Möte fem

Under det här mötet ska ni arbeta er igenom fyra enkla steg för att planera ett Göra skillnad-projekt som sprider det ni har lärt er under Free Being Me. Visa vägen för andra och gör skillnad för dina vänner och samhället!

 

Mötesschema

 

Aktivitet Tid Material Förmågor
Deltagandelöftet

 

2 min Inget material behövs Säga sin åsikt

 

Planera ditt göra skillnad-projekt

-se förändringen

-planera förändringen

vårt budskap

t-shirt budskap

göra skillnad plan

 

 

20 min

 

5 min

10 min

30 min

Anteckningspapper, stora papper och pennor, planeringsmall bilaga 5.1 Planera

Samarbete,

Kreativitet, Opinionsbildning, Ledarskap

 

2 min

Deltagandelöftet

 

Arbeta under det här mötet igenom fyra enkla steg för att planera ett spännande Göra Skillnad-projekt som delar med sig av det du har lärt dig under tiden med Free Being Me. Visa vägen för andra och gör skillnad för dina vänner och ditt samhälle!

 

 

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det gör en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.   

 

Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i femte mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under femte mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

60 min

Planera ditt Göra Skillnad-projekt

Mål

Deltagarna visar vägen för andra genom att använda det som de har lärt sig under tiden med Free Being Me för att utmana utseendemyten och dela det med andra för att starta en revolution för kroppsligt självförtroende.

Vikigt att notera:

Målet med Free Being Me är att sprida budskapet om kroppsligt självförtroende så långt som vi kan, bortom de som har haft möjlighet att få uppleva hela programmet. Så, för att deltagarna ska få sitt Free Being Me-märke ska varje deltagare:

 • Nå ut till två andra personer i åldern 7-14 år
 • Tillbringa minst en timme med personerna som de har nått ut till med sitt projekt.

Att göra:

Det här är det mest spännande mötet hittills, eftersom vi planerar hur vi kan göra skillnad och sprida budskapet som vi har lärt oss av Free Being Me vitt och brett!

Se förändringen

Planera förändringen

Gör förändringen

Dela förändringen

I korthet

Planera tillsammans hur er grupp ska göra skillnad för att sprida budskapet med Free Being

Me på ett roligt och spännande sätt.

Material

Anteckningspapper, stora papper och pennor, planeringsmall bilaga 5.1

Förklara de fyra stegen för att förändring ska ske:

Se förändringen: Vi förstår skillnaden vi försöker att göra och vad det kan betyda för personerna vi når ut till. 

Planera förändringen: Vi kommer på exakt vilket budskap vi vill sprida och hur vårt projekt ska se ut. Vi behöver spendera minst en timme med de barn och ungdomar som vi når ut till 

Gör förändringen: Vi genomför vårt projekt! 

Dela förändringen: Vi slutar inte där – vi tänker på vad vi kan göra för att fortsätta att göra skillnad, och delar det vi har gjort med andra scouter över hela världen. 

Det här mötet handlar helt om de två första stegen; att se förändringen och att planera förändringen. Vi genomför sedan vårt projekt för att göra förändringen och ägnar lite tid efteråt till att fundera över hur vi kan dela förändringen.   

60 min

Planera ditt Göra skillnad-projekt

(fortsättning)

 Se förändringen – 20 min

Det här är vår chans att tänka stort. Hur skulle det vara om varje person i vårt land, eller till och med i hela världen hade bättre kroppsligt självförtroende för att de förstod, precis som du gör nu, att utseendemyten är omöjlig och att det finns så många nackdelar om du försöker att se ut som den? 

 •  Be små grupper diskutera de här frågorna tillsammans:

Frågor

? Vad skulle det betyda för varje individ att ha mer kroppsligt självförtroende?

? Vad skulle det betyda för vårt eget samhälle eller samhället i stort om alla hade mer kroppsligt självförtroende?

 • Grupperna ägnar tio minuter åt att skapa en stor teckning eller tankekarta som representerar deras idéer. Ge sedan varje grupp tio minuter för att förklara deras idéer för hela gruppen. Se till att varje deltagare har möjlighet att säga en idé.

 

Bra gjort, det är fantastiska idéer. Om vi jobbar tillsammans, ihop med alla andra scouter runt om i världen som är med i Free Being Me kan vi verkligen göra stor skillnad!

 

Här är några idéer som kan fungera som hjälp.

Individer:

Känner sig gladare, mer självsäker, mer villig att göra aktiviterer som använder deras kroppar, så som simning, kommer att trivas mer med sig själva, inte oroa sig över vad andra människor tycker, stolta över sig själva.

 

Samhällen och världen:

Mer jämställdhet, människor bemöts med respekt, mindre mobbning, personer uppkattas för vem de är och inte för hur de ser ut, fler personer uppnår bra saker i samhället eftersom de inte hålls tillbaka av oro och deras utseenden.

 

60 min

Planera ditt Göra skillnad-projekt

(fortsättning)

Planera förändringen:

Nu när har vi en översikt på vad vi vill uppnå, kan dvi fundera på hur vi ska få det att hända.

 

Vårt budskap – 5 min

Först och främst, låt oss arbeta tillsammans för att komma på huvudpunkterna vi upptäckt med Free Being Me som vi vill dela med andra människor för att förbättra deras kroppsliga självförtroende.

 

Be gruppen att tänka tillbaka på varje Free Being Me möte.

 

Tips:

De olika mötesshemana början av varje möte borde hjälpa dig att minnas också, likväl som aktivitetsmålen bör göra.

 

Frågor

Vad gjorde vi?

Vad upptäckte vi eller lärde oss mer om?

 

Skriv ner deras svar på ett stort papper – använd en färg på pennan för vad de gjorde och en annan färg för vad de har lärt sig.

 

Gruppen borde börja med att identifiera ett par enkla budskap som de har lärt sig:

 

 • Det finns en utseendemyt i ditt samhälle (och andra samhällen i världen har det också, även om de dock kan ha andra kännetecken).
 • Utseendemytens definition är så lång och specifik, att den är omöjlig att uppnå (även modeller är retuscherade).
 • Det finns massor av kostnader för att följa utseendemyten för oss och för vårt samhälle.
 • Det finns ett alternativ till utseendemyten! Vi kan alla förändra utseendemyten var vi än åker och är självsäkra gällande vår kropp, och det finns många olika sätt som vi kan utmana både media och våra vänner och vår familj på.

 

Gör dessa budskap tydliga för gruppen genom något av alla förslag som ges.

 

T-shirt budskap – 10 min

Ett bra sätt att inleda en konversation är att dela ditt budskap på en T-shirt som alla kan se! Om du skulle vilja få någon att prata om budskapet som vi precis har diskuterat, vad skulle det stå på din T-shirt? 

 

Be deltagarna att arbeta i par och ägna fem minuter åt att skapa deras egna T-shirtbudskap. De kan behöva en ledares stöd i att utveckla deras budskap. Be sedan varje deltagare att skrika ut deras slogans till resten av gruppen i snabb följd.

 

 

Bra gjort, det var bra budskap allihop!

 

Sätt upp T-shirtbudskapen på en vägg där alla får se dem. De kan användas som hjälp för att skapa gruppens Göra Skillnad-plan, och kan bli användbara under själva Göra Skillnad-aktiviteten, kanske genom att användas som en del i en inbjudan eller som en poster

 

 

60 min

Planera ditt Göra Skillnad-projekt

(fortsättning)

 

GÖR SKILLNAD

Genomförandeplan – 30 min

Nu har ni er vision av en värld fri från oro över utseendet, ni kan budskapet ni vill sprida och ni har funderat på hur vi kan få igång konversationen. Det är dags att bestömma vad ni ska göra för att sprida det budskapet. Låt oss fundera över hur vårt Göra Skillnad-projekt ska se ut och vem vill nå i vårt samhälle. Det här är den riktigt roliga delen när ni låter fantasin sväva fritt!

 

Uppmuntra deltagarna att visa vägen och göra deras Göra Skillnad-projekt till sitt eget.

 

Kom ihåg:

 • Ni behöver engagera personerna ni når med ert Göra Skillnad-projekt under minst en timmas tid.
 • De som ni når ska vara barn och ungdomar i liknande ålder med deltagarna.
 • Ni ska nå två personer per deltagare.
 • Ni ska sprida budskapen ni lärt er genom Free Being Me.

Ni kan alla ordna ett arrangemang tillsammans, planera olika arrangemang i grupp eller individuellt.

 

 

Börja planera:

 • Om mindre grupper vill arbeta med deras eget Göra Skillnad-projekt är det här som de kan börja planera. Om du planerar ett Göra Skillnad-projekt för helgrupp kan mindre grupper komma på olika idéer och sedan rösta för att bestämma det slutgiltiga projektet.

 

 • Använd eller anpassa planeringsmallen på bilaga 5.1 för att hjälpa deltagarna att tänka igenom vad de vill uppnå och hur de ska få det att ske.

 

Tips:

 • Fundera över hur ämnet kring lågt kroppsligt självförtroende är sannolikt att påverka de som ni når med ert Göra Skillnad-projekt. Exempelvis kan det vara en trend bland unga att retuschera sina egna foton innan de lägger upp dem på sociala medier, eller så finns det en oro hos din grupp att bilderna som de ser i media inte förespråkar olikheter. Uppmuntra deltagarna att ta hänsyn till dessa orosmoment i sitt projekt, för att engagera de som de når ut till och göra skillnad!

 

 

 • Försök att ha planeringslistan färdigställd i slutet av mötet, och en lista med de praktiska detaljerna som behöver ordnas.
 • Ta er tid att gå igenom planerna för varje grupp om du har små grupper som arbetar enskilt, och se till att de har det stöd de behöver. Be dem att dela med sig av sina planer med de andra grupperna innan ni avslutar mötet.
 • Om hela er grupp arbetar tillsammans, uppmuntra så många deltagare som möjligt att öva sitt ledarskap genom att ta ansvar för olika delar av projektet.

Bra gjort allihop, vi är så förväntansfulla inför det här Göra Skillnad-projektet och vi kan inte bärga oss med att börja vår alldeles egna revolution för kroppsligt självförtroende!

 

Nästa steg…

Vad vi gör nu!

 

Gör förändringen

Det är dags att sätta er plan i verket!

Diskutera det:

Du kan vilja diskutera med gruppen i förväg:

Frågor

 • Hur ska ni veta att ert Göra Skillnad-projekt var en framgång?
 • Vad är ni mest ivriga över?
 • Har ni några orosmoment? (Arbeta tillsammans för att lösa dessa innan ni börjar)

 

Dokumentera det:

Ta foton på eller filma er fest. Be personer ni har nått ut till om feedback kring deras upplevelse. Räkna antalet personer som deltog.

 

Berätta allt om ert Göra Skillnad-projekt på www.freebeing-me.com! Låt oss veta vad ni gjorde och hur många människor ni nådde ut till!

 

Dela förändringen

Bra jobbat! Göra Skillnad-projektet(projekten) har genomförts, och ni har nått ut till barn och ungdomar i ert samhälle med ert Free Being Me budskap. Vi är säkra på att er grupp inte kommer att vilja sluta där…

 

Reflektera

Ta lite tid för att utvärdera Free Being Me – aktiviteterna och ert Göra Skillnad-projekt. Här är ett sätt som ni kan göra detta på:

 

Resan på älven: Deltagarna beskriver sin resa från möte ett till möte fem som en resa på älven, där de startar nära källan och reser ut mot havet.

 

Måla upp älven och resan de tog i små grupper, om de vill kan de sätta ut rubriker.

 

Var rann älven snabbt och de gillade det och lärde sig mycket? Fanns det några träd som blockerade deras väg? Kom de till några förgreningar i älven där de var tvungna att göra ett val? Förändrades sättet de såg på världen omkring dem under resans gång?

 

Be deltagarna att dela med sig av sina resor och prata igenom det med hela gruppen, eller i små grupper.

Fira!

Belöna dina gruppmedlemmar med deras Free Being Me-märke! Du kan planera för en fest samtidigt för att gratulera er själva för allt ni har åstadkommit för ert eget, och för andras, kroppsliga självförtroende.

 

Nästa steg…

Vad vi gör sen!

Titta framåt — Mitt löfte

 

Hur kan ni fortsätta er kampanj, och knyta kontakter med scouter från runt om i världen?

 • Dela med er av vad ni har gjort: Dela planeringen, bilder och citat från ert Göra Skillnad-projekt med andra från hela världen på free-beingme.com. Inspirera andra, och bli inspirerad!

 

Vi har alla lärt oss mycket från Free Being Me – vi har kommit på att det finns en utseendemyt i vårt samhälle, och definierat hur den ser ut. Vi vet att det är en dålig idé att följa utseendemyten eftersom den är omöjlig att uppnå, och gör personers liv verkligt svåra. Vi har också lärt oss hur vi kan utmana utseendemyten på egen hand.

 

Så vad är ditt löfte? Vad kommer du att fortsätta att göra, eller kanske börja göra nu när vi har avslutat Free Being Me?

 

Be deltagarna att fylla i deras egna löfteskort, dekorera det och ta med det hem, för att påminna dem om vad de har lovat att göra. De kan fortsätta med löftet de gjorde i slutet av möte fyra – eller så vill de ta det ett steg ytterligare och prova någonting annat. Varför inte påminna dem om deras löften efter en månad och ta reda på hur det går för dem?

 

Bra gjort!

Tack för att ni har varit med i Free Being Me. Vi hoppas att din grupp har tyckt om det, lärt sig mycket och känner er stärkta att sprida budskapet vidare till alla de möter.

 

Glöm inte att dela med er av vad ni har gjort på  www.free-being-me.com, och bli en del av den världsomfattande revolutionen för kroppsligt självförtroende!

 

Hur gick det?

Besök  www.free-being-me.com för att fylla i online-undersökningen – er chans att ge feedback på er grupps upplevelse av Free Being Me. Era tankar och åsikter kommer att tas i beaktning inför framtida versioner av det här programmet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *