Ensimmäinen kokous – tarpojat

Jos matkustaisit maapallon ympäri tai ajassa taaksepäin, jokaisella tapaamallasi ihmisellä olisi erilainen käsitys siitä, mitä kauneus on. Miksi niin moni sitten nykypäivänä kokee, että heidän tulisi näyttää tietynlaiselta ollakseen yhteiskunnan ulkonäköihanteen mukainen? Tässä kokouksessa selvitetään, millainen tämä ulkonäköihanne yhteiskunnassamme on ja paljastetaan sen mahdottomuus todellisuudessa. Saatte tietää, mistä ulkonäköihanteet ovat peräisin ja miksi niihin pyrkiminen voi aiheuttaa todellisia ongelmia ihmisille.

Ensimmäinen kokous ohjelma

Tervetuloa Free Being Me Ihan Vapaasti Mä -ohjelmaan 2 min *

Pyydä osallistujat yhteen rinkiin ja tutustuta ryhmäsi ohjelmaan.

Selitä, että:

 • Kokeilemme seuraavissa kokouksissa aktiviteetteja, jotka auttavat meitä olemaan itsevarmempia ulkonäöstämme. Ylpeyttä ja tyytyväisyyttä omaan ulkonäköönsä kutsutaan positiiviseksi kehonkuvaksi.
 • Tulette itse keksimään ratkaisuja siihen, miten auttaa itseänne ja toisia rakentamaan tällaista positiivista kehonkuvaa.
 • Partiolaiset ympäri maailmaa osallistuvat tähän ohjelmaan. Kun jokainen heistä jakaa oppimaansa itsetunnosta ja kehonkuvan kehittämisestä muiden ihmisten kanssa, osallistuvat he maailmanlaajuiseen itsetunnon vallankumoukseen.
 • Jos kaikki WAGGGSin (partiotyttöjen maailmanliiton) jäsenet osallistuvat tähän ohjelmaan, tarkoittaisi se kymmentä miljoonaa tyttöä muuttamassa maailmaa.
 • Osallistumalla näihin aktiviteetteihin ja ohjelman sanoman jakamiseen saatte Free Being Me -aktiviteettimerkin.

aktiviteettimerkkiväliviiva

TähtiOsallistumislupaus 2 min *

Tavoite

Jokainen osallistuja lupaa ääneen osallistua Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -ohjelmaan ja pitää hauskaa tässä kokouksessa. Kun osallistujat sanovat sitoutumisensa ääneen, he myös osallistuvat avoimemmin, jolloin aktiviteeteilla on suurempi vaikutus heidän itsetuntoonsa ja kehonkuvaansa.

At a glanceAktiviteetti pähkinänkuoressa

Johdata koko ryhmä innostumaan ohjelmaan osallistumisesta.

checkTarvitset

Ohjeet

Kun olet esittelyt ohjelman vartiolle, kiitä jokaista siitä, että he ovat tulleet paikalle. Huudata heillä osallistumislupaus ja nostata innostusta ensimmäistä kokousta varten.

Sinä: ”Oletko valmis innostumaan? Oletko valmis osallistumaan Free Being Me -kokoukseen? Oletko valmis pitämään hauskaa?”

Osallistujat: ”Kyllä olen!”

kysymys ja huuto

ÄmyriVinkkejä

 • Kuten ehkä muistatkin Johtajan oppaasta, kursiivilla merkityt tekstit on tarkoitettu auttamaan sinua viestimään aktiviteettien tarkoitusta tehokkaasti. Ohjetta saa aina mukauttaa oman näköiseksi, kunhan viesti säilyy samana.
 • Yhtä lailla voit pyytää osallistujia vastaamaan “Free Being Me!” tai “Ihan vapaasti mä!”
 • Rohkaise jokaista osallistumaan lupaukseen.
 • Lupauksesta voi tehdä vielä hauskemman, jos teette huutaessanne jonkin liikkeen. Voitte esimerkiksi hypätä ilmaan tai ringin keskelle tai kokeilla aaltoa, jossa jokainen nostaa vuoron perään kätensä ilmaan.
 • Osallistumislupaus tehdään tämän ohjelman jokaisen kokouksen alussa, joten voitte keksiä eri liikkeen jokaisella eri kerralla. Pyydä vaikka tarpojia keksimään niitä.

väliviiva

Ryhmän säännöistä sopiminen 10 min

Ennen kuin aloitatte, sopikaa ryhmällenne säännöt, jotta jokaisella olisi turvallinen ja luottavainen olo ryhmässä. Pyydä koko ryhmää johtajat mukaan lukien ehdottamaan sääntöjä ja neuvottelemaan niistä yhdessä. Kun jokainen on tyytyväinen sääntöihin, kirjoittakaa ne ylös paperille ja laittakaa ne esille kokoustilaan.

Esimerkki:

 • Teemme parhaamme osallistuaksemme aktiivisesti
 • Kuuntelemme muita
 • Kuuntelemme johtajia
 • Olemme aina ystävällisiä toisillemme
 • Kunnioitamme muiden mielipiteitä
 • Pyydämme johtajalta apua, jos jokin huolestuttaa meitä

Vinkkejä

 • Tämä on tarpojille loistava tilaisuus harjoitella johtamistaitoja neuvottelemalla toistensa kanssa. Kannusta kaikki mukaan keskusteluun!
 • Muistuta vartiota säännöistä jokaisen Free Being Me – Ihan vapaasti mä -kokouksen alussa.
 • Jos vartiollanne on jo säännöt, voitte hyvin käyttää niitä. Keskustelkaa sen sijaan, pitäisikö niitä päivittää tai voisiko niihin lisätä jotain. Ryhmän säännöt ovat aina hyvä työkalu partiotoiminnassa.

väliviiva

Kauneutta ympäri maailmaa 10 min

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, ettei ole olemassa vain yhtä tapaa olla kaunis. He ymmärtävät, että ulkonäköihanteet ovat erilaisia eri aikakausina ja eri puolilla maailmaa. Jos asuisimme toisessa maassa tai eläisimme toisella vuosisadalla, saattaisimme tavoitella aivan toisenlaista ulkonäköä kuin nyt.

At a glanceAktiviteetti pähkinänkuoressa

Vauhdikas Totta vai tarua -leikki testaa tietojanne siitä, kuinka eri kulttuurit ja yhteisöt ympäri maailman ja kautta aikojen ovat määritelleet kauneuden.

checkTarvitset

Kauneutta ympäri maailmaa -väittämät (liite 1.1) sekä totta- ja tarua-kyltit

 

ÄmyriOhjeet

Selitä osallistujille, että he tulevat leikkimään leikkiä, jossa selvitetään, kuinka ulkonäköihanteet muuttuvat ja ovat erilaisia eri aikakausina ja eri puolilla maailmaa.

Leikin tarkoituksena on arvata, onko kauneusväittämä totta vai tarua. (Itse asiassa kaikki Kauneutta ympäri maailmaa -väittämät ovat totta, mutta älä kerro sitä vielä osallistujille!)

 • Merkitse toinen puoli kokoustilasta totta-puoleksi ja toinen tarua-puoleksi.
 • Kerää osallistujat tilan keskelle.
 • Lue ääneen liitteen 1.1 kauneusväittämiä yksi kerrallaan (lihavoitu osuus).
 • Aina kun olet lukenut väittämän, leikkijöiden tulee juosta joko totta- tai tarua-puolelle sen mukaan, mitä he ajattelevat väittämästä.
 • Kun kaikki ovat valinneet puolensa, lue ääneen väittämän alla oleva selitysteksti.
 • Muistuta, että osallistujien täytyy itse miettiä, mitä mieltä he ovat. Muiden arvauksia ei kannata matkia!

Liite 1.1 kauneutta ympäri maailmaa

kysymysmerkki_pinkkiKysymyksiä

 • Yllätyittekö siitä, että kaikki väittämät olivat totta?
 • Mitkä olivat yllättävimpiä väittämiä?

Huomasimme, että kauneuden määritelmä vaihtelee eri puolilla maailmaa ja eri aikakausina. Seuraavaksi mietimme, mitä oma yhteiskuntamme pitää kauniina.

oikein_väärin

väliviiva

TähtiPaineet bileissä: Ulkonäköihanteen määrittely 15 min *

 Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että ulkonäköihanne on yhteiskunnan näkemys siitä, miltä täydellisen tytön tai pojan tulisi näyttää. Kauneusihanne on myytti (eli väärä, keksitty käsitys), sillä sitä on mahdoton saavuttaa. Eikä tietenkään ole totta, että olisi vain yksi tapa olla kaunis. Kun osallistujat ymmärtävät, mitä ulkonäköihanteella tarkoitetaan, he voivat pitää hauskaa haastamalla sen monella tapaa Free Being Me -ohjelman aikana.

Jos vedät ohjelmaa sekaryhmälle, muista käsitellä sekä täydellisen tytön että täydellisen pojan ihannetta. Toimikaa muuten ohjeiden mukaan, mutta laatikaa erilliset listat ihannetytön ja -pojan ominaisuuksista. Jos vedät ohjelmaa tyttöryhmälle, käsitelkää tehtävässä naisihannetta. Jos taas ryhmäsi koostuu pojista, käsitelkää tehtävässä vastaavasti miesihannetta.

 

At a glanceAktiviteetti pähkinänkuoressa

Suunnitelkaa vieraslista Pintakiilto-lehden loistokkaisiin julkistusjuhliin. Käyttäkää apunanne aikakauslehtiä ja laatikaa yhdessä pitkä lista ulkoisista ominaisuuksista, joita ulkonäköihanteen mukaiseen ulkonäköön kuuluu.

check Tarvitset

Vähintään yhden muoti- tai iltapäivälehden jokaiselle ryhmälle sekä kyniä ja paperia ryhmille

 ÄmyriOhjeet

1) Täydellinen Pintakiilto-vieras (korkeintaan 5 min)

Jaa osallistujat pieniin ryhmiin.

Kerro osallistujille, että he työskentelevät nyt uuden Pintakiilto-nimisen huippumuotilehden tapahtumanjärjestäjinä. Heidän pomonsa on pyytänyt osallistujia järjestämään loistokkaat juhlat lehden julkaisun kunniaksi ja laatimaan niitä varten “täydellisen” vieraslistan. Pomo haluaa, että vieraat näyttävät yhteiskunnan täydellisen tytön tai pojan ihanteen mukaisilta.

Pomonne tahtoo Pintakiilto-lehden juhlavieraiden näyttävän yhteiskunnan määrittelemän ulkonäköihanteen mukaisilta, täydellisiltä tytöiltä ja pojilta. Jotta voitte esitellä “täydellisen” vieraslistan pomollenne, teidän täytyy keksiä mahdollisimman pitkä luettelo niistä ulkoisista piirteistä, joita vierailta vaaditaan. Kuvailkaa esimerkiksi vieraiden pituutta, hiuksia, vartaloa ja kasvoja.

Haasta osallistujat keksimään mahdollisimman pitkä lista ulkoisia ominaisuuksia.

Anna osallistujille selailtavaksi lehtiä, joista he voivat löytää ideoita.

 

2) Laatikaa lista “täydellisen” tytön tai pojan ulkoisista piirteistä (7 min)

Sillä aikaa kun ryhmät laativat listojaan, kiinnitä seinälle iso paperi (tai kaksi, jos kyseessä on sekaryhmä), jonka kaikki näkevät. Kirjoita paperin yläreunaan otsikoksi “Täydellinen tyttö?” tai vastaavasti “Täydellinen poika?”.

Kokoa osallistujat yhteen ja pyydä heitä kertomaan, millaisia ominaisuuksia juhlien naispuolisilta tai miespuolisilta vierailta vaaditaan. Anna osallistujien luetella ominaisuuksia ja kirjoita ne samalla seinällä olevalle paperille niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista.

“Täydellinen tyttö?”

 • laiha
 • pitkä, mutta ei liian
 • pitkät ja kiinteät sääret
 • kuulas iho, ei näppylöitä tai läikkiä
 • litteä, kiinteä vatsa
 • kurvikas
 • isot rinnat
 • pienet kädet ja jalat, mutta pitkät sormet
 • symmetriset kasvot
 • isot, mantelinmuotoiset silmät
 • suorat, valkoiset hampaat
 • pieni nenä
 • täyteläiset huulet
 • erottuvat poskipäät
 • pitkä, kiiltävä tukka, joka on juuresta suora ja latvoista laineilla

 

Vinkki!

 • Varmista, että ideat tulevat osallistujilta. Rohkaise kaikkia sanomaan oma ehdotuksensa yhteiseen listaan.
 • Tämä aktiviteetti on hauskempi ja vaikuttaa itsetuntoon paremmin, jos ulkoisten piirteiden lista on mahdollisimman pitkä. Pitkä lista osoittaa, kuinka naurettavan rajoittunut ulkonäköihanne on. Se myös auttaa osallistujia huomaamaan, ettei kukaan voi näyttää ulkonäköihanteen mukaiselta. Tee tehtävästä peli ja todellinen haaste.
 • Kauneusihanteen ristiriitojen etsiminen on hauskaa! (Pitäisi olla kurvikas ja isorintainen, mutta silti litteävatsainen ja laiha; pitäisi olla pitkät sääret mutta pienet jalat.)
 • Kannusta osallistujia kuvailemaan ominaisuuksia mahdollisimman tarkasti. Jos esimerkiksi joku ehdottaa ominaisuutta “hyvät hampaat”, pyydä tarkennusta (“suorat ja valkoiset hampaat”).
 • Kyseenalaista ehdotukset, jotka vihjaavat, että jokin ominaisuus on “täydellinen”. Esimerkiksi “näppylätön iho” on parempi kuvaus kuin “virheetön iho”.
 • Jos osallistujien on vaikea keksiä ehdotuksia, auta heitä keskittymään joihinkin ominaisuuksiin. Voit vaikka kysyä: “Entä millaiset jalat/käsivarret/korvat ovat?”

 

3) Määritelkää ulkonäköihanne 3 min

Kun iso yhteinen lista on valmis, lue se ääneen kaikkine yksityiskohtineen.

No niin, “täydellisellä” tytöllä/pojalla on siis…

(lue lista ääneen)

“Täydellistä” tyttöä/poikaa ei oikeasti ole olemassa. Kauneusihanne on myytti.

Yliviivaa listan otsikko ja kirjoita uudeksi otsikoksi sana “myytti”.

Pyydä osallistujia määrittelemään, mitä myytti tarkoittaa. Myytti eli uskomus tarkoittaa, että moni ihminen uskoo jonkin asian olevan tietyllä tavalla, mutta oikeasti he ovat väärässä.

 Yhteiskunnan ulkonäköihanne eli täydellinen ulkonäkö on myytti. Se on myytti, koska kukaan ei oikeasti voi näyttää sen mukaiselta. Kenelläkään ei ole kaikkia näitä piirteitä luonnostaan.

 

Vinkki!

 • Voit tehdä tehtävästä todella hauskan lukemalla ominaisuudet ääneen mahdollisimman teatraalisesti. Näin korostat, kuinka kapea, naurettava ja mahdoton ulkonäköihanteemme on.
 • Kun yliviivaat otsikon “Täydellinen tyttö/poika?” ja kirjoitat tilalle otsikoksi “myytti”, tee se mahdollisimman suurieleisesti, jotta osallistujat varmasti ymmärtävät ajatuksen.
 • Tässä tehtävässä ei ole tarkoitus kritisoida kenenkään ulkonäköä. Ideana on huomata, että yhteiskuntamme usein viestittää tytöille ja pojille hyvin kapean käsityksen siitä, mitä kauneus on.
 • Joku osallistujista saattaa huomauttaa, että kyllähän mallit ja julkkikset voivat näyttää ulkonäköihanteen mukaiselta. Muistuta silloin, että he eivät luonnostaan näytä sellaisilta: julkkisten kuvia käsitellään ja he käyvät kauneusleikkauksissa. Kerro, että puhutte aiheesta myöhemmin tässä kokouksessa.

väliviiva

TähtiMistä ulkonäköihanteet tulevat? 5 min *

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että yhteiskunta luo ja vahvistaa ulkonäköihanteita. Osallistujat oppivat, ettei ulkonäköihannetta tarvitse tavoitella, sillä ihanteet muuttuvat ajan myötä ja ovat erilaisia eri kulttuureissa.

At a glanceAktiviteetti pähkinänkuoressa

Pitäkää aivoriihi, jonka avulla paljastatte, miten ulkonäköihanteet syntyvät.

checkTarvitset

Soittokellon tai pillin (ei välttämätön)

Ohjeet

Pitäkää nopea aivoriihi.

Lue alla esitetyt kysymykset ääneen yksi kerrallaan. Innosta osallistujia huutelemaan vastauksia ja ideoita jokaisen kysymyksen jälkeen. Kun joku sanoo oikean vastauksen (annettu kunkin kysymyksen alla), soita kelloa, puhalla pilliin tai tee hassu ääni.

Kun osallistujat ovat mielestäsi keksineet pääasiat, siirry nopeasti seuraavaan kysymykseen. Pidä tahti reippaana, jotta ideointi ei tyrehdy.

Vinkki!

 • Koko Free Being Me -ohjelman aikana on tärkeää, että osallistujat eivät puhu myönteiseen sävyyn ulkonäköihanteista. Muuten osallistujien itseluottamus horjuu ja puhe vain vahvistaa ulkonäköpaineita, joita kampanjalla pyritään vastustamaan.

matkalaukku

Kysymykset

kysymysmerkkiKuvittele, että Pintakiilto-lehden juhlat olisi pidetty 200 vuotta sitten. Olisiko täydellinen vieras näyttänyt samalta? Miksi olisi tai miksi ei olisi?

Oikea vastaus: EI!

Kauneuskäsitys on muuttunut ajan myötä. Esimerkiksi renessanssin aikaan eurooppalaiset pitivät isoa lantiota ja vatsaa kauniina. 1800-luvulla korsettien käyttäminen oli suosittua naisten keskuudessa, sillä ne saivat vyötärön näyttämään kapealta ja takamuksen leveältä. (Voit myös hyödyntää perusteluissa joitakin Kauneutta ympäri maailmaa -tehtävästä tuttuja kauneusväittämiä.)

kysymysmerkki Jos Pintakiilto-lehden juhlat olisi järjestetty vaikkapa Etiopiassa, olisiko “täydellinen” vieras näyttänyt samalta?

 Oikea vastaus: EI!

Esimerkiksi Etiopiassa osa naisista venyttää huuliaan isojen levyjen avulla näyttääkseen kauniilta. Pohjois-Amerikassa ihaillaan ruskettunutta ihoa, kun taas joissakin Aasian maissa naisten vaaleaa ihoa pidetään kauniimpana. (Katso myös Kauneutta ympäri maailmaa -tehtävän väittämät.)

 kysymysmerkki Mistä ulkonäköihanteet tulevat?

Oikeat vastaukset:
Mediasta, muotiteollisuudesta, laihdutusbisneksestä, kosmetiikkayrityksiltä…

 kysymysmerkkiMistä ulkonäköihanne opitaan, missä sen voi nähdä tai missä siitä voi kuulla?

Oikeat vastaukset:
Kavereilta, perheeltä, sukulaisilta, mediasta (tv-ohjelmista, elokuvista, lehdistä, internetistä, mainoksista), laihdutusbisneksestä…

 kysymysmerkki Mitä ulkonäköihanne saa ikäisenne nuoret tuntemaan ja ajattelemaan ulkonäöstään?

Oikeat vastaukset:
Ulkonäköpaineita, oman kehon riittämättömyyttä, tyytymättömyyttä omaan ulkonäköön, ulkonäöstä murehtimista…

 kysymysmerkkiMitä median mukaan tapahtuu, jos saamme itsemme näyttämään ulkonäköihanteen mukaiselta?

Oikeat vastaukset: Meistä tulee onnellisia, rakastettuja, menestyviä, rikkaita, kuuluisia….

kysymysmerkkiLuuletteko, että todella olisimme kaikkea tätä, jos näyttäisimme ulkonäköihanteen mukaiselta? Tai onko esimerkiksi julkkiksilla täydellinen elämä siksi, että he yleensä pääsevät lähimmäksi ulkonäköihanteen mukaista ulkonäköä?

 Oikea vastaus: EI!

On epätodennäköistä, että olisimme kaikkea tätä, etenkin kun ulkonäköihanteen saavuttaminen on mahdotonta luonnollisin keinoin. Edes mallien ja julkkisten elämä ei ole täydellistä: heilläkin on ongelmia esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa ja töissä. Lisäksi heidän on usein vaikeaa elää elämäänsä rauhassa julkisuudelta.

väliviiva

TähtiEtsi eroavaisuudet 5 min *

 

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että ulkonäköihannetta on todellakin mahdoton täyttää. Edes mallit ja julkkikset eivät voi saavuttaa sitä, sillä mainoksissa ja lehdissä julkaistavia kuvia on usein käsitelty.

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat etsivät käsitellyn ja alkuperäisen kuvan eroavaisuuksia joko valokuvista tai videolta.

check Tarvitset

Liitteen 1.2 tai (jos mahdollista) Doven Evolution-videon

Ämyri Ohjeet

Seuraavaksi pohdimme kuvia, joita käytetään Pintakiillon tyylisissä lehdissä ja muualla mediassa. Tutkimme, millaisin tekniikoin kuvia käsitellään tietokoneella ja miten käsitellyt kuvat pitävät ulkonäköihannetta yllä.

Tehkää pienissä ryhmissä jompikumpi seuraavista tehtävistä:

1. Vertailkaa alkuperäisiä ja käsiteltyjä kuvia (liite 1.2, ks. alla) ja etsikää niistä mahdollisimman monta eroavaisuutta.

2. Katsokaa Doven Evolution-video ja kirjoittakaa ylös kaikki huomaamanne tavat, joilla mallin ulkonäköä muutetaan. Voit näyttää videon kahdesti, jotta osallistujat ehtivät huomata kaikki muutokset viimeistään toisella katselukerralla.

Liite 1.2.
Liite 3.1_SuSe

Kysy jälkikäteen

KysymysmerkkiMiltä tuntui nähdä, että jopa mallien ja julkkisten kuvia käsitellään, koska heitä ei pidetä tarpeeksi kauniina?

KysymysmerkkiOnko ulkonäköihanne todella ihanteellinen, vai onko olemassa muita tapoja olla kaunis ja erityinen?

Pyydä osallistujia jakautumaan pareihin ja kertomaan toisilleen, miksi ulkonäköihannetta on heidän mielestään mahdoton saavuttaa. Nyt osallistujilla on tilaisuus näyttää, miksi he ovat eri mieltä ulkonäköihanteen kanssa.

Palaamme näihin ajatuksiin myöhemmin Free Being Me -kokouksissa.

 huomaa eroavaisuudet

väliviiva

TähtiSisältä ja ulkoa: ulkonäköihanteen hinta 20 min *

Tavoite

Osallistujat miettivät, millaisen hinnan ulkonäköihanteen tavoittelusta joutuu maksamaan. He pohtivat, kuinka ulkonäköihanteen tavoittelu voi tehdä nuoret eri puolilla maailmaa onnettomiksi ja estää heitä käyttämästä lahjojaan. Lisäksi pohditaan, miten sen tavoittelu vaikuttaa sekä nuorten omaan yhteisöön että maailmanlaajuisesti.

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat piirtävät ihmisen siluetin ja kirjoittavat sen sisälle ulkonäköihanteen tavoittelun kielteisiä vaikutuksia.

check Tarvitset

Kyniä ja paperia

 Ohjeet

1.  Sisältä ja ulkoa: vaikutukset yksilöön ja yhteiskuntaan 10 min

Jaa osallistujat pieniin ryhmiin. Anna ryhmille isot paperit. Kukin ryhmä piirtää paperiinsa ihmisen ääriviivat.

OIemme puhuneet ulkonäköihanteista ja siitä, mistä ne tulevat. Nyt pohdimme, millaisen hinnan ihanteen tavoittelijat maksavat siitä. Jos ihminen kokee painetta näyttää tietynlaiselta ja yrittää muuttua ulkonäköihanteen mukaiseksi, millaisia kielteisiä vaikutuksia sillä voi olla heihin?

 

Sisäiset vaikutukset

Pitäkää aivoriihi ja keksikää, millaisia kielteisiä vaikutuksia ulkonäköihanteen tavoittelulla on yksilöön itseensä. Miltä hänestä tuntuu? Mistä hän jää paitsi? Mitä hän tekee huonommin? Mistä hän pitää vähemmän? Hänellä voi esimerkiksi olla niin huono itsetunto, ettei hän tahdo mennä uimaan. Haastakaa itsenne keksimään mahdollisimman paljon huonoja vaikutuksia.

Kiertele ryhmien luona ja rohkaise heitä täyttämään ihmishahmo ääriviivojen sisältä mahdollisimman monella huonolla vaikutuksella. Tässä muutamia esimerkkejä sisäisistä vaikutuksista:

 • huono itsetunto
 • ei luota itseensä
 • ongelmia kehonkuvan kanssa
 • vaikeuksia keskittyä koulussa
 • huonot numerot koulussa
 • ei nauti juhlista
 • ei halua urheilla
 • kadehtii kavereitaan
 • on väsynyt
 • estää tekemästä parhaansa ja käyttämästä lahjojaan
 • kiusaa ihmisiä, jotka eivät hänen mielestään sovi ulkonäköihanteeseen
 • pelkää kiusatuksi tulemista
 • käyttää valtavasti rahaa ja aikaa kosmetiikkaan ja kauneudenhoitoon
 • laihduttaa epäterveellisesti
 • on surullinen
 • ajattelee, ettei näytä yhtä hyvältä kuin muut

sisältäpäin_kokous 1

Ulkoiset vaikutukset

Seuraavaksi pohdimme, millaisia kielteisiä vaikutuksia ulkonäköihanteen tavoittelemisella voi olla ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Miten se vaikuttaa siihen, kuinka nuoret kohtelevat toisiaan koulussa? Tai miten se vaikuttaa nuorten rohkeuteen tarttua toimeen, parantaa maailmaa tai tuoda esille asioita, jotka koskevat heitä? Kirjoittakaa näitä ulkoisia vaikutuksia piirtämienne ääriviivojen ulkopuolelle.

Tässä muutamia esimerkkejä ulkoisista vaikutuksista:

 • ikävä kouluympäristö
 • kaikki kokevat paineita näyttää hyvältä
 • kiusaamisen kulttuuri
 • nuoret eivät uskalla johtaa
 • terveydenhoitokustannukset
 • kosmetiikkatuotteita myydään paljon, joten tuotteet ja niiden pakkaaminen kuormittavat ympäristöä
 • monimuotoisuus vähenee, kun kaikki haluavat näyttää samalta

ulkoapäin kokous 1

Vinkki!

 • Anna ryhmille aikaa keksiä vaikutukset itse. Tämä tehtävä vaikuttaa parhaiten, kun nuoret saavat itse oivaltaa asioita.
 • Jos osallistujilla on vaikeuksia keksiä vaikutuksia, näytä heille ylle koottuja mallilistoja. Kehu osallistujia, kun he keksivät itse uusia ideoita.
 • Rohkaise osallistujia ryhmätyöskentelyyn, jotta he keksivät mahdollisimman paljon negatiivisia vaikutuksia. Mitä enemmän vaikutuksia he oivaltavat, sitä paremmin tehtävä vaikuttaa osallistujien itsetuntoon ja johtamistaitoihin.
 • Varmista, että tehtävä on osallistujalähtöinen: jokaisen pitäisi kirjoittaa ylös vähintään yksi vaikutus. Kun kaikki sanovat mielipiteensä ääneen, tehtävä pysyy kiinnostavana. Lisäksi kaikki saavat mahdollisuuden sanoa ääneen, miksi he vastustavat ulkonäköihanteen tavoittelua.

Ulkonäköihanteen hylkääminen 10 min

 •  Pyydä osallistujia lukemaan muille muutamia vaikutuksia, joita he ovat keksineet.
 • Pyydä osallistujia huutelemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 Kysymyksiä

kysymysmerkki Kuka hyötyy ulkonäköihanteista?
(Oikeita vastauksia ovat muun muassa laihdutusbisnes, media, muotiteollisuus)

kysymysmerkkiKatsokaa papereitanne. Olemme keksineet näin paljon kielteisiä vaikutuksia, joita ulkonäköihanteen tavoittelu aiheuttaa… Hyödyttekö te itse ulkonäköihanteista?

(“Emme!”)

Otan loparit! Pyydä osallistujia leikkimään, että he lopettavat työnsä Pintakiilto-lehdessä ja ilmoittavat julkisesti, etteivät tue ulkonäköihannetta.

 Olette nyt päättäneet jättää työnne Pintakiilto-lehdessä, koska se rohkaisee ihmisiä tavoittelemaan ulkonäköihanteen mukaista ulkonäköä, ettekä te halua tukea sitä. Seuraavassa kokouksessa aiotte perustaa oman lehden, joka auttaa jokaista olemaan oma itsensä.

 Mitä sanoisit Pintaliito-lehden pomollesi, kun lopetat työsi? Nyt saat kertoa hänelle, miksi ulkonäköihanteen tavoittelussa ei mielestäsi ole mitään järkeä. Miettikää muutama minuutti itseksenne, mitä sanoisitte entiselle pomollenne lähtiessänne. Käyttäkää hyväksi niitä kielteisiä vaikutuksia, joita äsken keksimme.

Anna osallistujille muutama minuutti aikaa miettiä, mitä he sanoisivat. Pyydä osallistujia näyttelemään lähtönsä omalle ryhmälleen. Jos jää aikaa, osallistujat voivat näytellä lähtönsä koko ryhmälle.

Vinkki!

 • Rohkaise osallistujia pitämään hauskaa! He voivat leikkiä ryntäävänsä dramaattisesti ulos Pintakiillon toimistosta.
 • Varmista, että kaikki pääsevät näyttelemään lähtönsä omalle ryhmälleen. Varmista myös, että kaikki haastavat ulkonäköihanteen ja näyttävät, etteivät hyväksy sitä.

Hienosti näytelty! Pääsitte näyttämään pomollenne, miksi ulkonäköihanteita ei pidä seurata. Haluamme, että jokainen voi olla vapaasti oma itsensä. Kun ei tarvitse tavoitella mahdottomia, voimme tehdä asioita, joista pidämme. Voimme huolehtia itsestämme ja muista sekä nauttia siitä, mitä kehomme osaa tehdä.

väliviiva

Oma haaste -info: Mediasalapoliisi 5 min (kotitehtävä)

Tavoite

Osallistujat harjoittelevat haastamaan ulkonäköihanteet oikean elämän esimerkin avulla.

At a glance Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Ennen seuraavaa Free Being Me -kokousta osallistujat etsivät esimerkin ulkonäköihanteen vaikutuksesta heidän omassa elämässään. He harjoittelevat sanomaan, miksi ulkonäköihanteen saavuttaminen on mahdotonta ja huono ajatus.

check Tarvitset

Alla olevan työkirjan (voit myös askarrella itse!)

Liite 1.3 salapoliisityökirja

Ohjeet

Selitä Oma haaste osallistujille:

Haluan, että leikitte kotona mediasalapoliisia ennen seuraavaa Free Being Me -kokousta! Etsikää ja paljastakaa esimerkkejä mahdottoman ulkonäköihanteen vahvistamisesta. Voitte etsiä niitä esimerkiksi lehdistä tai muusta mediasta. Liimatkaa esimerkkinne jakamaani monisteeseen ja kirjoittakaa siihen, miksi ulkonäköihanne on vääristynyt ja miksi vastustat sitä. Tuokaa moniste seuraavaan kokoukseen muiden nähtäville.

Näytä monisteen kysymykset osallistujille. Pyydä heitä kirjoittamaan vastaukset ylös. Kerro, että seuraavassa kokouksessa heidän tulee näyttää vastauksensa muille.

 

kysymysmerkki_pinkkiKysymykset ovat:

 • Ulkonäköihanne on vääristynyt, sillä…
 • Ei kannata yrittää näyttää ulkonäköihanteen mukaiselta, koska…

 

Vinkki!

Osallistujat eivät välttämättä ole tottuneet kokousten välillä tehtäviin kotitehtäviin. Selitä, että Free Being Me -ohjelmaan kuuluu muutama kotona tehtävä Oma haaste, mutta ne ovat kaikki hauskoja ja kiinnostavia. Kerro, että Omat haasteet todella auttavat osallistujia parantamaan omaa ja muiden ihmisten kehonkuvaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *