Kolmas kokous – tarpojat

Yksi partion tärkeimmistä arvoista on ystävyys, jota rakennamme niin lähipiirissämme kuin maailmanlaajuisesti. Tässä kokouksessa osallistujille selviää, että itsensä lisäksi he voivat vapauttaa myös ystävänsä ulkonäköihanteen kahleista ja vaikuttaa positiivisesti elämänpiiriinsä.

Tämän kokouksen pääaktiviteetti, Operaatio Ystävyys, on rastirata, jonka voi helposti pitää isommallekin ryhmälle. Ottakaa yhteyttä alueenne muihin lippukuntiin ja kysykää, voisiko tämän kokouksen pitää KITT:inä (Koko ikäkauden tarpojatapaaminen).

Kolmas kokous ohjelma

 

TähtiOsallistumislupaus 2 min *

Tavoite

Jokainen osallistuja lupaa ääneen osallistua aktiivisesti tähän Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen ja pitää hauskaa. Ääneen lausuttu lupaus rohkaisee osallistujia olemaan avoimempia, jolloin vaikutus heidän kehonkuvaansa on suurempi.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Rohkaise osallistujia näyttämään, että he ovat innostuneita kokoukseen osallistumisesta.

 

check Tarvitset

Et tarvitse välineitä

 

Ämyri Ohjeet

Esittele Free Being Me -kokous. Kiitä osallistujia siitä, että he ovat tulleet kokoukseen. Pyydä kaikkia ilmaisemaan ääneen, että he haluavat osallistua Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokoukseen. Vedä seuraava huuto:

Sinä: ”Oletko valmis innostumaan? Oletko valmis osallistumaan Free Being Me -kokoukseen? Oletko valmis pitämään hauskaa?”

Osallistujat: ”Kyllä olen!”

väliviiva

TähtiOma haaste jakoon: Kirje ystävälle * 20min

Tavoite

Osallistujat vahvistavat käsitystään ulkonäköihanteen haitoista ja harjoittelevat kertomaan toisille, että he vastustavat ulkonäköihannetta

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat lukevat kirjoittamansa kirjeen pienelle ryhmälle tukeakseen ja kannustaakseen toisiaan jättämään ulkonäköihanteen tavoittelun sikseen.

 

check Tarvitset

Osallistujien kirjoittamat kirjeet

 

Ämyri Ohjeet

Kiitos, kun olette kirjoittaneet kirjeenne! Nyt teillä on mahdollisuus lukea nämä kirjeet toisillenne pienissä ryhmissä.

Pyydä osallistujia jakautumaan pieniin ryhmiin.

Jokainen lukee vuorollaan kirjeensä ääneen. Muistakaa, että jokainen on panostanut kirjeeseensä paljon, joten ollaan kannustavia ja annetaan aplodit jokaisen kirjeen jälkeen. Kertokaa lopuksi kirjeen kirjoittajalle, mikä oli suosikkikohtanne.

On todella tärkeää, että ryhmät

 • kuuntelevat lukijoita tarkasti
 • osoittavat arvostuksensa antamalla lukijalle aplodit ja kertomalla, mistä he pitivät kirjeessä.

Sillä välin kun tarpojat lukevat kirjeitä, johtajat kiertävät ryhmästä toiseen kehumassa ja kiittämässä osallistujia heidän panoksestaan.

Kun kirjeet on luettu, kokoontukaa yhteen ja keskustelkaa:

KysymysmerkkiKysymyksiä

 • Miltä kirjeen kirjoittaminen tuntui?
 • Tuliko teille uusia ajatuksia ulkonäköihanteen haitoista?
 • Keksittekö keinoja, joilla voitte auttaa ystäviänne olemaan tyytyväisiä siihen, miltä näyttävät?

Jos mahdollista, laittakaa kirjeet esille kololle koko Free Being Me -ohjelman ajaksi.

Kirje

väliviiva

Operaatio Ystävyys

Tavoite

Nuoret harjoittelevat ulkonäköihanteen haastamista ja toisiin vaikuttamista sosiaalisissa tilanteissa, jotta he voivat toimia positiivisina esikuvina yhteisöissään.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Tämä kokous koostuu rastiradasta, jonka aikana osallistujat pääsevät harjoittelemaan ulkonäköihanteen torjumista sanallisesti auttaakseen itseään ja ystäviään olemaan vapaasti oma itsensä.

 

check Tarvitset

Eritelty erikseen jokaisen osuuden kohdalla. Jos joka rastilla on oma vetäjänsä, tulosta tai jaa aktiviteetin ohjeet heille.

 

ÄmyriOhjeet

Viime kokouksessa tutkimme, miten ulkonäköihannetta tuodaan esiin eri medioissa, kuten lehdissä ja mainoksissa. Tiesittekö, että ulkonäköihannetta voivat ylläpitää myös keskustelut, joita käytte joka päivä perheenne ja ystävienne kanssa? Tässä kokouksessa harjoittelemme, kuinka voit tarttua tilanteeseen ja auttaa tuntemiasi ihmisiä irtoamaan ulkonäköihanteen vaikutuspiiristä.

Kokouksen aikana teemme muutamia eri tehtäviä. Niissä pääsette yhdessä harjoittelemaan, kuinka voitte vaikuttaa toisiin ihmisiin ja vakuuttaa ystävänne, perheenne ja muita tuntemianne ihmisiä siitä, ettei heidän tarvitse yrittää näyttää ulkonäköihanteelta.

Tämän aktiviteetin viidestä tehtävästä olisi hyvä tehdä vähintään kolme ensimmäistä. Jos teillä on tarpeeksi aikaa, voitte tehdä myös valinnaiset tehtävät.

KITT-ohjeet (katso vinkeistä, kuinka soveltaa kokous pienemmälle ryhmälle!)

Valmistele rastit eri puolille kokoontumistilaa tai ulos, jos sää sallii. Ohjeista rastinvetäjät ja korosta, että on tärkeää kannustaa osallistujia osallistumaan ja vastustamaan ulkonäköihannetta.

Jakakaa tarpojat kolmesta viiteen ryhmään, jotka kiertävät eri rasteilla. Näin jokaisella rastilla on aina yksi ryhmä kerrallaan. Ohjeista jokainen ryhmä ensimmäiselle rastilleen. Pyydä ryhmiä vaihtamaan rastia kymmenen minuutin välein.

Kun kaikki ovat tehneet vähintään pakolliset tehtävät, pyydä osallistujia kokoontumaan yhteen.

Erinomaista toimintaa! Olette harjoitelleet nyt monia eri tapoja auttaa ystäviänne ja lähipiiriänne ymmärtämään, ettei ulkonäköihannetta tarvitse noudattaa ja että he ovat hyviä juuri sellaisina kuin he ovat.

 

Kysymyksiä:

kysymysmerkkiMikä oli suosikkivastauksenne ulkonäköihannetta levittäviin väittämiin?

kysymysmerkkiMikä auttaisi teitä hyödyntämään oppimianne perusteluita arkielämässänne? Mikä estää teitä?

 

Vinkkejä

 • Jos teette tämän aktiviteetin omassa kokouksessanne, vartionne on pieni tai johtajia on vain yksi tai kaksi, voitte silti pystyttää rastit eri puolille koloa tai rastiradaksi ulos. Kiertäkää rastit yhdessä tai kahdessa porukassa.
 • On todella tärkeää, että jokainen osallistuu tehtäviin ja saa äänensä kuuluviin. Näin kaikilla on mahdollisuus perustella ulkonäköihanteen haittoja itselleen ja muille sekä harjoitella esikuvana toimimista omassa ystäväpiirissään ja yhteisössään.

 väliviiva

Tähti1. tehtävä – Koodaa mulle* 10 min

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistuja vastaavat huolestuneelta ystävältä saamiinsa tekstiviesteihin. Heidän tehtävänsä on tukea ystävää ja vakuuttaa hänet, ettei ulkonäköihannetta tarvitse noudattaa.

 

check Tarvitset

Liitteen 3.1 leikattuna palasiksi hattuun tai pöydälle

Liite 3.1

Ämyri Ohjeet

Jokainen teistä saa vuorollaan kohta tekstiviestin ystävältään. Ystävänne on huolissaan ulkonäöstään, koska se ei vastaa ulkonäköihannetta. Teidän tehtävänne on keksiä vastaus, joka kyseenalaistaa ulkonäköihanteen ja sen, että hänen pitäisi näyttää erilaiselta. Tavoitteenne on vakuuttaa hänet siitä, että ulkonäköihanteen tavoittelu on turhaa ja sen saavuttaminen on mahdotonta.

Viestissä saattaa esimerkiksi lukea, että “Näytän niin läskiltä tänään, että jätän tanssitunnin väliin.” Mitä tähän voisi vastata? Miten saatte kerrottua hänelle, että hän näyttää hyvältä juuri sellaisena kuin on ja että tärkeintä tanssitunnilla on pitää hauskaa ja oppia tanssimaan?

Pyydä osallistujilta muutama vastaus. Hyviä vastauksia ovat esimerkiksi “Minusta olet hyvä juuri sellaisena kuin olet”, “Tanssitunnilla on tarkoitus pitää hauskaa ja oppia, eikä näyttää tietynlaiselta”, “On ajanhukkaa huolehtia ulkonäöstään, jos se estää sinua pitämästä hauskaa.”

Jokainen teistä poimii yhden näistä lapuista ja antaa sen minulle. Luen sen ääneen niin, että kaikki kuulevat. Sinun tehtäväsi on keksiä vastausviesti, jossa torjutte ulkonäköihanteen. Sen jälkeen voitte kaikki yhdessä keksiä muutaman muun hyvä vastauksen, ennen kuin on seuraavan vuoro.

Vinkki

 • Vastausviestin sanominen ääneen tuo jokaisen osallistujan vuorollaan esille ja auttaa heitä rakentamaan itseluottamusta
 • Jos teillä on aikaa ja kaikilla on kännykät, voitte myös lähettää viestin oikeina tekstiviesteinä tai WhatsApp-viesteinä. Olkaa kuitenkin tarkkana, että keskustelun sävy pysyy positiivisena myös digitaalisena.
 • Muistuttakaa osallistujia, että jos he tai joku, jonka he tuntevat, saavat negatiivisia tai loukkaavia viestejä (oli kohde he itse tai joku muu), heidän tulisi aina kertoa siitä jollekulle aikuiselle. Jos viestit ovat jollakin nettisivulla, kannattaa siitä myös ilmoittaa ylläpidolle.

puhelinväliviiva

Tähti2. tehtävä – Kauneuskuplat 10 min*

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat kirjoittavat jättikokoisiin puhekupliin viestin, jolla he kannustavat muita lapsia ja nuoria jättämään ulkonäköihanteen huomiotta.

 

check Tarvitset

Isoja paperin- tai kartonginpalasia, saksia, tusseja

 

Ohjeet

Nyt teillä on tilaisuus vastustaa ulkonäköihannetta ja jakaa oma viestinne muille. Miten kertoisitte nuorille ympäri maailmaa, että ulkonäköihanteet ovat ajanhukkaa ja että ulkonäkö ei ole tärkein asia elämässä?

Jokainen osallistuja piirtää ja leikkaa oman ison puhekuplan. Osallistujat kirjoittavat siihen suurin kirjaimin viestin, jolla he haluavat haastaa ulkonäköihanteen. He voivat esimerkiksi kirjoittaa, mistä he pitävät itsessään, missä he ovat hyviä tai miksi ulkonäköihanne on huono.

Kun osallistujat ovat valmiita, kaikki näyttävät puhekuplansa toisilleen ja lukevat sen ääneen. Voitte ottaa myös kuvan puhekuplien kanssa ja jakaa ne Facebook-ryhmässämme (www.facebook.com/freebeingmesuomi).

Pyydä osallistujia viemään puhekuplat kotiin ja laittamaan ne esille.

 

Vinkki!

Jos kielitaitonne riittää, voitte kirjoittaa viestit englanniksi ja lähettää kuvat niistä kansainvälisille verkkosivuillemme (www.free-being-me.com).

Kauneuskuplatväliviiva

Tähti 3. tehtävä: Sanasota

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat keksivät nopeasti vastauksia väittämiin, joita he saattavat kuulla oikeassakin elämässä.

 

check Tarvitset

Liitteen 3.2 leikattuna; jokin pieni esine, jota heittää (esim. pieni kivi, keppi tai pallo)

 

Ohjeet

”On todella tärkeä puhua omista ajatuksistamme ja tunteistamme toisten ihmisten kanssa. Joskus kuitenkin keskitymme ihmisten ominaisuuksien ja todellisen minän sijasta heidän ulkonäköönsä. Se ylläpitää ulkonäköihannetta! Nyt harjoittelemme, mitä voimme sanoa tällaisissa tilanteissa pysäyttääksemme ulkonäköihanteen leviämisen.”

Levitä väittämät maahan tai lattialle nurinperin reiluin välein.

Tehtävänne on haastaa väitteet nopealla vastauksella, joka estää toista puhumasta ulkonäköihannetta edistävästi ja saa heidät ajattelemaan sanomisiaan.”

Mitä voisitte vastata, jos joku esimerkiksi sanoo: “Eikös tuo tyttö ole vähän liian lihava tuohon uimapukuun?” Miten kerrotte, että tuo tyttö on hyvä juuri sellaisena kuin on ja että toisten ulkonäön kritisoiminen ei ole mukavaa.”

Pyydä osallistujilta muutama vastaus.

Hyviä vastauksia voivat esimerkiksi olla: “Minusta hän on hyvännäköinen juuri sellaisena kuin on”; “Uidessa ei tarvitse näyttää hyvältä, vaan tarkoitus on nauttia vedestä ja pitää hauskaa” ; “Ihan turhaa miettiä sitä, miltä muut näyttävät, enkä halua mollata muita.”

Nyt jokainen heittää vuorollaan tätä keppiä (kiveä/esinettä) ja yrittää osua joihinkin näistä lapuista. Luen ääneen sen lapun, johon osuitte. Jokainen keksii nopeasti jonkun vastauksen siihen. Sen jälkeen muu ryhmä auttaa keksimään lisää vastauksia. Jokaisen vastauksen pitäisi osoittaa, että ette ole samaa mieltä ulkonäköihanteen kanssa.”

Rohkaise kaikki auttamaan toisiaan. Kerro, että tavoite on osua kaikkiin lappuihin ja vastata niin moneen väittämään kuin kymmenessä minuutissa on mahdollista.

Missio 3

väliviiva

4. tehtävä (valinnainen) – Merkkaa se

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat askartelevat ystävälleen rintanapin merkiksi ja muistutukseksi tämän erityisyydestä..

 

check Tarvitset

Paksua kartonkia tai pahvia, jokin pyöreän muotoinen esine malliksi (esim. lasi), hakaneuloja, kyniä tai maaleja ja muita koristeita sekä vahvaa teippiä

 

Ohjeet

Yksi ulkonäköihanteen ongelmista on, että jokainen kokee tarvetta näyttää samalta. Tämä taas estää heitä huomaamasta ja arvostamasta omaa erityisyyttään ja yksilöllisyyttään!

Auta ystäviäsi muistamaan oma erityisyytensä askartelemalla merkki, jossa lukee “Olen erityinen” tai jotain muuta kannustavaa.

Piirtäkää mallin avulla paperille ympyrä ja leikatkaa se irti. Kirjoittakaa tai maalatkaa “Olen erityinen” tähän merkkiin ja teipatkaa se sitten kiinni hakaneulaan.

Anna tämä merkki jollekulle, joka tarvitsee sitä. Muista kertoa, miksi annat sen! Kauneusihannetta on mahdotonta saavuttaa ja ystävänne on hyvä juuri sellaisena kuin on.

Merkin voi tehdä valmiiksi kotona, jos joku ei ehdi tehdä sitä rastin aikana.

Sakset

väliviiva

5. tehtävä (valinnainen) – Esikuvaleikit 10 min

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Leikkikää yhdessä leikkiä, jonka avulla mietitte roolimallien ominaisuuksia ja sitä, kuinka paljon tärkeämpiä muut ominaisuudet ovat kuin ulkonäkö.

 

check Tarvitset

Jokaiselle osallistujalle pienen palan paperia ja kynän

 

Ohjeet

Ketä arvostatte? Kenen kaltainen haluaisitte olla? Olisiko se joku ystävänne, vanhempanne, opettajanne, joku lippukunnasta tai ehkä joku kuuluisa ihminen? Arvostatte häntä ehkä siksi, että hän tekee toisten elämästä parempaa tai että hän on tarttunut saamiinsa mahdollisuuksiin ja tehnyt hienoja asioita.

Kun kaikki ovat keksineet jonkun esikuvan (kertomatta siitä kenellekään!), jaa paperit osallistujille. Pyydä heitä kirjoittamaan kolme parasta asiaa tästä ihmisestä. Muistuta heitä miettimään henkilön ulkonäön sijasta siitä, kuka hän on ja mitä hän tekee. Osallistujien tulisi pitää paperit salassa toisiltaan.

Hyviä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi: rohkea, hauska, välittävä, hyvä laulamaan, hymyilee aina

Voitte leikkiä kahta eri leikkiä näiden listojen avulla:

 

Esikuvahippa

Sopikaa yksi seinä tai muu paikka pesäksi. Valitkaa hippa, joka yrittää saada muut kiinni olkapäähän koskemalla. Kun joku jää kiinni, huutaa hippa  “HEP!”, jolloin kaikki jäävät paikoilleen. Kiinnijäänyt lukee kovaan ääneen yhden ominaisuuden kirjoittamaltaan listaltaan. Kaikki, joilla on sama ominaisuus omalla listallaan, juoksevat pesälle. Viimeinen pesässä jää seuraavaksi hipaksi. Jos kenenkään esikuvalla ei ole samaa ominaisuutta tai ominaisuus liittyy ulkonäköön, seuraava hippa on se, joka jäi kiinni.

 

Esikuvasoppa

Kaikki asettuvat seisomaan väljään rinkiin. Jos mahdollista, piirtäkää itsellenne ympyrät maahan. Pyydä jokaista sanomaan vuorollaan jokin asia omalta listaltaan.

Kun joku kuulee ominaisuuden, joka on myös hänen listallaan, hän huutaa “MULLA KANS!” ja vaihtaa paikkaa kaikkien niiden kanssa, joilta löytyy tuo ominaisuus. Viimeinen uudelle paikalle ehtinyt sanoo seuraavan ominaisuuden listaltaan.

Kiitos, kun jaoitte ajatuksenne hyvästä esikuvasta! Muistakaa, että roolimallit eivät ole tärkeitä sen takia, miltä he näyttävät, vaan sen takia, keitä he todella ovat!

Missio 5

väliviiva

Tähti Oma haaste: Kerro, kerro kuvastin* 5 min

Tavoite

Osallistujat harjoittelevat sanomaan itsestään positiivisia asioita ja oppivat, että peiliin katsominen voi olla myönteinen kokemus.

 

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat kirjoittavat ylös piirteitä, joista he pitävät itsessään, ja sanovat ne ääneen seisoessaan yksin peilin edessä.

 

check Tarvitset

Kopion liitteestä 3.2 jokaiselle osallistujalle

Liite 3.2 Peili

ÄmyriOhjeet

Kauneusihanne tekee peilistä vihollisesi. Siitä näkee kaikki ne ulkonäön kohdat, joissa on jotain vialla. Tiedämme kuitenkin, että ulkonäköihanne on aivan mahdoton ja että on monia syitä, miksi siltä ei kannata yrittää näyttää. Ennen seuraavaa kokousta muutamme peilin ystäväksemme.

 

Jaa monisteet osallistujille. Moniste ohjeistaa osallistujia keksimään vähintään

 • kolme asiaa, joista he pitävät luonteessaan
 • kolme kehonosaa, joista he pitävät sen takia, että niiden avulla voi tehdä jotain mukavaa
 • kolme kehonosaa, jotka ovat heidän mielestään hyvännäköisiä.

Saatat esimerkiksi pitää jalkojesi vahvuudesta, kiharista hiuksistasi, siitä, miltä naurusi kuulostaa, tai siitä, että olet hyvä ystävä. Tämä on erinomainen tapa kasvattaa itseluottamusta!

Monisteen toinen tehtävä ohjeistaa osallistujan menemään peilin eteen, hymyilemään itselleen ja sanomaan itselleen ääneen ne asiat, joista itsessään pitää. Tämä tehdään yksin omassa rauhassa.

Rohkaise osallistujia kirjoittamaan muistiin peiliin katsoessaan lisää asioita, joista he pitävät itsessään. Rohkaise heitä erityisesti harjoittelemaan näiden asioiden ääneen sanomista.

Varmista, että jokainen on ymmärtänyt tehtävänannon ja muistuta heitä ottamaan monisteet mukaan seuraavaan kokoukseen.

 

Vinkit

Meillä on nyky-yhteiskunnassa harvoin mahdollisuus suhtautua  omaa kehoomme myönteisesti. Tämä harjoitus todella auttaa rakentamaan myönteistä kehonkuvaa ja itsetuntoa. Rohkaise ryhmääsi käyttämään tähän harjoitukseen aikaa!

Yksi vastaus artikkeliin ”Kolmas kokous – tarpojat

 1. Veera Nikula

  Vähän nyt harmittaa kun vasta huomasin, että liitettä kohtaan 3 (sanasota) ei löydy lainkaan. Olisiko se jostain saatavilla?

  Vastaa

Vastaa käyttäjälle Veera Nikula Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *