Toinen kokous

Tuntemus siitä, että on olemassa vain yksi tapa näyttää kauniilta ja huoli tämän kauneusihanteen saavuttamisesta asettaa meille paljon paineita ja on yhä vaikeampaa saavuttaa täyttä potentiaaliamme puhumattakaan siitä, että voisimme nauttia elämästämme täysimääräisesti. Tässä kokouksessa autamme partiolaisia ymmärtämään meihin kohdistuvia ulkonäköön liittyviä paineita sekä oppimaan, että moninaisuus on kaunista ja ulkoinen olemus ei ole kaikki kaikessa.

Session map_2

Tähti
Osallistumislupaus, 5 min

Kokoa ryhmäsi ja kerro, että

Tässä kokouksessa opimme mitä tapahtuu, jos yritämme muuttaa liikaa ulkonäköämme sellaiseksi kuin edellisessä kokouksessa kuvaamallamme prinsessalla / prinssillä / unelmiemme satuhahmolla. Ihminen tulee onnettomaksi, jos hän kuvittelee, että on vain yksi tapa näyttää kauniilta. Autamme toisiamme tykkaamään hyvistä ominaisuuksistamme ja nauttimaan elämässtä ilman, että yritämme näyttää tietynlaisilta.

Tavoite

Jokainen osallistuja lupaa ääneen osallistua aktiivisesti tähän Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -kokoukseen ja pitää hauskaa. Tämä verbaalinen lupaus rohkaisee osallistumaan avoimemmin ja lopputuloksena on suurempi vaikutus kunkin osallistujan kehontuntemukseen.

 Ämyri

Tee näin!

Pyydä osallistujia menemään ympyrään. Kiitä jokaista siitä, että hän on tullut kokoukseen ja pyydä heitä ilmaisemaan ääneen halukkuutensa osallistua toiseen Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -kokoukseen. Vedä tämän jälkeen seuraava huuto:

Sinä: ”Oletko valmis tekemään Free Being Me ohjelmaa? Oletko valmis pitämään hauskaa?
Osallistuja: ”Kyllä olen!”

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Opasta osallistujia toimimaan ryhmänä ja ilmaisemaan yhdessä innostuksensa ja halunsa tehdä Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä aktiviteetteja.

check

Tarvikkeet

Et tarvitse materiaaleja tämän aktiviteetin toteuttamiseen.

väliviiva

Pelele – Espanjalainen leikki, 10 min

Tavoite

Osallistujat saavat kokea myönteisen tuntemuksen siitä, millaista on kehua ystävän hyviä ominaisuuksia ja miltä tuntuu ystävien huomatessa heidän omat hyvät ominaisuutensa.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Leikkikää sovellusta espanjalaisesta perinneleikistä ja kannustakaa myönteistä ajattelua toisista ja itsestä.

Leikkikää leikkiä, jossa opitte tuntemaan toistenne erityisiä ominaisuuksia ja löytämään myös teitä yhdistäviä asioita.

 

check

Tarvikkeet

 • Avaraa leikkitilaa
 • Leikkivarjo, suuri viltti tai lakana
 • Pehmolelu, joka leikin Pelele

(Mikäli ryhmä on iso, tarvikkeet voi varata muutamalle pienemmälle ryhmälle)

 

Ohjeet

Opettele laulu ensin itse ja opeta se sitten osallistujille. Pelele -laululeikin sävel on sama kuin For He’s A Jolly Good Fellow -lastenlaulussa.

“Pelele, Pelele, we like you,
We like you just the way you are,
Pelele, Pelele, we like you,
And we like (nimi) too!”

Kerro leikin olevan lähtöisin Espanjasta, jossa juhlitaan kevään alkua ja lapset leikkivät Pelelen kaltaista perinneleikkiä.

Kerääntykää avaraan leikkitilaan piiriin ja ottakaa kukin leikkijä kiinni leikkivarjon reunoista. Asettakaa pehmolelu, eli leikin Pelele kankaan keskelle.

Laulakaa laulua ja heittäkää Peleleä ilmaan sen aikana leikkivarjon avulla. Viimeisessä säkeessä sanokaa jonkun osallistujan nimi ja pysäyttäkää kankaan heilutus. Osallistuja jonka nimi on sanottu, kertoo oman nimensä ja jonkin taidon tai ominaisuuden itsestään josta pitää. Tämän jälkeen hän ja kaikki osallistujat, jotka tunnistavat saman taidon tai ominaisuuden itsessään irroittavat otteensa leikkivarjosta ja juoksevat myötäpäivään piirin ympäri ja takaisin paikoilleen. Kun kaikki ovat takaisin paikoillaan, aloittakaa laulu alusta ja viimeisen säkeen nimen kohdalla sanokaa ensimmäisestä nimestä katsottuna vasemmalla puolella olevan katsottuna nimi.

Esimerkki: Viimeisen säkeen ollessa “..and we like Anna too!”, Anna sanoo; “Olen Anna ja olen hyvä uimaan”. Sitten Anna päästää leikkivarjosta irti ja lähtee juoksemaan myötäpäivään piirin ympäri ja palaa omalle paikalleen. Annan lisäksi myös kaikki muut, jotka ovat mielestään hyviä uimaan juoksevat piirin ympäri myötäpäivään. Kun kaikki ovat takaisin paikoillaan ja tarttuneet kiinni leikkivarjosta, aloitetaan laulu alusta ja Annan nimen sijaan sanotaan hänen vasemmalla puolella olevan leikkijänsä nimi. Näin jatketaan, kunnes kunkin osallistujan nimi on sanottu leikin aikana.

Rohkaise osallistujia kertomaan leikin aikana sellaisia asioita, joita ei ole aiemmin leikissä mainittu.

Kysymyksiäkysymysmerkki_pinkki

 • Miltä tuntui sanoa jotakin mukavaa itsestä?
 • Oliko helppoa päättää juostaanko piirin ympäri vai ei?
 • Onko yleisempää kehua toista ulkonäön perusteella kuin sen perusteella mitä toinen on sisältäpäin?

 

Vinkki!

Rohkaise osallistujia myös auttamaan toinen toisiaan miettimään hyviä ominaisuuksia toisissaan ennen kuin uusi kierros leikissä alkaa.

Osoita ymmärrystä osallistujille siitä, että joskus oman itsensä kehuminen voi tuntua haasteelta, mutta tee selväksi, että se on hyväksi ja vahvistaa itsetuntoa. Voit selittää osallistujille, että Free Being Me – Ihan vapaasti mä -projektin edetessä myönteisten asioiden kertominen omasta itsestä ja toisista helpottuu.

väliviiva

Tähti
Mun haaste jakoon: Roolimallit, 10 min

Tavoitteet

Jakamalla roolimallinsa toistensa kanssa, osallistujat huomaavat, ettei ulkonäkö ole tärkein tekijä ystävyydessä eikä toisen arvostamisessa.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat luovat näyttelyn heitä inspiroivista roolimalleista ja kertovat toisilleen miten päätyivät valitsemaan henkilöt esikuvikseen.

check

Tarvikkeet

 •  Täytetyt Mun haaste: Tosielämän roolimallit -tehtävän
 • Seinätilaa
 • Sinitarraa, maalarinteippiä, nastoja tmv.

 

Ohjeet

Kokoa osallistujat tyhjän seinätilan ympärille niin, että kaikki näkevät seinälle hyvin. Pyydä kukin osallistuja omalla vuorollaan esittelemään toisille kuva roolimallistaan ja lukemaan perustelut kuvan alta. Esittelyn jälkeen osallistuja saa ripustaa esikuvansa seinälle.

Kun kaikki ovat esitelleet roolimallinsa, kiitä osallistujia heidän panoksestaan.

Kysymyksiäkysymysmerkki_pinkki

 • Mikä on tärkeintä ystävän valitsemissa? (Luonne: persoonallisuus)
 • Onko oikein tai järkevää valita pitävänsä ihmisestä vain ulkonäön vuoksi? (EI!)

 

rolemodel_pyykkinaru

väliviiva

 

Tähti
Olipa kerran*, 15 min

Tavoitteet

Osallistujat ymmärtävät kääntöpuolen sille, kun pyrkii näyttämään siltä mitä yhteiskunta odottaa.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Kerro tarina, joka havainnollistaa niiden rikkauksien arvon, jotka voit saavuttaa kun ei keskity liiaksi ulkoisiin ominaisuuksiin.

check

Tarvikkeet

 • Olipa kerran -tarina, (liite 2.1.)
 • A5 tai A4 kokoista paperia ja värikyniä
 • 1 johtaja / 8 osallistujaa (tämä on suositus)

 

Ohjeet

Lue Olipa kerran -tarina (5 min)
Pyydä osallistujia istumaan ja ottamaan mukava asento, sekä keskittymään kuuntelemaan tarina aivan hiljaa. Lue tarina ääneen ryhmälle. Halutessasi voit lisätä tarinan vuorovaikutuksellisuutta pyytämällä myös osallistujia lukemaan kappaleita tai elävöittää tarinaa eläytyen tarinan hahmojen toimiin, kuten Liljan harjaamassa turkkiaan tai Miljan hyppäämässä pommilla veteen.

Piirtäkää hahmot (5 min)
Jaa nyt ryhmä pareihin ja jaa jokaiselle parille piirustusvälineet. Pyydä osallistujia piirtämään paperille tarinan päähahmot Milja ja Lilja.

Keskustelkaa hahmoista (5 min)
Kokoontukaa n.8 hengen pienryhmiin, jolloin jokaisessa pienryhmässä tulisi olla johtaja. Mikäli se ei ole mahdollista, kokoontukaa yhteen kaikkien osallistujien kanssa, mutta varmista tällöin, että jokainen isommassa ryhmässä tulee kuulluksi.

Pyydä pareja laittamaan nyt piirustukset vain Milja -hiirestä lattialle ja saadaksenne käsityksen Miljan hahmosta kysy kultakin osallistujalta vuorollaan millainen tämä on.

”Osaisitteko jokainen kertoa minulle yhden asian Miljan hahmosta; millainen hän on tai mitä hän tykkää tehdä?”

Seuraavaksi pyydä pareja vaihtamaan Milja-hiiren tilalle piirustus Lilja -hiirestä lattialle ja käykää kysymyskierros uudestaan.

Kysymyksiäkysymysmerkki_pinkki

Jatkakaa keskustelua tarinan pohjalta pienryhmissä seuraavien kysymysten avulla:

 • Mistä Lilja jäi paitsi huolehtiessaan vain ulkonäöstään?
 • Miksi Lilja yritti niin kovasti muuttaa ulkonäköään?
 • Miltä arvelette, että tämä tuntui Liljasta?
 • Mitä ajattelette tarinan yrittävän meille opettaa?
 • Saiko tarina Liljasta ja Miljasta sinut ajattelemaan erilailla siitä, miten näet itsesi?

Aktiviteetin myötä sinun tulisi saada osallistujat ymmärtämään

 • Hahmojen väliset erot
 • Liljan elävän paineen alla sen vuoksi mitä hän mediasta näkee
 • Lukuisista varjopuolista, kun täytyy yrittää näyttää tietyltä, voidakseen tuntea itsensä onnelliseksi. Esim. Lilja ei halunnut osallistua. Hän näki paljon vaivaa ja käytti paljon aikaa laittautuakseen valmiiksi. Hänellä ei ollut aikaa olla kavereiden kanssa. Hän ei lähtenyt mukaan hauskoihin juttuihin. Hän toivoi, että olisi jotain muuta kuin on. Hän unohti kuinka kaunis hän jo oli. Hänen suhteensa ystäviin ja vanhempiin kiristyi huolestuttavasti.

Milja_Lilja_hiiri

Liite 2.1

väliviiva

Tähti
Onnellinen loppu I*, 15 min

Huom! Aktiviteetti on kaksiosainen ja se on suositeltavaa pitää yhdessä.

Tavoitteet

Osallistujat oppivat erilaisia tapoja myönteiseen ajattelumalliin omasta ulkoisesta olemuksestaan kiinnittämällä huomioarvon siihen mitä heidän kehonsa voi tehdä.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Auttakaa Liljaa arvostamaan itseään.

check

Tarvikkeet

 • Milja ja Lilja -piirustukset edellisestä aktiviteetista
 • 1 noppa ja 1 paperi (A4-A3) / 4-6 hlö pienryhmä
 • kyniä
 • liimapuikko

 

ÄmyriOhjeet

Jakakaa osallistujat 4-6 hengen pienryhmiin. Kukin ryhmä valitsee yhden edellisen aktiviteetin Lilja -piirustuksista ja liimaa sen keskelle isompaa paperia. Pyydä ryhmän numeroimaan ja nimeämään Liljan osat seuraavasti;

 1. korvat
 2. nenä
 3. häntä
 4. turkki
 5. silmät
 6. tassut

Seuraavaksi autamme Miljaa osoittamaan Liljalle, ettei tämän ulkonäkö ole hänessä tärkeintä. Esimerkiksi, tarinassa jonka luimme, Lilja oli huolissaan viiksistään, joiden tämä halusi olevan suoristetut. Milja voisi kertoa Liljalle, että tämän viikset ovat hyvät juuri sellaisinaan kuin ne luonnollisesti ovat, koska ne auttavat Liljaa löytämään tiensä tiheässä heinikossa.
Keksitään nyt yhdessä hyviä esimerkkejä Liljalle siitä, mitä hän voi näiden kehonosien ansiosta tehdä sen sijaan, että miettii miltä ne näyttävät.
Osallistujat heittävät pienryhmissä noppaa vuorotellen ja keksivät nopan osoittaman silmäluvun mukaiselle Liljan osalle jotakin myönteistä. Osallistujat kirjoittavat oman esimerkkinsä osan viereen.

Mikäli nopan silmäluku on jo heitetty ja esimerkki keksitty, heittäkää uudestaan. Se ryhmä voittaa, joka saa ensimmäisenä kaikki kuusi esimerkkiä kirjoitettua.

 

Tähti
Onnellinen loppu II*, 15 min

 

Kokoontukaa yhteen ja anna kaikille mahdollisuus esitellä uusiutunut Lilja. Voit myös käyttää oheisia esimerkkejä apunasi, mutta rohkaise osallistujia esittämään omat ajatuksensa.

Lilja_Milja_2

Mehän tiedämme, ettei ole olemassa vain yhtä tapaa näyttää kauniilta. Ehkäpä Liljan pitäisi ymmärtää myös se. Mitä te haluaisitte kertoa Liljalle auttaaksenne häntä. Kääntykää nyt kaverin kanssa kasvotusten, ja esittäkää kumpikin vuorollanne puhuvanne Liljalle. Kertokaa hänelle jotakin mitä olette itse oppineet ja auttakaa näin häntä murehtimaan vähemmän ulkonäöstään.

 Vinkki!

Vaikka osallistujat heittävätkin noppaa vuorollaan, voit kannustaa kaikkia auttamaan toisiaan ideoimaan esimerkkejä siitä, mitä Lilja voi kehollaan tehdä.

Extra!

Jos teille jää aikaa, voitte toistaa muunnoksen tästä pelistä. Jaa ryhmä jälleen 4-6 hlö pienryhmiin ja pyydä osallistujia luonnostelemaan paperin kääntöpuolelle ihmisen ääriviivat. Ei ole tärkeää luoda viimeisteltyä piirrosta ja käyttää siihen aikaa, vaan saada aikaan ihmisen ääriviivat kehonosineen.

Nyt osallistujat heittävät vuorollaan noppaa ja tällä kertaa noppaa heittänyt pelaaja valitsee omasta kehostaan osan josta pitää ja kirjoittaa tämän ryhmän piirtämän hahmon kyseisen kehonosan kohdalle.

Tästä eteenpäin kun joku heittää kirjoitetun kehonosaa vastaavan silmäluvun, pelaajat jakavat keskenään jotakin mitä tällä kehonosalla voivat tehdä. Jatkakaa peliä, kunnes kaikki nopan silmäluvut on kirjoitettu hahmoon.

väliviiva

Tähti
Mun haaste: Tykkään musta -ennustaja (kotitehtävä), 5 min

Tavoitteet

Osallistujat käyttävät oppimaansa apuna haivatakseen omat vahvuutensa, kykynsä ja vahvistaakseen itsetuntoaan.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Rakentakaa origami, joka tukee osallistujien identiteettiä ja sitä mistä he pitävät itsessään. Keskustelkaa siitä.

check

Tarvikkeet

 • Alla oleva origamipohja

Taitosmalli_liite_2.2._SuSeLiite 2.2. taitosmalli

Ohjeet

Jaa jokaisella osallistujalle origamipohja ohjeineen ja ohjeista heitä täyttämään se kotona seuraavaan kokoukseen mennessä. Ohjeista, että origami taitellaan VASTA seuraavassa kokouksessa.

Origami

Vinkki

Voit varata itsellesi seuraavaan kokoukseen mukaan muutaman ylimääräisen siltä varalta, että joku unohtaa omansa kotiin.


 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *