitet.

40 min

Inget mer kroppsprat!

Mål

Deltagarna lär sig om och övar på att utmana kroppsprat, vilket är det språkbruk som används i vardagliga konversationer, och som håller utseendemyten levande.

Att göra

Introducera Kroppsprat (5 min)

Förra mötet fick vi veta att det finns många saker vi kan göra som vänner och som samhällsmedborgare för att låta andra människor få veta vad utseendemyten är, och övertala dem att inte följa den så att vi har ett samhälle med människor som har kroppsligt självförtroende.

 

Ibland kan vi dock, utan att ens inse det, hålla utseendemyten levande genom sättet vi pratar på. Varje gång vi ger en kommentar som jämför människors utseende med utseendemyten håller vi utseendemyten levande. Detta kalls för kroppsprat.

 

För att kontrollera att alla förstår vad vi menar med kroppsprat frågar du deltagarna:

Fråga

? Kan ni komma på några sätt som vi håller utseendemyten levande genom att använda kroppsprat i våra vardagliga konversationer?

 

Deltagarna kanske föreslår ”att retas” eller ”att säga elaka saker”. Uppmuntra dem att tänka på mindre uppenbara sorter av kroppsprat också, som komplimanger där någon jämför någons utseende med utseendemyten – exempelvis ”du ser snygg ut! Har du gått ner i vikt?”

I korthet

Med hjälp av roligt rollspel och aktivitetet där det ges komplimanger får deltagarna veta vad kroppsprat är och öva på att säga saker på ett annat sätt, och leda andra till att göra det också.

Material

Bilaga 4.1 – rollspelsscenarion, ett stort papper, penna.

Tips:

 • Ibland är detta svårt att förstå för deltagarna till en början. Aktiviteterna här kommer att hjälpa dem att öva på att identifiera kroppsprat, och komma på alternativ.

40 min

Inget mer kroppsprat!

(fortsättning)

1) Upptäck kroppsprat (20 min)

Be två ledare att genomföra ett rollspel genom att använda scenarion från bilaga 4.1.

 

Påminnelse: Rollspelen ska genomföras av ledare (eller medhjälpare), inte av deltagare eftersom det är viktigt att deltagarna själva inte använder sig av kroppsspråk då vi inte vill att de övar på att förstärka utseendemyten.

 

Vi ska spela upp några olika scener som du kanske upplever i din vardag. Din uppgift är att lyssna noga för att se om du kan upptäcka något kroppsprat i dialogerna.

 

Ni kommer alla att sitta i ”publiken” indelade i två lag. När ni hör att kroppsprat används ska ni skrika ”Kroppsprat” och hoppa upp från golvet på en gång. Lagen ska försöka vara snabbast med att upptäcka kroppspratet. Ert lag får ett poäng varje gång som ni lyckas med att upptäcka kroppspratet i de olika scenarion som spelas upp.   

 

Ledarna ska omedelbart sluta att framföra scenariot när en deltagare har rätt och upptäckt ett exempel på kroppsprat. Försök att förklara varför det var kroppsprat, exempelvis:

 

Den här typen av konversation håller utseendemyten levande eftersom… (exempelvis jämför de någon med utseendemyten genom att säga att personen är fet)”. Detta kan vara verkligt sårande för personen som kommentaren är riktad till och det hjälper inte någon eftersom det håller utseendemyten levande.

 

Du bör fråga varje deltagare vad personerna i scenariot skulle kunna säga utan att använda kroppsprat.

 

Nu när ni har upptäckt ett exempel på kroppsprat är det dags att börja fundera på vad du kan säga för att stoppa det. Kan någon dela med sig av hur ni skulle få ett slut på kroppsprat?

 

Uppmuntra deltagarna att dela med sig av olika sätt för att få slut på kroppsprat. De tre övergripande sätten att få slut på kroppsprat är:

 • Byt ämne
 • Svara inte på eller var med i kroppspratet
 • Utmana det genom att identifiera det som ett sätt att hålla utseendemyten levande – säg att du inte håller med och att du inte kommer att prata på det sättet.

 

Upprepa aktiviteten så att deltagarna får möjlighet att arbeta igenom minst tre scenarion. Som avslutning applåderar ni deltagarna som ställt sig upp och ledarna som har varit skådespelare.

 

Bra gjort allihop, ni är verkligen bra på att upptäcka kroppsprat!

Tips:

 • Om deltagarna inte upptäcker kroppspratet i er sketch direkt, fortsätt då att spela upp scenen och använd kroppsprat igen. Om det fortfarande inte upptäcks ska ni stoppa scenen och förklara var kroppspratet fanns. Fortsätt sedan om med en ny scen.

Frågor

? Varför är det en dålig idé att använda kroppsprat när du pratar med dina vänner och din familj?

(eftersom det håller utseendemyten levande. Genom att jämföra människor med utseendemyten på ett positivt eller negativt sätt får det dem att känna sig som att de borde se ut som myten, även fast det är en dålig ide!)

? Hur kan vi få slut på kroppsprat?

(Använd listan med tre punkter ovan)

40 min

Inget mer kroppsprat!

(fortsättning)

 

2) Riktiga komplimanger (15 min)

Nu har du haft möjlighet att upptäcka kroppsprat hos andra människor och fundera på sätt som du kan utmana det eller stoppa det. Nu är det dags att du försöker på egen hand.

 

Be gruppen att gå omkring i rummet och stanna när de ser en person som de då ska prata med.

 

Ge den andra personen en komplimang eller hälsning som inte är kroppsprat; som jämför den andra personen med utseendemyten. Vi vill att era komplimanger handlar om vad ni tycker bäst om med den personen, och vad den personen är bra på, snarare än hur de ser ut. Säg tack för varje komplimang du får.    

Uppmuntra deltagarna att hjälpa varandra genom att stoppa en person om de av misstag råkar använda sig av kroppsprat! Samla gruppen efteråt och be deltagarna att ropa ut en av komplimangerna som de fick. Skriv upp alla på ett papper i den ordning de ropas upp och säg komplimangen till deltagaren igen- exempelvis ”Tack Sonia, du är en bra fotbollsspelare!”

 

Tips:

 • Den här stunden för återkoppling är en möjlighet för dig att kontrollera om budskapet har gått fram och peka på exempel på det kroppsprat som kan ha kommit upp.

 

 • Det är okej att prata om utseende, men det kan krävas övning för att lära sig att göra det utan att förstärka utseendemyten eftersom det ofta inte är något som vi är vana vid. Be därför deltagarna i det här stadiet att de använder hälsningar och komplimanger som inte fokuserar på utseende.

 

Fråga efteråt:

? Hur känns det att få ta emot en komplimang?

(Deltagarna kan känna sig obekväma med att få ta emot komplimanger – det är viktigt för dem att öva på att acceptera komplimanger lika väl som på att ge komplimanger, eftersom det gör en stor skillnad för deras kroppsliga självförtroende. Det är inte fel att ta emot en komplimang!)

? Varför är det en bra sak att ge en komplimang som inte handlar om hur personen ser ut?

(Du kan bygga upp din väns självkänsla utan att hålla utseendemyten levande!).

10 min

Personlig utmaning:

Sprid ordet

Mål

Deltagarna övar sitt ledarskap genom att dela budskapet om utseendemyten med andra människor.

Att göra

Så här långt har vi fått veta vad utseendemyten är, varför den är omöjlig och inte värd att försöka att se ut som, och fått öva på att argumentera emot den.

 

Vår personliga utmaning detta möte är att dela med oss av vad vi har lärt oss till vårt eget samhälle!

 

Be alla att samlas i små grupper och ge varje grupp en hög med post-it lappar eller små papperslappar.

 

Hur skulle du kunna utmana utseendemyten i ditt eget liv? Skriv ner dina idéer. Tänk på vad ni kan göra för att hindra er själva från att tro på utseendemyten, och vad ni kan göra för era vänner, er familj och samhället.  

 

Be grupperna att sätta upp sina lappar så att ni får en stor vägg med idéer!

 

Samla alla igen och läs upp idéerna och gruppera dem i

 • Idéer för mig – personliga idéer om hur du håller dig själv fri från utseendemyten
 • Idéer för andra – sätt som deltagarna kan sprida budskapet till andra och stoppa utseendemyten i deras samhälle.

 

Här är några idéer om gruppen har svårt att komma på saker:

Idéer för mig

 • Gör en aktivitet som du inte riktigt ville göra på grund av att du oroar dig för ditt utseende.
 • Köp inte tidningar eller se på tv-program som håller utseendemyten levande.
 • Öva på spegel spegel utmaningen
 • Öva på att ta emot komplimanger.

I korthet

Arbeta tillsammans för att planera sätt att sprida budskapet på och använda det gruppen har lärt sig på riktigt, ute i verkligheten, för att göra skillnad både för sig själva och för andra. Lova att göra båda idéerna.

Material

Post-it lappar eller små papperslappar. Sprid ordet löfteskort från bilaga 4.2

 

Idéer för andra

 • Gör ert hem/er skola/er lekplats en zon fri från kroppsprat.
 • Berätta för en vän om utseendemyten och varför du inte tror på den.
 • Skriv ett brev till en yngre flicka som du känner om varför hon inte borde följa utseendemyten.
 • Sätt upp positiva meddelanden om kroppsligt självförtroende på en plats där dina vänner och din familj kan se dem, exempelvis på en spegel hemma/i skolan, eller varför inte på toalettdörrar eller i en väns bok.
 • Öva på att ge komplimanger som inte har något att göra med personers utseende.

 

Be deltagarna att titta på alla idéer på väggen och välja ut två – en av idéerna för mig och en av idéerna för andra. Be dem sedan skriva ner de två på ett ”sprid ordet”-löfteskort.

 

Lovar ni att försöka att göra ert bösta för att hålla era löften och genomföra dem innan nästa möte?

Uppmuntra alla att skrika ut ett högt ”JA!” innan ni slutar mötet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *