Mikä on Free Being Me?

Free Being Me on ainutlaatuinen 7-14 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattu ohjelma! Hauskojen ja interaktiivisten aktiviteettien avulla Free Being Me näyttää nuorille, että myönteinen minäkuva / kehonkuva ja itseluottamus saadaan arvostamalla omaa kehoa, vastustamalla sosiaalisia paineita ja auttamalla muita kehittämään parempaa minäkuvaa itsestä!

Free Being Me –ohjelman osallistujat oppivat arvopohjaisia johtamistaitoja ja kokevat mahdolliseksi vaikuttaa paikallisiin ja maailmanlaajuisiin yhteisöihin.

 

Ohjelma on kehitetty yhteistyössä

Free Being Me ohjelmamateriaali on kehitetty yhteistyössä Partiotyttöjen Maailmanliitto WAGGGS:in ja Dove Self-Esteem Projectin asiantuntijoiden yhteistyönä, jotta ohjelmalla olisi mahdollisimman suuri vaikutus maailman nuorten minäkuvaan ja itsetuntoon,

Ohjelma hyödyntää erilaisia koulutusmetodeja ja se kuvastaa maailmanjärjestön arvoja toisten kunnioittamisesta itsestään huolehtimiseen.

Ohjelma perustuu tutkimukseen ja osaamiseen. Ohjelman kehittämisessä on tehty  tiivistä yhteistyötä maailman johtavien kehonkuva-asiantuntijoiden kanssa, jotta voisimme olla varmoja siitä, että Free Being Me -ohjelmalla olisi pysyvä vaikutus nuorten kehonkuvaan. Tähän sisältyy yhteistyö The Body Project Collaborative –projektin tutkijoiden ja psykologien kanssa, joihin kuuluvat mm. Tri Eric Stice, Professori Carolyn Becker ja johtava kehonkuvan tutkija Tri Philippa Diedrichs, joka edustaa Doven Self-Esteem -projektia. Free Being Me -ohjelma perustuu yli vuosikymmenen kestäneeseen tutkimustyöhön, sekä käytännön kokemuksiin tyttöjen kehonkuvan parantamisesta hauskalla ja interaktiivisella tavalla.

logo

 

Kaksi aktiviteetti-pakettia
Free Being Me -ohjelmamateriaali sisältää kaksi aktiviteettipakettia:

  • Sudenpentujen ja seikkailijoiden aktiviteetit
  • Tarpojien aktiviteetit

Ohjelmaa on toteutettu muualla maailmassa jo jonkin aikaa. Tutkitusti ohjelmalla voidaan jo nyt osoittaa saavutetun hyviä tuloksia:

  • 60%:illa kampanjaan osallistuneista lapsista ja nuorista on parempi henkilökohtainen kehonkuva ja itsetunto kuin ennen ohjelmaa
  • 78% osallistuneista tuntee olonsa itsevarmemmaksi ja kykenevämmäksi koulussa
  • 71% osallistuneista on keskimääräistä parempi suhde ikäisiinsä
  • 53% osallistuneista tuleeparemin toimeen perheensä kanssa

 

Osaamiseen perustuva

Free Being Me –ohjelman aikana osallistujat kehittävät taitoja, joilla he osaavat paremmin vastustaa yhteiskunnan aiheuttamia ulkonäköön kohdistuvia paineita sekä keksiä luovia
tapoja edistää myönteistä kehonkuvaa omassa yhteisöissään. Jokaisen aktiviteettipakettiin liittyvän koloillan alussa on tarkoitus kertoa sudenpennuille, seikkailijoille tai tarpojille, mitä taitoja pyritään kehittämään kokouksen aikana tehtävien aktiviteettien avulla.

Free being me activity

 

Aktiviteettimerkki

Free Being Me –aktiviteettimerkki edellyttää, että  jokaisen ryhmän jäsenen tulisi:

  • Tehdä ohjelmaan sisältyvät viisi kokonaisuutta, mukaan lukien ”henkilökohtaiset haasteet” -aktiviteetit kokouksien välillä.
  • Suunnitella ja toteuttaa ”Take Action –projekti”, jossa kerrotaan ohjelmasta myös kaverille.

suoritusmerkki
Kuva: Aktiviteettimerkki

Merkki kiinnitetään partiopaidan oikeaan hihaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *