Huomioi tämä toteuttaessasi ohjelmaa!

Tarvittava aika

Ohjelma koostuu viidestä kokouksesta, joiden kestoksi on ajateltu kerrallaan 60-75 minuuttia. Tämän lisäksi tulisi käyttää jonkin verran aikaa Take Action –projektiin. Free Being Me –ohjelmalla tulee olemaan suurin vaikutus ryhmääsi kun teette aktiviteetit järjestyksessä. Älä myöskään unohda varata aikaa valmistautumiseen, jotta ehdit käymään aktiviteetit läpi muiden johtajien kanssa ennen kokousta.

 

Vanhempien informointi ja osallistaminen

Jotta vanhemmat voisivat myös osallistua Free Being Me –matkalle lastensa kanssa, on hyvä idea kertoa ohjelmasta myös vanhemmille: mitä tulette tekemään ja miksi. Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan suorittamaan henkilökohtaisia haasteita kokousten välissä ja jopa auttaa kokouksissa. Keskustelut kotona voivat myös edesauttaa Free Being Me –ohjelman onnistumisesta.

 

Varusteet ja tilat

Free Being Me on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa erilaisissa tilanteissa, mukaan lukien säännölliset viikoittaiset kokoukset ja leirit useissa eri maissa. Suurimpaan osaan aktiviteeteista tarvitaan hyvin yksinkertaisia tarvikkeita – kyniä, paperia, jne. – tai ei tarvikkeita ollenkaan. Ohjelmaan on sisällytetty joitakin vapaavalintaisia aktiviteetteja joihin tarvitaan tietokone tai internetyhteys. Nämä ovat kätevä lisä, mutta ne eivät ole tarpeellisia aktiviteettien tekemiseksi.

 

Ryhmien kokoonpano

Omaan minä- ja kehonkuvaan liittyvät haasteet ovat tutumpia tyttöjen keskuudessa, mutta myös monet pojat kokevat vaikeuksia hyväksyä itsensä ja ulkonäkönsä. Monet aktiviteeteista voidaan suorittaa sekaryhmissä, mutta joidenkin aktiviteettien kohdalla voi olla helpompaa jakaa vartio tyttöihin ja poikiin. Keskusteleminen ulkonäöstä voi olla osallistujille mukavampaa saman sukupuolen edustajien kanssa.

 

Johtaja ja minäkuva

Luottamus omaan kehoomme muuttuu iän myötä ja tiedämme, ettei mahdollinen heikko itsetunto  häviä vanhetessamme.

Sinulla ei tarvitse olla vahvaa luottamusta omaa kehoasi kohtaan toteuttaaksesi ja nauttiaksesi Free Being Me -ohjelmasta. On kuitenkin tärkeää, että vältät kertomasta mahdollisista omista negatiivisista tuntemuksistasi ulkonäköäsi kohtaan nyt tai menneisyydessä. Ohjelman tarkoituksena on, että osallistujat oppivat tunnistamaan imagomyytin ja vahvistavat itseluottamustaan kyetäkseen vastustamaan imagomyyttiä.

Kannustamme sinua osallistumaan myös itse aktiviteettien tekemiseen, sillä se on todennäköisesti hyvin palkitsevaa ja hauskaa myös sinulle itsellesi. Saamassamme palautteessa useat ohjelmaa toteuttaneet johtajat ovat kertoneet nauttineensa sen tekemisestä sekä ohjelman olleen varsinainen piritysruiske myös omalle itsetunnolle.

 

Varmista kaikkien ryhmän jäsenten osallistuminen

Toivomme, että Free Being Me sanoma tavoittaa mahdollisimman monta lasta ja nuorta maailmanlaajuisesti. Pohdi aluksi, onko osallistujilla erilaisia tarpeita. Erityisesti, jos sinä tai muut ohjelman toteuttamiseen osallistuvat aikuiset eivät ole tottuneet toimimaan ikäryhmän kanssa ja ette ehkä tunne eri ikäisten lasten ja nuorten kykyä suhtautua asioihin eri kehitysvaiheissa kannattaa käyttää hieman aikaa näiden asioiden pohtimiseen. Olemme koonneet muutamia keskeisiä 7-10 -vuotiaille sekä 11-14 -vuotiaille tyypillisiä ominaisuuksia, jotka sinun kannattaa huomioida ennen Free Being Me ohjelma-aktiviteettien tekemistä ryhmäsi kanssa.

 

7-10 -vuotiaat…

  • 7-10 -vuotiaiden tietoisuus omaan kehonkuvaan / minäkuvaan, itsetuntoon ja mediaan liittyvistä asioista on vasta kehittymässä.
  • Toiset lapset ovat tietoisempia kuin toiset ja ryhmässä on yleensä hyvin erilaisen lähtötason omaavia osallistujia.
  • Ikäryhmässä ollaan lisääntyvässä määrin tietoisia siitä, miten toiset näkevät minut ja ajattelevat ulkonäöstäni. Moni pohtii jo sitä, miten omalla ulkonäöllä on vaikutusta siihen, miten onnistuna hankkimaan kavereita ja sopeudun joukkkoon.
  • Ovat tulossa tietoisiksi oman kehon muuttumisesta kasvun myötä. Useat ovat jo huolissaan siitä, onko oma vartalo ”normaali” – tämä vaihe on juuri oikea rohkaista lasta hyväksymään itsensä juuri sellaisena kun on.

tiesitköettä
Tiesitkö, että…Tutkimusten mukaan seitsemään ikävuoteen mennessä lähes jokaisella on käsitys siitä, että heidän ympärillään olevat ihmiset tavoittelevat tiettyä ulkonäköä ja että yhteisö kannustaa tätä ulkonäkökäsitystä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa yksi neljästä seitsemän vuotiaasta on kokeillut laihduttamista. Videopelaamista käsittelevien lehtien lukeminen herättää yhdeksän vuotiaissa pojissa halun kasvattaa lihaksia.

On todennäköistä, etteivät ulkoa tulevat sosiaaliset paineet ole vielä vaikuttaneet lapsen elämään ja tämän minäkuvaan. Free Being Me -ohjelma on laadittu siten, että se käsittelee kehonkuvaan liittyviä asioita juuri ikäryhmälle sopivalla tavalla. Tavoitteet ovat samat kuin 11-14 vuotiaille, mutta päähuomio on vahvan perustan muodostamisessa oman kehonkuvan ja minäkäsityksen kehittymiselle sekä myöhemmin tarvittavalle valmiudelle haastaa yhteiskunnan imagomyytti. Sudenpentujen ja seikkailijoiden aktiviteettipaketti toimii myös hyvänä pohjana siirryttäessä tarpojaksi antaa valmiudet vanhemmalle ikäkaudelle suunnattujen aktiviteettien tekemiseen.

Merkittävin ero eri ikäkausille suunnattujen aktiviteettien välillä on se, ettei sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjelmassa puhuta imagomyytistä. Tällä vältetään sudenpentuja ja seikkailijoita ajattelemasta ja laittamasta liikaa painoarvoa yhteiskunnan muodostamaan kauneuskäsitykseen. Sudenpentujen ja seikkailijoiden aktiviteeteissa pääpaino on:

  • ”Ei ole yhtä oikeata tapaa olla kaunis”
  • ”On vähintäänkin yhtä tärkeää mitä sisällämme on, kuin se miltä näytämme.”
  • ”Ihmiset eivät päätä pitävätkö he sinusta ulkonäön perusteella.”
  • ”On yhtä tärkeää arvostaa sitä, mitä kehomme voivat tehdä kuin se miltä näytämme.”

 

11-14 -vuotiaat…

  • 11-14 -vuotiaat ovat jo tietoisia imagomyytistä, vaikka osallistujien lähtökohdissa voi olla eroavaisuuksia varsinkin, jos ryhmään kuuluu eri ikäisiä nuoria. Jos ryhmässä on paljon eri ikäisiä, pohdi kannattaako osallistujat jakaa ikäryhmiin asioiden käsittelyn helpottamiseksi. Voit tällöin tehdä nuorimpien kanssa soveltuvin osin sudenpentujen ja seikkailijoiden aktiviteetteja ja vanhempien kanssa tarpojien aktiviteetteja.
  • Osallistujilla voi olla jo omakohtaisia kokemuksia imagomyytin aiheuttamista ulkonäköpaineista ja heillä voi olla vaikeuksia suhtautua positiviisesti kaikkiin omaan ulkonäköön liittyviin piirteisiin. Sitten kun osallistuja on tunnistanut ja tunnustanut imagomyytin, saattaa hän suhtautua tuomitsevasti niihin, jotka puhuvat imagomyytin puolesta ja kannattavat sitä. Muista painottaa, että Free Being Me -ohjelmassa halutaan haastaa imagomyytt ja osoittaa, että se on ansa, johon jokainen meistä kompastuu tavalla tai toisella. Kannusta ryhmääsi puhumaan positiivisemman, vaihtoehtoisen lähestymistavan puolesta.

11-14-vuotiaat

 

tiesitköettä
Turvallinen oppimisympäristö

Luottamus ja turvallisuus ovat Free Being Me -ohjelman onnistumisen edellytyksenä samalla tavalla kuin kaiken muunkin partio-ohjelman toteuttamisessa. Free Being Me -ohjelman sisällöt voivat olla sensitiivisiä joillekin osallistujille. On tärkeää, että osallistujat saavat ilmaista itseään ja mielipiteitään vapaasti aktiviteettien tekemisen aikana. Olemme koonneet sinulle joitakin vinkkejä turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi;

A. Sopikaa ryhmän säännöt
Sopikaa ryhmän säännöt ensimmäisessä kokouksessa. Tämä onnistuu parhaiten, kun laaditte säännöt yhdessä. Joitakin esimerkkejä säännöistä on sisällytetty aktiviteettipaketteihin.

B. Sopikaa ”aikalisä”-alueesta
Osallistuminen Free Being Me -ohjelmaan ja siihen liittyvien aktiviteettien tekeminen on vapaaehtoista. Sopikaa jokin alue kololla, johon osallistuja voi mennä ottamaan aikalisän eli astua hetkeksi syrjään. Muista tarkkailla aikalisä-aluetta. Jokainen aikalisä-alueelle siirtynyt osallistuja tarvitsee aikuisen tukea.

 

Jokaisella on mahdollisuus osallistua

On tärkeää, että jokainen voi osallistua kykynsä rajoissa Free Being Me -ohjelman aktiviteettien tekemiseen. Osallistujat voivat olla eri kehitysvaiheissa ja on sinun tehtäväsi huomioida yksilölliset tarpeet ryhmässä.

Monet aktiviteet vaativat keskittymistä, pieniä fyysisiä suoritteita sekä edellyttävät luku-, kirjoitus- ja piirustustaitoja. Tiedät parhaiten, minkälaisia tehtäviä ryhmällesi voi antaa. Rohkaise parhaan kykysi mukaan jokaista osallistujaa ilmaisemaan itseään ja sanomaan oman mielipiteensä. Auta tarvittaessa lukemisessa ja kirjoittamisessa, fasilitoi keskusteluja ja kannusta vanhempia osallistujia tukemaan nuorempia sekä pyri huomioimaan yksilölliset erityistarpeet. Sovella aktiviteetteja tarvittaessa ryhmällesi parhaiten sopivaksi säilyttäen kuitenkin aina harjoitteen ydinviestin.

 

Kulttuurit ja erilaiset taustat

Ryhmäsi saattaa koostua eri kulttuuri- uskonto- ja sosioekonomisen taustan omaavista lapsista ja nuorista. Erilaisilla taustoilla voi olla vaikutusta siihen, miten osallistuja kokee aktiviteetit ja suhteen omaan kehoonsa. Joillekin lapsille omasta kehosta puhuminen edes kavereiden kesken voi olla haastavaa.

Kun tiedostat mahdollisten taustatekijöiden vaikutukset ryhmässäsi, pystyt paremmin soveltamaan Free Being Me aktiviteetteja tilanteeseen sopivalla tavalla mahdollistaaksesi jokaisen lapsen ja nuoren osallistumisen. Jos olet epävarma aktiviteetin soveltuvuudesta, voit tarvittaessa keskustella vaikka osallistujan vanhempien kanssa ennen kokousta ja samalla varmistaa, että suunnitelmasi on toteutuskelpoinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *