Möte ett

Möte ett

Om du reste runt i världen eller i tiden skulle inte alla människor du mötte ha samma idé av vad skönhet är. Så varför känner då så många människor idag att de borde försöka att leva upp till deras samhälles ”idealutseende”? Under det här mötet kommer du att förstå hur det här ”idealutseendet” ser ut i ditt samhälle, och sedan kommer du att avslöja det som den utseendemyt som det verkligen är! Du kommer att upptäcka varifrån myten kommer, och varför det kan orsaka verkliga problem för människor att följa myten.

Mötesschema

Aktivitet Tid Material Förmågor
Välkommen till Free Being Me

-deltagandelöftet

– komma överens om gruppens riktlinjer

15 min Papper att skriva riktlinjer på Samarbete,

Tala inför andra, Respektera andra

Skönhet världen över 10 min Bilaga 1.1 – Skönhet världen över-fakta. Sant eller falskt-skyltar Beslutsfattande,

Ta beslut på egen hand,

Kulturell förståelse

Partypressen – definiera utseendemyten 15 min Minst en mode-/kändistidning per grupp, pennor och papper Samarbete,

Kunna tänka snabbt

Varifrån kommer utseendemyten 5 min En klocka eller visselpipa – valfritt Tänka snabbt,

Tala inför andra

Retuschering Hitta skillnaderna 5 min Bilaga 1.2, eller om möjligt Dove evolution-video. Känsla för detaljer
Utsidan insidan: Nackdelar med utseendemyten 20 min Ett stort papper per grupp och pennor Samarbete, Gruppdiskussion
Personlig utmaning sammandrag – Media-detektiverna 5 min Bilaga 1.3 Undersöka, Självständighet

2 mins

Välkommen till Free Being Me

Samla alla tillsammans i en cirkel och introducera Free Being Me för din grupp.

Förklara att

 • Vi ska prova några aktiviteter för att hjälpa oss att känna oss mer självsäkra över hur vi ser ut. Att känna sig stolt och nöjd med ditt utseende kallas för kroppsligt självförtroende.
 • Du kommer att få tänka ut egna förslag på hur du kan hjälpa dig själv och andra flickor och pojkar att vara självsäker gällande sin kropp.
 • Flickor över hela världen är delaktiga i Free Being Me. Alla kommer att dela budskapet de lär sig med andra människor för att starta en scoutrevolution för kroppsligt självförtroende!Om alla flickscouter i världen är med så blir det 10 miljoner flickor som förändrar världen.
 • Genom att genomföra aktiviteter på varje möte och agera för att dela vårt budskap kommer du att tilldelas ett Free Being Me-märke.

2 min

Deltagandelöftet

Mål

Alla deltagare kommer överens muntligt att vara aktivt delaktiga i och ha roligt under den här delen av Free Being Me, vilket kommer att hjälpa dem att bidra mer öppet till aktiviteterna och således leda till att det gör en större påverkan på deras kroppsliga självförtroende.

 Att göra

Samla gruppen i en cirkel. Tacka alla för att de har kommit och be dem att skrika ut sin entusiasm och vilja att delta i första mötet med Free Being Me.

“Är du redo att ta del av och säga vad du tycker under första mötet av Free Being Me, och ha roligt under tiden? Om du är det så skrik

JA DET ÄR JAG”.

I korthet

Låt deltagarna, i helgrupp, dela deras entusiasm kring att ta del av Free Being Me

Material

Inget material behövs.

Tips:

 • Kom ihåg att stödmanuset (blå text med den här symbolen) finns som hjälp för att du ska kunna framföra huvudbudskapet för Free Being Me på ett effektivt sätt. Det är okej att formulera om dessa så länge som budskapet förblir detsamma.
 • Uppmuntra varje deltagare att ta del i löftet.
 • För att göra detta roligare kan du be alla att lägga till en rörelse när de skriker “JA DET ÄR JAG”. Be exempelvis alla att hoppa upp och ner eller hoppa in i cirkeln samtidigt, eller prova en ”Mexikansk våg”, där varje person höjer sina händer en i taget efter varandra. Det görs ett deltagandelöfte i början av varje Free Being Me-möte – det är bra att vara kreativ och göra det på olika sätt – varför inte be deltagarna om idéer?

10 min

Komma överens om gruppens riktlinjer

Skapa riktlinjer för gruppen innan ni börjar så att alla kan känna sig bekväma och lita på de som är med. Be gruppen, inklusive ledarna, att föreslå och komma överens om reglerna tillsammans. När alla är nöjda med riktlinjerna skriver ni upp dem och sätter upp dem i er möteslokal.

Några exempel

 • Vi ska göra vårt bästa för att ta en aktiv del och bidra.
 • Vi lyssnar på andra.
 • Vi lyssnar på ledarna.
 • Vi är snälla mot varandra hela tiden.
 • Vi respekterar varandras åsikter.
 • Vi ber en ledare om hjälp om det är något vi är bekymrade över.

Tips:

Det här är en bra möjlighet för deltagarna att öva sina ledarskapsfärdigheter genom att förhandla med varandra. Uppmuntra alla att ta del i konversationerna. Påminn gruppen om riktlinjerna i början av varje Free Being Me möte. Om ni redan har riktlinjer för gruppen som ni vill använda, ta tid att diskutera dem med gruppen för att se om det är något som behöver uppdateras eller läggas till. Om ni inte har riktlinjer för gruppen kan de även vara ett bra verktyg under andra scoutaktiviteter.

10 min

Skönhet världen över

Mål

Deltagarna förstår att det inte finns ett enda perfekt sätt att se ut på; att skönhetsideal alltid förändras över tid och runt om i världen. Om vi skulle bo i ett annat land, eller i ett annat århundrade, skulle vi kanske bli uppmanade att jaga helt andra utseenden.

Att göra

Förklara för gruppen att de ska leka en lek för att upptäcka hur idéer om skönhet är olika runt om i världen och har förändrats över tid.

Målet med leken är att lista ut vilka av världsfaktan om skönhet som är sanna och vilka som är falska. (I själva verket är alla påståenden sanna! Men berätta inte det för gruppen i förväg!)

 • Markera en sida av möteslokalen med ”sant” och den andra sidan med ”falskt”.
 • Läs upp dina favoritfakta (den fetstilta delen) på bilaga 1.
 • Deltagarna ska springa till den sida av lokalen som de anser är den rätta för varje påstående.
 • När alla har valt sida läser du upp informationen under faktan.
 • Påminn dem att inte följa efter vad andra personer gör – de ska bestämma sig på egen hand!

I korthet

Lek en energisk sant eller falskt lek för att testa din kunskap om hur skönhet har definierats av olika kulturer och samhällen runt om i världen och genom historien.

Material

Skönhet världen över-fakta från bilaga 1, skyltar som visar sant och falskt.

 

SANT                                  FALSKT

 

Fråga efteråt

? Blev du förvånad över att alla påståenden är sanna? Vad var mest förvånande?

Vi har precis fått veta att människor i samhällen över hela världen både förr i tiden och nu har haft många olika idéer om vad som är vackert – nu kommer vi att fokusera på vad vårt eget samhälle säger åt oss är vackert.

15 min

Partypressen:

Definiera utseendemyten

Mål

Deltgarna förstår att utseendemyten är deras samhälles idé av hur den ”perfekta” flickan* ska se ut. Detta är en myt (alltså ett falskt, påhittat koncept) eftersom det är omöjligt för någon att uppnå, och det är så klart inte sant att det bara finns ett sätt att vara vacker på. När deltagarna har förstått vad utseendemyten är kan de ha roligt med att utmana den på många olika sätt genom hela Free Being Me.

*Om du arbetar med pojkar och flickor behöver du även fokusera på samhällets idé av den ”perfekta” pojken. Följ aktivitetsinstruktionerna och gör en separat lista för pojkar (pojken med det ”perfekta utseendet”?).

Att göra

1) Vem är den perfekta Glamour gästen?

(maximalt 5 min)

Be deltagarna att dela in sig i mindre grupper. Förklara för varje grupp att de är festplanerare för en helt ny modetidning som heter Glamour. Deras chef har bett dem att organisera en glittrande lanseringsfest och att komma fram till en gästlista med gäster som ser perfekta ut. Hon vill att alla hennes gäster passar in i ert samhälles idé av flickan med det ”perfekta” utseendet.

Er chef vill att tidningen Glamours alla festgäster passar in i ert samhälles bild av utseende hos den så kallade ”perfekta utseende”-flickan. Kom på en så lång lista med utseendedrag som ni kan så att ni kan beskriva gästen med det ”perfekta utseendet” för er chef (exempelvis saker om hennes hår, kropp, längd och ansikte).

Utmana dem att komma på en så lång lista med utseendedrag som möjligt.

Ge varje grupp ett urval av tidningar att bläddra igenom som hjälp för att beskriva det ”perfekta utseendet”.

I korthet

Planera en gästlista för en glittrig tidnings lanseringsfest. Använd tidningar, och en brainstorming i grupp för att komma på en lång lista med utseendedrag som utgör utseendemyten.

Material

Minst en mode-/kändistidning per grupp, pennor och papper (1 per grupp).

2) Gör en lista med kännetecken för utseende hos gästerna som har det ”perfekta flick-utseendet”.   

7 min.

Under tiden dina smågrupper skapar sina listor sätter du upp ett stort papper på en plats där alla kan se det och skriver Flickan med det ”perfekta utseendet”? längst upp på sidan.

Samla hela gruppen och bjud in deltagarna att dela med sig av de utseendedrag de kom på för den ”perfekta” kvinnliga gästen. Skriv ner alla kännetecken under rubriken så detaljerat som möjligt när de delar med sig.

Flickan med det perfekta utseendet?

Smal

Lång – men inte för lång

Långa ben – vältränade

Fin hy utan blemmor

Platt vältränad mage

Kurvig kroppsform

Stora bröst

Små händer och fötter – men långa fingrar

Symmetriskt ansikte

Stora, mandelformade ögon

Raka, vita tänder

Liten näsa

Fylliga läppar

Höga käkben

Långt, glänsande hår, rakt längst upp men vågigt…

15 min

Partypressen: Definiera utseendemyten

(fortsättning)

Tips:

 • Se till att deltagarna visar vägen för andra – uppmuntra alla deltagare att bidra till att skapa den stora listan.
 • Den här aktiviteten blir roligare och effektivare för det kroppsliga självförtroendet om du gör listan på utseendedrag så lång som du kan. En verkligt lång lista visar precis hur begränsad och löjlig utseendemyten verkligen är! Det hjälper också dina deltagare att verkligen förstå att det är omöjligt för alla att se ut som utseendemyten. Gör det till en lek och en verklig utmaning.
 • Det är roligt att peka ut de motsägelsefulla dragen inom utseendemyten (till exempel kurvig kropp, platt mage, stora bröst eller långa ben och små fötter).
 • Uppmuntra dem att vara så specifika och beskrivande som möjligt. Till exempel: Om någon säger ”bra tänder” ber du om detaljer, så som raka vita tänder.
 • Ifrågasätt alla svar som antyder att ett särskilt drag är ”perfekt”, exempelvis är ”hy fri från blemmor” en bättre beskrivning än ”fläckfri hy”.
 • Om din deltagare kämpar med att komma på idéer kan du utmana dem att fokusera på vissa drag – så som ”Hur är det med hennes huvud/ben/armar, hur skulle de se ut?”

3) Definiera utseendemyten (3 min)

Läs upp varje detalj på varje utseendedrag på listan när ni gjort klart listan.

Så flickan med det ”perfekta utseendet” har…

(läs upp alla saker på listan)

I verkligheten är det dock så att det inte finns en sådan sak som flickan med ”det perfekta utseendet”. Istället kallar vi det här utseendet för utseendemyten

Kryssa över Flickan med det perfekta utseendet? och skriv dit Utseendemyten istället.

Flickan med det perfekta utseendet?           Utseendemyten

Be deltagarna att berätta för dig vad en myt är. Definitionen är: en idé som många människor tror på men som egentligen är falsk.

Utseendemyten är hur samhället säger åt oss att en flicka med det ”perfekta utseendet” ska se ut. Men det är en myt eftersom det är omöjligt för någon alls att se ut så i verkligheten. Ingen har alla de dragen naturligt.

Tips:

 • För att göra den här övningen verkligt rolig kan du läsa upp listan med utseendedrag teatraliskt för att understryka hur begränsad, omöjlig och löjlig utseendemyten verkligen är.
 • Gör en stor sak av att kryssa över ”Flickan med det perfekta utseendet”-rubriken och byta ut den till ”Utseendemyten” för att verkligen bevisa din poäng.
 • Kom ihåg att den här aktiviteten inte handlar om att kritisera någons utseende. Utseendemyten handlar om att erkänna att samhället ofta skickar ut ett begränsat och ett omöjligt-att-uppnå-budskap till flickor och pojkar om hur de ska se ut om de vill anses som vackra.
 • Om en deltagare säger att det är möjligt för någon att se ut som utseendemyten, till exempel en kändis eller supermodell, påminn dem om att till och med kändisar blir retuscherade eller gör kosmetiska operationer för att de inte matchar utseendemyten helt, och att ni kommer att prata mer om det senare under mötet.

5 min

Varifrån kommer utseendemyten?

Mål

Mål: Deltagarna förstår att utseendemyten är skapad och förstärkt av samhället. De inser också att skönhetsidel förändras med tiden och varierar mellan kulturer och är därför inte värda att eftersträva.

Att göra

Genomför en snabb brainstorming med hela gruppen. En ledare läser upp varje fråga nedan i tur och ordning och uppmuntrar deltagarna att ropa ut svar och förslag. När du hör ett vinnande svar (listat nedan) ringer du i en klocka, blåser i en visselpipa eller gör ett roligt ljud. När du känner att deltagarna har kommit på huvudpoängerna går ni snabbt vidare till nästa fråga för att hålla uppe energin.

Tips:

Det är viktigt genom hela Free Being Me att säkerställa att deltagarna inte pratar om saker som de uppfattat vara positiva aspekter av utseendemyten eftersom det minskar deras kroppsliga självförtroende och förstärker skönhetspressen som vi försöker att utmana.

I korthet

Snabb brainstorming för att avslöja ursprunget för utseendemyten.

Material

En klocka eller vissla – valfritt.

5 min

Varifrån kommer utseendemyten?

(fortsättning)

Frågor

 1. Föreställ er att Glamourpartyt var för 200 år sedan. Skulle gästen med det ”perfekta utseendet” ha sett ut på samma sätt? Varför eller varför inte?

Vinnande svar: Nej!

Exempelvis har olika utseenden ansetts vackra genom historien. Under renässanstiden i Europa ansågs större höfter och magar vara vackert. Under 1800-talet var korsetter populära hos kvinnor för att skapa verkligt smala midjor och stora rumpor. Du kan också referera till några av de fakta som finns i spelet om världens skönhetsfakta.

 1. Skulle gästen med ”det perfekt utseendet” ha sett ut på samma sätt om ditt Glamourparty var i ett annat land? Välj ett land som är väldigt olikt ert.

Vinnande svar: Nej!

Exempelvis sträcker en del kvinnor i Etiopien ut sina läppar med stora plattor då det anses vara väldigt vackert. I Nordamerika anses det attraktivt att ha solbränd hy, medan det i en del asiatiska länder anses vara mer attraktivt för kvinnor att ha ljusare hy. Återigen bevisar spelet om världens skönhetsfakta denna poäng.

 1. Var tror du att utseendemyten kommer ifrån?

Vinnande svar:

Media, modeindustrin, diet-/bantningsindustrin, sminkföretag…

 1. Var lär du dig om, hör om och ser du utseendemyten?

Vinnande svar:

Vänner, familj, media (tv-program, filmer, tidningar, internet, reklam), dietindustrin…

 1. Hur tror du att utseendemytens budskap får personer i din ålder att känna över deras utseende?

Vinnande svar:

Pressade att se ut på ett speciellt sätt, känner att deras kroppar inte duger, oroar sig och är olyckliga över sitt utseende.

 1. Vad säger media till oss kommer hända om vi kan få oss själva att se ut som utseendemyten?

Vinnande svar:

Vi kommer bli lyckliga, älskade, framgångsrika, kända…

 1. Tror du verkligen att alla dessa saker kommer att hända om du ser ut så? Ett annat sätt att tänka på detta är om kändisar som oftast kommer närmast utseendemyten har perfekta liv?

Vinnande svar: Nej!

Det är osannolikt att alla dessa saker händer, i första hand särskilt eftersom utseendemyten är omöjlig för någon alls att nå på en naturlig väg. Även modeller och kändisar som kommer närmst att se ut som utseendemyten har inte perfekta liv. Exempelvis upplever de problem i deras relationer och karriärer och upplever ofta problem med att kunna vara privata.

5 min

Retuschering hitta skillnaden

Mål

Deltagarna förstår att utseendemyten är omöjlig. Inte ens modeller eller kändisar kan matcha den fullt ut då deras bilder ofta är retuscherade i tidningar och reklam.

Att göra

Nu ska vi fundera på bilderna vi vänjer oss vid i tidningar och annan slags media som tidningen Glamour. Vi ska utforska datortekniken som krävs för att skapa dessa bilder och hur de kan hålla utseendemyten levande.

I små grupper, välj:

 1. Använd bilaga 1,2. Jämför före och efter retuschering av bilderna och hitta så många skillnader som ni kan.

Eller

 1. Titta på Dove Evolution videon och skriv ner alla sätt som du kan se modellens bild förändras från start till slut. Du kan visa Dove Evolution videon två gånger för att ge gruppen en andra chans att se vad de missade första gången.

Fråga efteråt

? Hur känner du när till och med modeller och kändisar är retuscherade eftersom de inte anses vara tillräckligt vackra?

? Är utseendemyten verkligen idealisk eller finns det andra sätt att vara vacker och speciell på?

Be deltagarna att diskutera med en vän och ge dem tid att berätta för varandra varför de anser att utseendemyten är omöjlig att uppnå Det här är en möjlighet för flickor att visa vägen för andra genom att visa varför de inte håller med utseendemyten.

I korthet

Använd antingen en video eller ett papper med foton. Deltagarna ser skillnaderna före och efter retuschering.

Material

Bilaga 1.2, Dove Evolution video www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U om den är tillgänglig.

Vi kommer att utforska några av de här idéerna i kommande Free Being Me aktiviteter.

20 min

Utsidan insidan:

Nackdelar med utseendemyten

Mål

Deltagarna funderar över nackdelarna med att försöka att motsvara utseendemyten; hur det kan få unga människor runt om i världen att känna sig nedstämda, hur det kan hindra dem från att uppfylla deras potential, och hur det kan påverka deras lokala och globala samhällen.

Att göra

1) Skapa din inre och yttre nackdelar

(10 minuter)

Dela in deltagarna i små grupper och ge dem ett stort papper att måla upp en enkel skiss av en person på – en skiss per grupp.

Vi har diskuterat utseendemyten och var den kommer ifrån – låt oss nu fundera på nackdelarna för människor som försöker att se ut som den. Med andra ord; vilka negativa effekter kan det ha på de människor som känner sig pressade och försöker att förändra sättet de ser ut på för att motsvara utseendemyten?

Inre nackdelar

Brainstorma om nackdelarna med att försöka att se ut som utseendemyten och skriv ner dem inuti skissen. Hur kan de känna sig? Vad kommer de kanske att gå miste om, inte göra eller inte gilla lika mycket? Exempelvis kan de ha låg självkänsla eller sakna självförtroendet att gå och simma. Utmana er att komma på så många nackdelar som möjligt.

Besök varje grupp och uppmana dem att fylla i deras personskiss. Exempel på individuella nackdelar finns i figuren nedan.

I korthet

Genom att använd konturerna av en person arbetar deltagarna tillsammans för att komma på alla de olika sätt att följa utseendemyten som kan leda till negativ påverkan.

Material

Papper, pennor.

Låg självkänsla, ingen självsäkerhet i vad de kan göra, problem med kroppsbilden, svårigheter att koncentrera sig i en klass, låga betyg i skolan, har inte roligt på kalas, vill inte utföra någon sport, avundsjuka mellan vänner, känna sig trött, inte uppnå allt som de är kapabla till, hålls tillbaka av sin oro för det egna utseendet, retas eller blir retad av andra personer som de känner inte passar in i hur de tycker att människor ska se ut, spenderar mycket pengar och tid på skönhetsprodukter, går på dieter som kan vara ohälsosamma för dem, känner sig ledsna över att de tycker att de inte ser lika bra ut som andra personer

15 min

Utsidan insidan: Nackdelar med utseendemyten

(fortsättning)

 

Yttre nackdelar

Nu vill vi att du tänker på vilka negativa effekter det finns för ditt lokala och globala samhälle för att försöka se ut som utseendemyten. Exempelvis hur den negativt påverkar hur människor behandlar varandra i skolan och unga människors självförtroende att visa vägen för andra för att göra deras värld till en bättre plats och säga sin åsikt om frågor som påverkar dem? Skriv alla dessa samhällsnackdelar för utseendemyten på utsidan av skissen av personen.

Exempel på samhällsnackdelar finns skrivet utanför skissen av personen nedan.

Olycklig skolmiljö, ökad press för alla att se bra ut, en kultur av mobbning, flickor som inte känner sig självsäkra att bli ledare, kostnader för sjukvården, miljökostnader förknippat med massor av produktförpackningar (exempelvis sminkförpackningar), en avsaknad av olikheter i vår kultur om alla försöker att se ut på samma sätt.

Tips:

 • Ge grupperna tid att komma på deras egna idéer, den här aktiviteten har den bästa effekten när scouterna själva kommer på nackdelarna.
 • Ge dem ett exempel genom att använda illustrationen på denna sida om någon grupp kör fast, och gratulera dem när de kommer på en egen nackdel.
 • Uppmuntra dem att arbeta tillsammans som ett team för att komma på så många nackdelar som möjligt; ju fler nackdelar de kommer på, ju mer effektiv är den här övningen för deras kroppsliga självförtroende och det förbättrar deras ledarskapsförmåga.
 • För att detta verkligen ska vara lett av scouterna, se till att varje deltagare har skrivit ner åtmistonde en nackdel. Att be varje deltagare att säga vad de tycker gör dem engagerade och ger dem möjligheten att tala om för andra att utseendemyten inte är en bra sak att eftersträva.

15 min

Utsidan insidan: Nackdelar med utseendemyten (fortsättning)

2) Ge upp utseendemyten! (10 minuter)

 • Be deltagarna att dela ett par av deras nackdelar med utseendemyten med hela gruppen.
 • Be nu deltagarna att ropa ut deras svar till dessa frågor:

Frågor

? Så vem tjänar på utseendemyten?

Förslag på svar: dietindustrin, media, modeindustrin.

? När du tittar på alla de negativa sidor vi har kommit på med vår insidan/utsidan-bild som ett exempel, tjänar du personligen på utseendemyten?

Nej!

Jag slutar!

 • Jag slutar! Be deltagarna att låtsas att de ska sluta sitt jobb på tidiningen Glamour för att öppet visa att de inte håller med utseendemyten…

Så du har beslutat dig för att lämna tidningen Glamour eftersom den uppmuntrar personer att följa utseendemyten och du anser inte att det är bra. Du kommer att starta din egen tidning som hjälper alla att bli fria att vara sig själva under vårt nästa möte.

Vad skulle du vilja säga till din chef på väg ut då du lämnar Glamour? Det är dags att tala om för henne varför du inte anser att det är klokt att följa utseendemyten. Ta några minuter på egen hand att komma på vad du skulle säga till henne. Du kanske vill tänka på de negativa sidor som vi precis kom på under vår insidan/utsidan-aktivitet.

Ge deltagarna ett par minuter på egen hand för att komma på vad de skulle säga. Be deltagarna att turas om att spela upp deras ”Jag slutar för att jag inte håller med om utseendemyten”-uttalande i deras lilla grupp. Låt grupperna dela några av deras idéer med alla om ni har tid.

Tips:

 • Uppmuntra deltagara att ha roligt med detta – de kan låtsas att de stormar ut ur kontoret på Glamour.
 • Kontrollera att varje deltagare har möjligheten att göra deras uttalande framför sina vänner och se till att uttalandet innehåller ett uttalande som utmanar utseendemyten för att visa att de inte håller med utseendemyten.

Du gjorde ett bra jobb med att tala om för din chef varför det är viktigt att inte följa utseendemyten. Vi vill att alla känner sig fria att vara sig själva. När vi känner oss fria att vara oss själva kan vi göra saker vi älskar och ta hand om oss själva och andra människor, och tycka om våra kroppar för vad de kan göra.

5 min

Personlig utmaning genomgång –

Mediadetektiver

Mål

Deltagarna övar på att utmana utseendemyten med hjälp av ett verkligt exempel.

Att göra

Förklara den personliga utmaningen:

Innan ni kommer tillbaka för nästa Free Being Me-möte vill vi att ni är mediadetektiver som hittar och visar upp ett exempel från utseendemyten som ni stöter på i samhällets medier. Sätt fast det på stencilen och skriv ner varför du inte håller med om det, och ta med ditt exempel till nästa möte!

Visa dina deltagare baksidan på det utdelade papperet och be dem att skriva ner svaren på frågorna så att de kan dela med sig av dem nästa möte.

Frågorna är

? “Utseendemyten är falsk eftersom…”

? “Det är inte värt att försöka att se ut som utseendemyten eftersom…”

Tips:

 • Deltagarna kanske inte är vana att ta med sig personliga utmaningar att göra mellan möten – förklara att de kommer att ha några olika utmaningar att göra under Free Being Me, men att de alla är roliga och intressanta och verkligen kommer att hjälpa dem att stå upp för kroppsligt självförtroende hos dem själva och andra människor.

I korthet

Hemma, innan deras nästa Free Being Me-möte, hittar deltagarna exempel på utseendemyten i deras omgivning, och övar på att tala om varför den är omöjlig och en dålig idé att försöka följa.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *