Viides kokous – tarpojat

Tässä kokouksessa suunnitellaan innostava Tartu toimeen -projekti neljän helpon askeleen avulla. Projektin tarkoituksena on jakaa eteenpäin Free Being Me – Ihan vapaasti mä -ohjelmassa opittuja asioita. Tartu toimeen ja käynnistä muutos kaveripiirissäsi ja omassa yhteisössäsi!

Viides kokous ohjelma

Tähti Osallistumislupaus 2 min *

Tavoite

Jokainen osallistuja lupaa ääneen osallistua aktiivisesti viimeiseen Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen ja pitää hauskaa. Ääneen lausuttu lupaus rohkaisee osallistujia olemaan avoimempia, jolloin vaikutus heidän kehonkuvaansa on suurempi.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Rohkaise osallistujia näyttämään, että he ovat innostuneita kokoukseen osallistumisesta.

 

check Tarvitset

Et tarvitse välineitä

 

Ohjeet

Esittele Free Being Me -kokous. Kiitä osallistujia siitä, että he ovat tulleet kokoukseen. Pyydä kaikkia ilmaisemaan ääneen, että he haluavat osallistua viimeiseen Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen. Vedä seuraava huuto:

Sinä: ”Oletko valmis viimeiseen kokoukseen? Oletko valmis haastamaan ulkonäköihanteen? Oletko valmis muuttamaan maailmaa?”

Osallistujat: ”Kyllä olen!”

väliviiva

Tähti Tartu toimeen -projektin suunnittelu 60 min

 

Tavoite

Osallistujat ottavat johtoaseman ulkonäköihanteen vastaisessa kamppailussa käyttäen hyväkseen taitoja, joita ovat oppineet Free Being Me -ohjelman aikana.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Suunnitelkaa yhdessä, miten ryhmänne voi levittää Free Being Me -kampanjan sanomaa eteenpäin hauskasti ja innostavasti.

 

check Tarvitset

Suttupaperia, ison paperin, erivärisiä kyniä ja Tartu toimeen -suunnitelmapohjan, Liite 5.1

Liite 5.1 lomake

Ämyri Tärkeää!

Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kampanjan keskeisenä tavoitteena on levittää myönteisen kehonkuvan sanomaa eteenpäin niin monelle kuin mahdollista – myös niille, jotka eivät ole päässeet osallistumaan ohjelmaan.

Ansaitakseen Free Being Me -aktiviiteettimerkin osallistujien tulee

 • ottaa yhteyttä ainakin kahteen 7–14-vuotiaaseen lapseen tai nuoreen
 • kertoa heille ohjelman sanomasta vähintään tunnin ajan.

 

Ohjeet

Tämänpäiväinen kokous on kaikkein tärkein Free Being Me -kokouksemme, sillä suunnittelemme, miten tartumme toimeen ja kerromme Free Being Me -ohjelman sanomaa eteenpäin.

Kerro osallistujille neljästä askeleesta, joiden avulla saadaan aikaan muutos:

CheckNäe muutos: Ymmärrämme, millaisen muutoksen haluamme tehdä ja mitä muutos voi merkitä muille.

CheckSuunnittele muutos: Päätämme, mitä tarkalleen haluamme sanoa, ja suunnittelemme, miten kerromme viestiä eteenpäin. Meidän tulee viettää vähintään tunti niiden lasten ja nuorten kanssa, jotka haluamme tavoittaa.

CheckTee muutos: Tartumme toimeen ja toteutamme suunnitelmamme!

CheckJaa muutos: Emme lopeta tähän, vaan mietimme, miten saamme viestin jatkamaan kulkuaan. Kerromme myös muille maailman partiolaisille, mitä olemme tehneet.

Tässä kokouksessa keskitymme kahteen ensimmäiseen askeleeseen: muutoksen tunnistamiseen ja muutoksen suunnittelemiseen. Sen jälkeen tartumme toimeen ja toteutamme muutoksen. Jälkeenpäin pohdimme hiukan muutoksesta kertomista.

 

 

väliviiva

1) Näe muutos 20 min

Nyt meillä on mahdollisuus olla kunnianhimoisia! Mitä jos kaikki lapset ja nuoret Suomessa tai jopa ympäri maailmaa ymmärtäisivät, kuten te ymmärrätte nyt, että ulkonäköihanne on mahdoton ja sen tavoittelulla on monia haittoja?

Pyydä osallistujia keskustelemaan  pienissä ryhmissä seuraavista kysymyksistä:

kysymysmerkkiMitä kehollisen itseluottamuksen lisääntyminen merkitsisi jokaiselle ihmiselle?

kysymysmerkkiMitä se merkitsisi yhteisöllemme ja yhteiskunnalle ylipäänsä, jos kaikilla olisi parempi kehonkuva ja itsetunto?

kysymysmerkkiAnna ryhmille kymmenen minuuttia aikaa laatia suuri ajatuskartta tai piirustus, johon ajatukset kirjataan tai piirretään.

Tässä muutama ajatus malliksi:

Yksittäiset ihmiset

Ovat onnellisempia ja itsevarmempiaYksittäiset ihmiset
Ovat halukkaampia liikkumaan ja harrastamaan asioita, joissa käytetään kehoa (kuten uiminen) Eivät huolehdi muiden mielipiteistä
Ovat ylpeitä itsestään

 

Oma yhteisö ja koko maailma

YhteisötKaikkia kohdellaan tasavertaisesti
Toisia ihmisiä kunnioitetaan
Vähemmän kiusaamista
Ihmisiä arvostetaan ulkonäön sijasta sellaisena kuin ovat
Ihmiset saavat enemmän hienoja asioita aikaan, koska heidän aikansa ei kulu ulkonäöstä huolehtimiseen

 

Anna jokaiselle ryhmälle minuutti aikaa esitellä omat ajatuksensa muille. Varmista, että jokainen osallistuja saa sanoa jotain.

”Hyvää työtä, nämä ovat loistavia ajatuksia! Kun tartumme toimeen yhdessä muiden Free Being Me -kampanjaan osallistuvien partiolaisten kanssa, voimme todellakin muuttaa maailmaa.”

väliviiva

2) Suunnittele muutos

Nyt tiedämme, mikä tavoitteemme on. Seuraavaksi mietimme, kuinka siihen päästään.

Meidän sanomamme 5 min

Mietitään ensin yhdessä, mitä olemme oppineet Free Being Me -ohjelman aikana. Mitä haluaisimme kertoa muille, jotta hekin voisivat parantaa itseluottamustaan ja kehonkuvaansa?

Pyydä osallistujia muistelemaan jokaista Free Being Me -kokousta:

kysymysmerkkiMitä teimme kokouksessa?

kysymysmerkkiMitä huomasimme tai opimme kokouksessa?

Kirjoita vastaukset ylös isolle paperille. Kirjoita tehdyt asiat yhdellä värillä ja opitut asiat toisella värillä.

 

ÄmyriVinkki!

Voit käyttää muistelun apuna kokousmateriaaleista löytyviä taulukoita ja aktiviteeteille määriteltyjä tavoitteita.

Osallistujien tulisi nimetä muutama yksinkertainen asia, jotka he ovat oppineet:

 • Yhteiskunnassamme on ulkonäköihanne. Muissakin yhteiskunnissa ympäri maailmaa on niitä, mutta niissä saatetaan ihannoida eri ominaisuuksia.
 • Ulkonäköihanteen määritelmä on niin pitkä ja yksityiskohtainen, että sitä on mahdotonta saavuttaa (jopa mallien kuvia on muokattu).
 • Ulkonäköihanteen tavoittelulla on hintansa niin meille kuin yhteiskunnallekin.
 • Ulkonäköihanteelle on vaihtoehto! Voimme kaikki haastaa ulkonäkoihanteen ja luottaa itseemme minne vain menemmekin.
 • On monia tapoja haastaa ihannetta sekä mediassa että ystäviemme ja perheemme parissa.

Varmista, että osallistujat ymmärtävät ne.

väliviiva

T-paitateksti 10 min

T-paitaan painettu teksti on helppo tapa herättää huomiota ja aloittaa keskustelu. Mitä kirjoittaisit t-paitaan, jotta saisit kiinnitettyä ihmisten huomion ja saisit heidät puhumaan Free Being Me -ohjelmassa käsitellyistä aiheista?

Jaa osallistujat pareiksi. Anna heille viisi minuuttia aikaa suunnitella teksti, jonka he painaisivat t-paitaan. Auta tarvittaessa ja varmista, että viestit ovat teemaan sopivia. Pyydä seuraavaksi pareja huutamaan tekstit vuoron perään ääneen.

Hyvin keksitty, hienoja tekstejä!

Laita t-paitatekstit seinälle kaikkien nähtäville. Ne voivat auttaa tapahtuman suunnittelussa tai toimia esimerkiksi tapahtuman mainoksen tai kutsun pohjana. Voit myös jakaa kuvan teksteistä Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kampanjan Facebook-ryhmässä osoitteessa www.facebook.com/freebeingmesuomi.

T-paitateksti

väliviiva

Tapahtuman suunnittelu 30 min

Olemme nyt miettineet, millaista olisi, jos kenenkään ei tarvitsisi murehtia ulkonäöstä. Tiedätte myös, mitä haluatte sanoa ihmisille ja miten saisitte keskustelun aloitettua . Keksimänne t-paitatekstit auttavat saamaan ihmiset puhumaan. Nyt on aika päättää, millainen Tartu toimeen -projektimme tulee olemaan ja kenet haluamme sillä tavoittaa.

Tämä on hauska vaihe, sillä nyt voitte antaa mielikuvituksen laukata!

Rohkaise osallistujia tarttumaan toimeen ja tekemään projektista omannäköinen.

Muistettavaa:

 • Viettäkää vähintään tunti niiden ihmisten kanssa, jotka haluatte tavoittaa.
 • Projektin kohdeyleisön tulee koostua osallistujien ikäisistä lapsista ja nuorista.
 • Jokaisen osallistujan tulee ottaa yhteyttä vähintään kahteen henkilöön.
 • Projektin tarkoituksena on kertoa Free Being Me -ohjelman sanomaa eteenpäin.

Voitte järjestää yhden tai useamman tapahtuman joko yhdessä, pienissä ryhmissä tai yksin.

Aloittakaa suunnittelu

 • Jos osallistujat haluavat toteuttaa Tartu toimeen -projektit pienissä ryhmissä, ryhmät voivat aloittaa suunnittelun nyt. Jos taas toteutatte yhden Tartu toimeen -projektin yhdessä, osallistujat voivat ideoida sitä pienissä ryhmissä. Äänestäkää lopuksi, mikä ideoista toteutetaan.
 • Voit käyttää suunnittelun apuna Tartu toimeen -suunnitelmapohjaa (liite 5.1).

ÄmyriVinkki!

 • Ajattele, miten huono itsetunto ja kehonkuva todennäköisesti vaikuttavat niihin, joita pyritte tavoittamaan projektillanne. Nuoret saattavat esimerkiksi muokata kuviaan ennen kuin jakavat ne sosiaalisessa mediassa tai ehkä ryhmäänne huolettaa, etteivät kuvat mediassa heijasta yhteiskunnan ja ihmisten todellista erilaisuutta. Rohkaise osallistujia tuomaan näitä asioita esiin projektillaan, jotta he voivat vaikuttaa ympäristöönsä.
 • Koettakaa saada suunnitelmapohja täytettyä kokouksen loppuun mennessä. Listatkaa kokouksen aikana myös käytännön asiat, jotka täytyy selvittää.
 • Jos toteutatte Tartu toimeen -projektit pienissä ryhmissä, käy läpi kaikkien ryhmien suunnitelmat. Varmista, että ryhmät saavat tarvittaessa apua. Käykää lopuksi jokaisen ryhmän suunnitelmat läpi yhdessä.
 • Jos toteutatte yhden Tartu toimeen -projektin yhdessä, varmista, että vastuuta jaetaan jokaiselle osallistujalle. Näin kaikki pääsevät harjoittelemaan johtamistaitoja.

Hyvää työtä, nyt vain toteuttamaan projekteja!

Take action

väliviiva

Tähti Mitä seuraavaksi?

Muutoksen aika

Nyt on aika toteuttaa suunnitelmanne!

Keskustelkaa

Etukäteen voi olla hyvä keskustella ryhmän kanssa näistä asioista:

 • Mistä tiedätte, että Tartu toimeen -projekti on onnistunut?
 • Mistä olette eniten innoissanne?
 • Huolettaako teitä jokin asia? (Ratkaiskaa nämä pulmat yhdessä ennen kuin aloitatte!)

Tallentakaa

Ottakaa tapahtumanne aikana valokuvia tai videoita. Pyytäkää ihmisiltä palautetta. Laskekaa osallistujien määrä.

linkkivinkkiKertokaa projektistanne muulle Suomelle (www.facebook.com/freebeingmesuomi) tai maailmalle (www.freebeingme.com)! Mitä teitte? Kuinka paljon ihmisiä tavoititte?

 

Muuttakaa maailmaa

Hyvää työtä! Olette saaneet Tartu toimeen -projektin päätökseen ja tavoittaneet yhteisönne lapset ja nuoret Free Being Me:n sanomalla! Mutta ette varmaankaan halua lopettaa vielä…

Katsokaa taaksepäin

Varaa aikaa aktiviteettien ja projektien arviointiin yhdessä. Sen voi toteuttaa esimerkiksi näin:

Jokimatka: Osallistujat kuvailevat kokemuksensa Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä –projektista jokimatkana. Matka alkaa ensimmäisestä kokouksesta eli joen lähteeltä ja jatkuu kohti merta ja Tartu toimeen -projektia.

Piirtäkää joki ja yhdessä kuljettu matka pienissä ryhmissä. Voitte tehdä paperille myös lyhyitä muistiinpanoja, jos haluatte.

Missä kohdissa joki virtasi nopeasti ja osallistujat nauttivat ja oppivat paljon? Oliko matkalla kaatuneita puita tukkimassa tietä? Oliko joessa haaroja, joissa täytyi tehdä valintoja? Muuttuiko osallistujien tapa katsoa ympäröivää maailmaa matkan aikana?

Pyydä osallistujia jakamaan omat kokemuksensa ja puhumaan niistä koko ryhmän kanssa tai pienissä ryhmissä.

 

Aika juhlia

Palkitse ryhmäsi jäsenet Free Being Me -merkillä! Voitte samalla juhlistaa sitä, miten paljon itsetuntonne ja -luottamuksenne on kasvanut.

juhlan aika

Kohti tulevaisuutta… Minun lupaukseni

Tässä muutamia ajatuksia jatkoa varten:

 • Voitte jakaa Tartu toimeen -projektinne suunnitelman, kuvat ja palautteen Facebook-sivuillamme (www.facebook.com/freebeingmesuomi) ja inspiroida partiolaisia ympäri Suomea ja maailmaa.

Olemme kaikki oppineet valtavasti Ihan vapaasti mä -ohjelman aikana. Meille on käynyt selväksi, että yhteiskunnassamme on ulkonäköihanne, ja olemme määritelleet sen. Me tiedämme, miksi ulkonäköihanteen tavoittelu on meille haitaksi: se on mahdoton saavuttaa ja tekee ihmisten elämästä todella vaikeaa. Olemme myös oppineet, miten voimme haastaa ulkonäköihanteen.

Mikä on teidän lupauksenne? Mitä te teette nyt, kun Ihan vapaasti mä -ohjelma on saatu loppuun?

Pyydä osallistujia täyttämään oma lupauskortti, koristelemaan se ja viemään se kotiin muistuttamaan heitä lupauksestaan. Osallistujat voivat jatkaa lupausta, jonka he tekivät neljännen kokouksen lopussa, viedä sen pidemmälle tai kokeilla jotain aivan muuta.

Voit myös muistuttaa ryhmääsi tehdyistä lupauksista kuukauden päästä ja selvittää, mitä he ovat saaneet aikaiseksi.

 

Kiitos!

Kiitos, että olit mukana toteuttamassa Free Being Me – Ihan vapaasti mä -ohjelmaa. Toivomme, että ohjelmasta on ollut ryhmällesi iloa. Toivottavasti he ovat oppineet paljon ja ovat valmiita levittämään viestiä itsetunnon merkityksestä minne vain menevätkin.

Älä unohda jakaa saavutuksianne osoitteessa www.facebook.com/freebeingmesuomi.

Risut ja ruusut

Osoitteessa www.free-being-me.com voit osallistua maailmanlaajuiseen kyselyyn ja antaa meille palautetta ohjelmasta ja ryhmäsi kokemuksesta. Ajatuksesi ja mielipiteesi ovat meille tärkeitä, sillä niiden avulla voimme kehittää ohjelman sisältöä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *