Ensimmäinen kokous

Ympäri maailman ihmisiä arvostetaan monista eri syistä ja kauneutta määritellään monin eri tavoin. Miksi meidän yhteiskuntamme sitten ylläpitää niin kapeakatseista käsitystä kauneudesta? Tässä kokouksessa osallistujat oppivat tunnistamaan yhteiskuntamme suosiman kauneusihanteen ja tutustuvat vaihtoehtoisiin kauneisihanteisiin eri puolilla maailmaa ja omassa yhteisössään. Aktiviteetit valmistavat osallistujia haastamaan ajatusta, että kaikkien pitäisi yrittää näyttää tietynlaiselta, ja rohkaisee heitä tunnistamaan omat vahvuutensa, joita ei ole sidottu ulkonäköön.Session map_1_big

 

Tervetuloa Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -ohjelmaan!
15 min

Sateenkaari ja pilviKerro ryhmällesi, että

 • seuraavan viiden kokouksen ajan tulette tekemään erilaisia aktiviteetteja.Tavoitteena on oppia tuntemaan olomme itsevarmemmaksi oman ulkonäkömme suhteen.
 • Free Being Me  – Ihan Vapaasti Mä -ohjelma koskettaa juuri sinua. Tulet ideoimaan, miten voisit auttaa muita ihmisiä tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi oman ulkonäkönsä suhteen.
 • Partiolaiset ympäri maapallon osallistuvat Free Being Me -ohjelman tekemiseen ja jakavat Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä sanomaa. Kun 10  miljoonaa partiolaista tekee samanaikaisesti aktiviteetteja, voimme muuttaa maailmaa.
 • Tekemällä kaikki ohjelman aktiviteetit, osallistuja saa Free Being Me -aktiviteettimerkin.

aktiviteettimerkki

 Osallistumislupaus

Jokainen ryhmän jäsen lupaa osallistua aktiivisesti ja pitää hauskaa tämän kokouksen aikana. Sanokaa osallistumislupaus ääneen kuuluvasti! Osallistumislupauksen avulla rohkaistaan ryhmän jäseniä antamaan oma aktiivinen panoksensa aktiviteettien tekemiseen. Aktiivisen osallistumisen myötä aikaasaadaan suurempi vaikutus yksilön kehontuntemukseen ja itseluottamukseen.

 Ämyri

Tee näin!

Pyydä osallistujia menemään ympyrään. Kiitä jokaista siitä, että hän on tullut kokoukseen. Vedä tämän jälkeen seuraava huuto:

Sinä: ”Oletko valmis tekemään Free Being Me ohjelmaa? Oletko valmis pitämään hauskaa?
Osallistuja: ”Kyllä olen!”

Huom! Rohkaise jokaista osallistumaan. Tehdäksesi osallistumislupauksesta hauskempaa, voitte keksiä jokaista tekemään jonkin hauskan liikkeen huudon ”kyllä olen” aikana (esim. hyppäämään ilmaan, heittämään ylävitoset jne. Jokainen kokous alkaa osalistumislupauksella, joten varioi lupauksen antamista.)

 

Tähti
Ryhmän pelisäännöistä sopiminen

Ennen kuin aloitatte, sopikaa ryhmällenne säännöt, jotta jokaisella olisi turvallinen ja luottavainen olo ryhmässä. Pyydä koko ryhmää johtajat mukaan lukien ehdottamaan sääntöjä ja neuvottelemaan niistä yhdessä. Kun jokainen on tyytyväinen sääntöihin, kirjoittakaa ne ylös paperille ja laittakaa ne esille kokoustilaan.

Esimerkkejä:

 • Teemme parhaamme osallistuaksemme aktiivisesti
 • Kuuntelemme muita
 • Kuuntelemme johtajia
 • Olemme aina ystävällisiä toisillemme
 • Kunnioitamme muiden mielipiteitä
 • Pyydämme johtajalta apua, jos jokin huolestuttaa meitä

Vinkki!

Tämä on oivallinen tilaisuus sudenpennulle / seikkailijalle oppia ryhmäneuvottelun avulla johtamistaitoja. Rohkaise jokaista osallistumaan keskusteluun. Muistuta ryhmääsi ensimmäisessä kokouksessa laadituista pelisäännöistä jokaisen kokouksen alussa. Jos ryhmällänne on jo pelisäännöt ennen Free Being Me -ohjelman aloittamista, voitte tarkastella, pitääkö pelisääntöjä päivittää. Pelisäännöistä on hyötyä myös myöhemmin ryhmällenne vaikka olisitte jo tehneet kaikki Free Being Me aktiviteetit.

väliviiva

Kultapata, 10 min

Tavoite

Osallistujat oppivat, että jokainen on erityinen erilaisin perustein ja sisimpämme merkitsee eniten.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Kukin osallistuja jakaa jotakin erityistä itsestään ja täyttää ryhmän kultapataa omalla, sisäisellä aarteellaan.

check

Tarvikkeet

 • Yhden kultaisen tai keltaisen paperiympyrän / osallistuja
 • Kyniä
 • Astian, joka edustaa kultapataa (kattila, aarrearkku tmv.)

 

 ÄmyriTee näin!

Asettukaa mukavasti rinkiin. Jos johtajia on useampia sijoittukaa osallistujien väleihin.

 

Leprekauni on irlantilainen, tontun tapainen mytologian taruolento, joka kätkee paljon erilaisia aarteita sateenkaaren päässä olevaan kultapataan. Olemme kaikki erilaisia, vähän kuten leprekaunin aarteet. Itseasiassa, mikä tekee meistä todella erityisiä tuleekin sisältämme. Voimme olla ystävällisiä ja rohkeita, rakastavia ja taitavia. Joskus kuitenkin pidämme sitä erityistä piilossa sisällämme. Kokeillaan jakaa se toistemme kesken!

Jokainen osallistuja saa kultaisen paperinpalan, aarteen. Toiselle puolelle paperia kirjoitetaan oma nimi ja toiselle puolelle jotakin mitä kukin ajattelee olevan erityistä omassa itsessä, esim.

 • Jotakin missä osalistuja on omasta mielestään hyvä, kuten vaikkapa kiipeily, maalaaminen tai luonnontiede
 • Luonteenpiirteitä, kuten vaikkapa kärsivällisyys, uteliaisuus, auttavaisuus tai seikkailuhenkisyys

Johtajat voivat auttaa nuorempia osallistujia yksilöllisemmin ymmärtämään mitä on tarkoitus kirjoittaa.

Kerää aarteet kultapataan ja sekoita hyvin. Nyt kukin osallistuja nostaa vuorollaan yhden aarteen ja lukee sen molemmin puolin. Tämän jälkeen aarteen lukenut osallistuja vie sen kirjoittajalle ja antaa tälle halauksen tai “ylävitosen”. Kun jokainen on saanut oman aarteensa takaisin huudetaan yhteen ääneen “Olemme kaikki mahtavia!

Olemme kaikki erityisiä erilaisista perusteista ja juuri eroavaisuutemme tekevät meistä erityisiä. Pitäkää aarteenne tallessa ja muistutuksena itsellenne ainakin yhdestä perusteesta, josta juuri sinä olet erityinen.

Vinkki!

Tämä on ensimmäinen aktiviteetti, jossa osallistujat jakavat jotain itsestään toisilleen ja jotkut osallistujat voivat ujostella. Rohkaise ja auta kaikkia osallistumaan ja pyri luomaan lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri.

 

väliviiva

Tähti
Unelmien satuhahmo*, 15 min

Tavoite

Osallistujat ymmärtävät, että yhteiskunnan vallitseva kauneusihanne on rajoittunut.

*) Voit toteuttaa aktiviteetin prinsessa-aiheisena tytöille ja supersankariaiheisena pojille. Jos ryhmäsi on sekaryhmä, luokaa piirustuksia ja oma lista sekä prinsessalle, että supersankarille tai muulle sopivalle satuhahmolle.

Superhero

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat piirtävät pienryhmissä kuvia tunnetuista satuhahmosta (esim. prinsessasta ja / tai supersankarista) ja tunnistavat niille yhteisiä piirteitä. Piirrosten avulla osallistujat oppivat huomaamaan, että  yhteiskunnassa vallitseva kauneuskäsitys on hyvin rajoittunut.

check

Tarvikkeet

 • Piirustusvälineitä sekä yhden suuren piirustuspaperin / pienryhmä
 • Yhden suuren paperin (tai kaksi jos ryhmäsi on sekaryhmä)
 • Supersankarikuva yllä

 

 ÄmyriTee näin!

Tässä aktiviteetissa kuva tunnetusta satuhahmosta auttaa osallistujia tunnistamaan rajallisen, kapeakatseisen määritelmän yhteiskunnassa esitellystä kauneusihanteesta.

Koska nuoremmilla osallistujilla voi olla vähemmän kokemuksia mediasta, aktiviteetissa keskitytään ajatukseen, kuinka tytöt näyttävät kauniilta tietyllä tapaa eikä se ajatus ole tosi.

Järjestä osallistujat pienryhmiin, mieluiten niin, että ryhmässä on eri ikäisiä osallistujia. Jaa jokaiseen ryhmään iso piirustuspaperi ja piirustusvälineet.

Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan keskuudessaan yksi tunnettu satuhahmo (esim. prinsessa tai supersankari), jonka kaikki ryhmän jäsenet tietävät. Anna ryhmille viisi minuuttia aikaa piirtää kuva valitusta hahmosta. Rohkaise ryhmän jäseniä samalla keskustelemaan ryhmässään erityisesti hahmon ulkonäöstä (esim. pitkät hiukset, siniset silmät). Yritä saada osallistujat keskittymään piirustuksessaan enemmän siihen miltä hahmo näyttää, kuin siihen mitä hänellä on yllään.

Kokoa osallistujat piiriin ja laita kaikki piirustukset piirin keskelle. Ota piirin keskelle myös tyhjä iso paperi ja anna sille otsikko “Täydellinen prinsessa / supersankari”.

Katsokaa kaikkia näitä hienoja piirustuksia! Jakavatko prinsessat ja supersankarit teistä mielestänne samanlaisia ulkoisia ominaisuuksia? Katsotaan kuinka paljon samoja ulkoisia piirteitä heistä löydämme.

Kirjoita osallistujien havainnot “Täydellisen satuhahmon” listaan. Voit tarvittaessa auttaa osallistujia kysymyksin; Ovatko he lyhyitä vai pitkiä? Onko heillä pitkät vai lyhyet hiukset? Miltä heidän vartalonsa näyttää?

Kun osallistujat ovat valmiita, lue listan jokainen kohta heille.

Täydellinen supermies on siis… hänellä on…

Huom! Älä koskaan pyydä osallistujia lukemaan ääneen listaa täydellisistä ominaisuuksista. Lue lisää aiheesta johtajan oppaasta.

Käykää seuraavat kysymykset läpi keskustellen. Rohkaise osallistujia vastaamaan kysymyksiin kuuluvalla äänellä.

Kysymyksiäkysymysmerkki_pinkki

 • Eikö ole outoa, kuinka samalta satuhahmot (prinsessat / supersankarit) näyttävät keskenään? (Joo!)
 • Missä kaikkialla voimme nähdä tällaisia supersankareita? (lehdissä, internetissä, televisiossa, leluissa, julkisuuden henkilöissä jne.)
 • Onko oikeassa elämässä tytöillä ja pojilla kaikki nämä ulkonäön piirteet? (Ei!)

Joskus saattaa tuntua siltä, että meitä ympäröivä maailma kertoo meille ainoan oikean tavan näyttää kauniilta, ja että meidän kaikkien tulisi yrittää näyttää samalta. Satuhahmot, joita meille elokuvissa ja televisio-ohjelmissa näytetään, ovat yksi tapa välittää tätä viestiä.

 • Voidaanko ajatella, että on olemassa vain yksi oikea tapa olla kaunis? (Ei!)

Olette oikeassa. Saamme kuitenkin usein kuulla, kuinka on vain yksi tapa olla kaunis. Lista jonka kirjoitimme määrittelee ulkonäön, jota meidän yhteiskunnassamme paljon esitellään. Se ei kuitenkaan ole totta, sillä on paljon tapoja olla kaunis. Täydellistä ulkonäköä ei ole olemassakaan!

Yliviivaa nyt näkyvästi kirjoittamasi “Täydellinen satuhahmo (prinsessa/supersankari)” otsikko.

Tiedämme, ettei ole olemassa vain yhtä tapaa näyttää kauniilta, sillä jo tässä ryhmässä näytämme kaikki erilaisilta ja jos matkustaisimme ympäri maailman, huomaisimme sen vielä selvemmin. Joten eiköhän hieman tutkita kuinka monella tapaa ihmiset näkevät kauneuden maailmassa.

Tärkeää! Kerätkää heti tämän aktiviteetin tehtyänne piirustukset unelmien satuhahmoista pois, sillä ne edustavat yhteiskunnan määrittelemää epärealistista ulkonäköä, eikä niiden tulisi olla esillä tämän aktiviteetin ulkopuolella erotettuna tehdyn aktiviteetin asiayhteydestä.

 

 Vinkki!

Mikäli osallistujien on hankala päästä vauhtiin piirustusten kanssa, voit auttaa heitä näyttämällä kuvaa (ks. yllä).

Ryhmien piirtäessä kuviaan, voit ohjata heitä eteenpäin myös kysymyksin ja rohkaista heitä halutessaan käyttämään keksimiään ominaisuuksia; Kuinka pitkä hän on?, Kuinka isot silmät hänellä on?, Minkä mallinen hänen vartalonsa on?

Kootessanne listaa ominaisuuksista, rohkaise osallistujia kiinnittämään huomiota hahmojen fyysisiin ominaisuuksiin ja ohjaa tarvittaessa kysymyksillä kiinnittämään huomiota täsmentämään huomioimiaan asioita, esim. Näyttävätkö heidän silmänsä samalta? Millä tavalla? Ovatko silmät suuret vai pienet? Ovatko ripset pitkät?

väliviiva

Tähti
Kauneutta ympäri maailmaa, 10 min

 Tavoite

Osallistujat kohtaavat erilaisia näkemyksiä kauneudesta eri puolilta maailmaa ja historiasta ja huomaavat, että on useita tapoja näyttää kauniilta.Around the globe

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Leikkikää vauhdikasta “Totta vai tarua” leikkiä oppiaksenne kuinka eri kulttuurit ympäri maailman ja kautta aikojen ovat määritelleet kauneuden.

check

Tarvikkeet

Kauneutta ympäri maailmaa -faktat (liite 1.2.)

 • “Totta” ja “Tarua” kyltit
 • Avara leikkitila. Tämä leikki soveltuu erinomaisesti vedettäväksi ulkona!

ÄmyriTee näin!

Selitä osallistujille, että he tulevat leikkimään leikkiä, jossa selvitetään minkälaisia käsityksiä kauneudesta maailmassa eri yhteiskunnissa on ja kuinka ne ovat ajan myötä muuttuneet.

Merkitse käytettävissä olevan tilan toiseen päähän kyltti “Totta”, ja toiseen päähän kyltti “Tarua”.

 • Kerää osallistujat tilan keskelle ja pyydä heitä jähmettymään aivan paikoilleen sanalla “Seis!”.
 • Lue kuuluvalla äänellä yksi liitteen 1.2. kauneusväittämistä kerrallaan ja anna leikkijöille pieni hetki aikaa tehdä päätös mielessään siitä, onko väittämä totta vai tarua. Leikkijöiden tulee kuunnella koko väittämä loppuun liikkumatta ja miettiä itsenäisesti mielessään mitä väittämästä ajattelee.
 • Huuda sitten “Mene!”, jolloin osallistujat juoksevat sen kyltin luo mitä ovat väittämästä mieltä ja jähmettyvät jälleen.
 • Kun kaikki osallistujat ovat juosseet kylttinsä luo ja jäätyneet paikalleen, lue lukemaasi väittämään liittyvä oikea vastaus kuuluvalla äänellä.
 • Kerää osallistujat jälleen tilan keskelle ja jatkakaa seuraavalla väittämällä.
 • Muistuta leikkijöitä siitä, ettei ole tarkoitus juosta sinne minne joku toinen juoksee, vaan tarkoitus on miettiä mitä asiasta itse ajattelee. Jos tämä on ryhmällesi vaikeaa, voitte peittää silmät partiohuiveilla tai sulkea ne, ja ottaa askeleen keskiviivalta eteenpäin sanalla “Totta” ja taaksepäin sanalla “Tarua”.
 • Todellisuudessa kaikki lukemasi kauneusväittämät ovat totta, mutta pidä tämä tieto koko leikin ajan salaisuutena!

Kokoontukaa leikin loputtua piiriin purkamaan aktiviteetti seuraavan keskustelun avulla.

 

kysymysmerkki_pinkkiKysymyksiä

Oletko yllättynyt, että kaikki nämä väittämät ovat totta? Mikä oli kaikista yllättävintä?

Olemme juuri saaneet huomata kuinka paljon erilaisia käsityksiä yhteiskunnissa eri puolilla maailmaa on siitä, mikä on kaunista.

Muistelkaa nyt sitä listaa, jonka kokosimme aiemmin televisiossa ja muualla mediassa meille esitettävistä prinsessoista / supersankareista. Voimmeko todella ajatella, että se lista kertoisi meille totuuden kauneudesta – että vain sillä tapaa voi olla kaunis, kun kauneus nähdään eri puolilla maailmaa niin eri tavalla?

Mitä ajattelette?

Rohkaise osallistujia huutamaan EI!

  väliviiva

Free Being Me – Ihan vapaasti mä! -galleria, 10 min

Tavoite

Osallistujat oppivat katsomaan itseään ja toisiaan myönteisemmin ja oivaltavat, mikä tekee juuri heistä ainutlaatuisia ja mitä heidän kehonsa voi tehdä.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Luokaa galleria innostavista kuvista, jotka rohkaisevat osallistujia arvostamaan heidän ainutlaatuista identiteettisyyttään.

check

Tarvikkeet

 •  paperia ja piirustusvälineet jokaiselle osallistujalle

 

ÄmyriTee näin!

Olemme oppineet, että eri puolilla maailmaa ihmisten kauneuskäsitys on erilainen, ja siksi ei ole myöskään vain yhtä tapaa olla kaunis.

Nyt mietimme yhdessä, kuinka ainutlaatuisia me kaikki olemme – eikä se tarkoita vain sitä miltä me näytämme! Sisäinen kauneus, joka on meidän sisällämme, merkitsee eniten. On lukuisia tapoja olla ihana ihminen!

Jaa osallistujille paperia ja piirustusvälineet.

Kerro osallistujille, että heillä on viisi minuuttia aikaa piirtää paperille kuva itsestään tekemässä jotakin, mitä rakastavat. Kuvasta tulisi nähdä, mitä he voivat tehdä käyttämällä kehoaan, kuten leikkiä lempileikkiään, harrastaa lempilajiaan, tehdä erilaisia asioita, halata kavereitaan jne.

Kun kuvat ovat valmiit, kirjoittakaa siihen myönteinen viesti. Auta tarvittaessa kirjoittamisessa.

 • mitä kuvassa tehdään?
 • mikä erityinen osa heidän kehossaan mahdollistaa tämän tekemisen?

Esimerkiksi:

“Ajan pyörällä. Rakastan vahvoja jalkojani, koska ne jaksavat polkea lujaa pyörällä.”

“Leikin pikkusiskoni kanssa. Rakastan käsivarsiani, koska niillä voin halata häntä ja näyttää olevani ystävällinen ihminen.”

Pyydä jokaista osallistujaa vuorollaan näyttämään piirustuksensa toisille ja lue kuuluvalla äänellä kuvien positiivinen viesti. Ripustakaa kuvat kolon seinälle “Hämmästyttävä minä” -otsikon alle. Jos mahdollista, antakaa gallerian olla esillä koko Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -projektin ajan.

Kiitä kaikkia osallistujia jaetuista kuvista ja järjestä ryhmä pareihin.

Jos on olemassa näin monta erilaista asiaa olla ainutlaatuinen ja näin monta hämmästyttävää asiaa, mitä voimme kehoillamme tehdä, niin ei voi olla myöskään olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, miltä näyttää ulospäin! Tämä on hyvä kertoa myös muille ihmisille, jotta hekin saavat lisää itsevarmuutta olla oma itsensä. Harjoitelkaa tätä parin kanssa kertomalla toisillenne, ettei ole vain yhtä tapaa olla kaunis, ja että sisäinen kauneus merkitsee eniten.

 

TähtiVinkki!

Voitte kokeilla luoda “elävän gallerian” pantomiimina. Anna osallistujille muutama minuutti aikaa miettiä heidän oma asentonsa / liikkeensä, jolla he haluavat ilmaista oman myönteisen viestinsä. Kun jokainen on keksinyt oman asentonsa / liikkeensä, muodostakaa piiri. Kutsu kutakin osallistujaa vuorollaan, olkapäähän koskettamalla, piirin keskelle esittämään oma myönteisen viestinsä, jolloin muut saavat yrittää arvata mitä hän esittää. Muutaman arvauksen jälkeen esiintymisvuorossa ollut osallistuja voi kertoa mitä hän teki ja mikä oli asennon / liikkeen myönteinen viesti.

väliviiva

Henkilökohtainen haaste, 5 min

Tavoite

Osallistujat huomaavat, että ulkonäkö on vain osa identiteettiä, muut ominaisuudet ovat yhtä merkityksellisiä luotaessa ystävyyssuhteita tai omalla oikean elämän roolimallilla / esikuvalla.

At a glance

Aktiviteetti pähkinänkuoressa

Osallistujat valitsevat kuvan inspiroivasta omasta esikuvasta / roolimallista, jotka he tuntevat oikeasta elämästä, esim. ystävä tai perheen jäsen. Jokainen osallistuja kertoo valinnastaan koko ryhmälle seuraavassa kokouksessa.

check

Tarvikkeet

 • Tosielämän roolimallit taulukko.

ÄmyriTee näin!

Pyydä jokaista osallistujaa ajattelemaan omasta lähipiiristään sellaista kannustavaa / inspiroivaa henkilöä, josta itse pitää, esim. ystävää tai perheenjäsentä. Pyydä osallistujia:

 • tuomaan kuva tai piirustus valitusta henkilöstä seuraavaan kokoukseen.
 • nimeämään yksi asia, mistä osallistuja todella pitää valitsemassaan henkilössä ja kirjoittamaan sen kuvan / piirustuksen taakse

Muistuta, että osallistujien tulisi valita roolimallinsa henkilökohtaisten ominaisuuksien (keitä he ovat ja mitä he tekevät), ei ulkonäön perusteella.

työkirja

 

 

Tähti

 Vinkki!

Tämä ensimmäinen henkilökohtainen haaste on oiva tilaisuus muistuttaa osallistujien vanhempia Free Being Me – Ihan Vapaasti Mä -ohjelmasta. Vanhemmat voivat auttaa lastaan tekemään ohjelmaa. Muista antaa johtajan oppaassa mainittu ”kirje vanhemmille”. Muistuta vanhempia siitä, että lapsen tulisi valita roolimallinsa muihin asioihin (kuka henkilö on ja mitä hän tekee) kuin ulkonäköön perustuen.

Myrolemodel

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *