Toinen kokous – tarpojat

Media pommittaa lapsia ja nuoria kuvilla ja viesteillä joka päivä. Erityisesti tv-ohjelmat, mainokset ja aikakauslehdet korostavat ulkonäköihannetta ja lisäävät painetta tavoitella ihanneulkonäköä. On osoitettu1, että aikakauslehdissä esiintyvälle “täydelliselle ulkonäölle” altistuminen vaikuttaa itsevarmuuteen ja kehonkuvaan kielteisesti. Tässä kokouksessa osallistujat saavat tilaisuuden ottaa asiat omiin käsiinsä ja haastaa median. Osallistujat järjestävät lehdistötilaisuuden, joka paljastaa totuuden ulkonäköihanteesta. Lisäksi he kehittelevät oman lehden, jonka tarkoituksena on parantaa lukijoiden itsevarmuutta ja kehonkuvaa.

Lähde: Stice, E. & Shaw, H. (1994). Adverse effects of the media portrayed thin-ideal on women, and linkages to bulimic symptomatology. Journal of Social and Clinical Psychology, 13, 288–308.

Toinen kokous ohjelma

Tähti Osallistumislupaus 2 min *

Tavoite

Jokainen osallistuja lupaa ääneen osallistua aktiivisesti tähän Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen ja pitää hauskaa. Ääneen lausuttu lupaus rohkaisee osallistujia olemaan avoimempia, jolloin vaikutus heidän kehonkuvaansa on suurempi.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Rohkaise osallistujia näyttämään, että he ovat innostuneita kokoukseen osallistumisesta.

 

check Tarvitset

Et tarvitse välineitä

 

Ohjeet

Esittele Free Being Me -kokous. Kiitä osallistujia siitä, että he ovat tulleet kokoukseen. Pyydä kaikkia ilmaisemaan ääneen, että he haluavat osallistua Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen. Vedä seuraava huuto:

Sinä: ”Oletko valmis innostumaan? Oletko valmis osallistumaan Free Being Me -kokoukseen? Oletko valmis pitämään hauskaa?”

Osallistujat: ”Kyllä olen!”

 väliviiva

Oma haaste jakoon: Mediasalapoliisi 5 min (kotitehtävän purku)

 Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että ulkonäköihanne on läsnä kaikkialla yhteiskunnassamme. He oppivat, että ulkonäköihanteen voi kyseenalaistaa kertomalla, miksi se on mahdoton ja miksi sitä ei kannata tavoitella.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat keskustelevat löytämistään esimerkeistä ja niiden ongelmista lyhyesti toistensa kanssa.

 

check Tarvitset

Osallistujien täyttämät liitteet 1.3 edellisestä kokouksesta.

 

ÄmyriOhjeet

Kiitos salapoliisintyöstä. Olette löytäneet paljon esimerkkejä epärealistisen ulkonäköihanteen esiintymisestä lehdissä ja muussa mediassa. Nyt pääsette kertomaan toisillenne, mitä ajattelette tällaisesta ulkonäköihanteesta.

Pyydä osallistujia liikuskelemaan vapaasti ympäri kokoustilaa. Kun huudat “STOP!”, osallistujat pysähtyvät juttelemaan ensimmäisen näkemänsä henkilön kanssa.

Osallistujat näyttävät löytämänsä kuvat parilleen ja lukevat ääneen vastaukset, jotka he ovat kirjoittaneet monisteen kysymyksiin:

“Ulkonäköihanne on vääristynyt, sillä…”
“Ei kannata yrittää ulkonäköihanteen mukaiselta, koska…”

Kun kaksi minuuttia on kulunut, huuda “VAIHTO!”, jolloin osallistujat vaihtavat kuvia parinsa kanssa ja palaavat liikuskelemaan vapaasti.

Huuda hetken kuluttua uudestaan “STOP!”, jolloin osallistujien tulee jäädä juttelemaan uuden parin kanssa. Jatkakaa näin, kunnes aika loppuu.

Tarkoituksena on tehdä tehtävästä energinen ja saada osallistujat keskustelemaan innokkaasti.

Kiitä lopuksi osallistujia esimerkkien jakamisesta.

Olemme huomanneet, että media usein ylläpitää ulkonäköihannetta. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. Seuraavaksi pääsette muuttamaan mediaa! Kauneusihanteen seuraamisen sijaan pääsette levittämään itseluottamusta ja parantamaan muiden kehonkuvaa.

mediasalapoliisi

väliviiva

Perustakaa oma media *

Tähti1) Totuus ulkonäköihanteesta 30 min *

Tavoite

Osallistujat kyseenalaistavat vallitsevan kauneuskäsityksen ja keksivät sille myönteisiä vaihtoehtoja.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat pitävät lehdistötilaisuuden ja kertovat, miksi he päättivät lähteä Pintakiilto-lehdestä.

check Tarvitset

Liitteen 2.1 jokaiselle ryhmälle, ks. alla.

Liite 2.1 Totuus ulkonäköihanteesta, mallitiedote

ÄmyriOhjeet

 

1. Lehdistötiedotteen laatiminen 15 min

Tässä tehtävässä saatte työskennellä yhdessä ja voitte päästää mielikuvituksen laukkaamaan!

Muistatteko, kuinka viime kokouksessa päätitte lopettaa työt Pintakiilto-lehdessä? Nyt tehtävänänne on laatia mediaa varten lehdistötiedote, jossa selitätte, miksi lähditte Pintakiilto-lehdestä ja miksi ulkonäköihanteen tavoittelu on mielestänne tarpeetonta ajanhukkaa.

Lehdistötiedotteessa tulee

 • kertoa muille nuorille, mikä ulkonäköihanne on ja miten sitä tyrkytetään meille
 • kertoa ulkonäköihanteen tavoittelun kielteisistä vaikutuksista ja siitä, miksi päätitte lopettaa työnne Pintakiilto-lehdessä
 • kertoa muille nuorille, miten he voivat vastustaa ulkonäköpaineita sanoin tai teoin.

Mediassa työskentelevät tarvitsevat viestintätaitoja, jotta he voivat kertoa sanomansa selkeästi ja vakuuttavasti. Varmistakaa lehdistötiedotetta laatiessanne, että tiedätte, mitä haluatte sanoa. Ilmaiskaa asianne selkeästi, jotta yleisö ymmärtää, miksi vastustatte ulkonäköihanteiden tavoittelua. Voitte muistella viime kokouksessa pohtimiamme kielteisiä sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia.

Saatte hetkisen aikaa valmistella tiedotettanne. Sen jälkeen saatte pitää lehdistötilaisuuden, jossa luette lausuntonne ääneen maailmalle.

Jaa osallistujat pieniin ryhmiin ja anna ryhmien valmistella tiedote yhdessä. Jaa jokaiselle ryhmälle liitteen 2.1 mallitiedote. Korosta, että se on vain malli: ryhmät saavat itse keksiä, mitä he sanovat ja miten.

Lehdistötilaisuuden järjestäminen 15 min

Pyydä ryhmiä asettumaan yksitellen istumaan kokoustilan etuosaan riviin, kasvot yleisöön eli muihin osallistujiin päin. Pyydä ryhmää lukemaan tai esittämään tiedotteensa yleisölle.

Pyydä yleisönä toimivia osallistujia leikkimään toimittajia ja kirjoittamaan ylös tiedotteen pääasiat.

Varmista, että jokainen ryhmä saa tiedotustilaisuuden päätteeksi aplodit!

Hienoa, olitte keksineet luovia lehdistötiedotteita! Haluatteko kertoa, mitä kirjoititte ylös kuunnellessanne muiden tiedotteita? Mikä oli mielestänne paras perustelu, jolla ulkonäköihanteiden tavoittelu kyseenalaistettiin?

Vinkki!

 • Jos ryhmät tarvitsevat apua, hyödynnä liitteen 2.1 mallitiedotetta.
 • Jos ryhmä on iso, voit jakaa sen kahtia, jotta voitte pitää kaksi lehdistötilaisuutta samaan aikaan. Näin kaikki ehtivät esiintyä.

väliviiva

Perustakaa oma media *

2) Etusivun juttu 30 min

 Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että ulkonäköihanteen tavoittelemiselle on vaihtoehto.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat askartelevat etusivun aikakauslehteen, joka edistää vaihtoehtoisia kauneuskäsityksiä.

 

checkTarvitset

Paperia jokaiselle osallistujalle, värikyniä tai tusseja sekä muita askartelutarvikkeita

 

Ohjeet

Olette jättäneet Pintakiilto-lehden taaksenne ja päättäneet perustaa oman aikakauslehden. Teidän lehtenne auttaa nuoria pitämään ulkonäöstään. Nyt tehtävänänne on ideoida ja luoda yhdessä lehden etusivu.

1. Suunnittelukokous 10 min

Lehtityöryhmällänne on kiire saada lehden etusivun pohja valmiiksi. Työskennelkää yhdessä ja suunnitelkaa ohjeet, joiden perusteella kansi suunnitellaan.

Pyydä ryhmiä huomioimaan seuraavat asiat:

 1. a) Kuvat: Haluatte osoittaa, että tosielämässä ihmiset näyttävät erilaisilta. Miettikää, millaisia kuvia kanteen pitää valita.
 2. b) Otsikot: Millaisia otsikoita haluatte kanteen? Ainakin kahden otsikon tulee liittyä juttuun, jossa neuvotaan nuoria oman ja muiden kehonkuvan parantamisessa.
 3. c) Lehden nimi: Nimen tulisi olla kiinnostava ja rohkaista itseluottamukseen ja kehonkuvan parantamiseen.

2. Omat etusivuehdotukset 10 min

Päätoimittaja on päättänyt, että jokaisen teistä täytyy laatia oma ehdotus lehden etusivuksi.

Pyydä jokaista piirtämään ja askartelemaan oma etusivu lehdelle. Sivun tulee noudattaa oman ryhmän kanssa laadittuja ohjeita, mutta luova saa olla! Varmista, että osallistujat noudattavat ryhmän suunnittelukokouksessa laadittuja ohjeita.

3. Raportointi 10 min

Pyydä ryhmiä ripustamaan etusivuehdotuksensa seinälle.

Pyydä jokaista selittämään omalle ryhmälleen (tai kaikille, jos on aikaa), miten hänen ehdotuksensa täyttää suunnittelukokouksessa sovitut ohjeet. Muistuta osallistujia, että heidän tulee perustella kuvia, otsikoita ja lehden nimeä.

Lopuksi voitte jutella ryhmien ideoista.

Kiitos etusivuehdotuksista, ne ovat hienoja!

 

kysymysmerkki Kysymyksiä

 • Miksi valitsitte juuri nämä kuvat? Miten ne näyttävät, että mahdottomalle ulkonäköihanteelle on vaihtoehto?
 • Millä tavalla otsikot auttavat huomaamaan, että ulkonäköihannetta on mahdotonta saavuttaa? Miten otsikot auttavat ymmärtämään, ettei ulkonäköihanteen tavoittelu kannata?
 • Miten lehden nimi auttaa ymmärtämään, ettei ulkonäköpaineista tarvitse välittää?

Osallistujat voivat halutessaan viedä oman etusivunsa kotiin.

väliviiva

Tähti Oma haaste: Kirje ystävälle 5 min *

Tavoite

Osallistujat vahvistavat ymmärrystään ulkonäköihanteesta ja oppivat, miksi sitä on mahdotonta saavuttaa ja miksi sen tavoittelu ei kannata. He harjoittelevat kertomaan asiasta ystävälleen.

 

At a glanceAktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat kirjoittavat toisilleen tai muille tuntemilleen ihmisille kirjeen kotona. Kirjeessä kannustetaan toista lopettamaan ulkonäköihanteen tavoittelu.

 

check Tarvitset

Jokaiselle osallistujalle kopion liitteestä 2.2, ks. alla

Liite 2.2 Kirje ystävälle

Ämyri Ohjeet

Jaa liite 2.2 osallistujille.

Kirjoittakaa ennen seuraavaa kokousta kirje jollekin ystävällenne, joka on oikeasti olemassa. Kirjeen tulisi kannustaa häntä luopumaan ulkonäköihanteen tavoittelusta. Kerro kirjeessä,

 • miksi sinusta on haitallista yrittää näyttää ulkonäköihanteen mukaiselta
 • miksi sinusta on mahdotonta olla ulkonäköihanteen näköinen – kukaan ei voi näyttää tältä!
 • mitä ystäväsi voisi sanoa tai tehdä taistellakseen ulkonäköpaineita vastaan.

Muistakaa keskittyä kirjeen sanomaan ystävänne ulkonäön sijaan. Muistakaa, että tavoitteenanne on saada tämä ystävä olemaan vapaasti oma itsensä.

Tarkista, että kaikki ymmärtävät tehtävänannon. Pyydä osallistujia tuomaan kirje mukaan seuraavalla kerralla.

Vinkki!

Osallistujien on tarkoitus kirjoittaa kirje jollekin ihmiselle, jonka he tuntevat. Saaja voi olla koulukaveri, hyvä ystävä, nuorempi sisarus tai joku omasta vartiosta tai lippukunnasta, kunhan kyseessä on joku todellinen henkilö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *